Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan avulla saadaan tavara ja tieto liikkumaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Oikea tuote saadaan toimitetuksi asiakkaalle oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan ja oikealla hinnalla.

Hakeminen

Logistiikan koulutusohjelmassa voi opiskella seuraavissa oppilaitoksissa:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa koulutusohjelma alkaa niin keväisin kuin syksyisin!

Liiketoiminnan logistiikkaa voi opiskella ammattikorkeakoulutasolla yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla.

Ammattikorkeakouluun haetaan yhteishaulla osoitteessa www.amkhaku.fi . Hakuaika on ollut yleensä keväisin maalis-huhtikuussa ja syksyisin syyskuun loppupuolella.

Opiskelu

Logistiikka-alan koulutusohjelman laajuus on 240 opintopistettä ja sen suositeltu suoritusaika on neljä vuotta. Tutkintonimike on insinööri.

Logistiikka tarkoittaa tavaroiden ja palveluiden toimitusketjun hallintaa. Perusopintoihin kuuluu muun muassa matematiikkaa, fysiikkaa, tietotekniikkaa, kieliä ja viestintää.

Ammattiopinnoissa perehdytään esimerkiksi hankintoihin, kuljetuksiin, logistiikan johtamiseen, materiaalinkäsittelyyn, varastointiin, telematiikkaan sekä yritystalouteen. Opinnoissa käytetään ja opetellaan erilaisia ohjelmistoja ja tietojärjestelmiä, jotka toimivat tulevaisuudessa valmiin insinöörin työkaluina.

Koulutusohjelman suuntautumisalueita ovat esimerkiksi hankintatoimi, kuljetusjärjestelmät, materiaalitalous, merikuljetukset ja satamaoperaatiot, telematiikka ja varastointi.

Työelämä

Logistiikkainsinööri suunnittelee, ohjaa ja kehittää yrityksen kuljetus- ja varastointijärjestelmiä. Hänen tehtäviinsä voi kuulua myös materiaalihankintaa ja markkinointia.

Koulutuksen saaneita työskentelee logistiikkayrityksissä sekä teollisuuden ja kaupan alalla.

Logistiikkainsinöörin tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi logistiikkapäällikkö, kuljetus- ja varastopäällikkö, kuljetussuunnittelija, terminaalipäällikkö, materiaalipäällikkö tai ostopäällikkö.

Työttömiä oli samana vuonna noin neljä prosenttia, joten työllisyystilanne on tyydyttävä. Insinööreistä 30 % työllistyi suunnittelutehtäviin.

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo