Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo

Työhaastatteluun valmistautuminen

Haastattelutilanteeseen on hyvä valmistautua etukäteen. Kohtelias ja asiallinen käytös luo hyvän ensivaikutelman ja muista myös valmistautua todennäköisimpiin kysymyksiin.

 

Onnistu työhaastattelussa!

Tutustu yrityksen taustoihin etukäteen vähintään vierailemassa sen internetsivuilla. Ota selvää siitä, mitä yritys tekee, millä alueilla se toimii, kuinka suuri yritys on, jne. Mikäli mahdollista, voit myös käydä yrityksessä paikan päällä tutustumassa.

Saavu haastatteluun ajoissa ja pirteänä pukeutuneena siististi ja asianmukaisesti. Varaa mukaan todistuksista ja muista osaamisnäytteistäsi koottu portfolio, johon on päällimmäiseksi laitettu tärkeimmät ja työn kannalta oleellisimmat paperit.

Ensivaikutelmalla on hyvin suuri merkitys: haastattelija muodostaa ensimmäisen käsityksensä sinusta jo kädenpuristuksesta. Myös sanaton viestintä, eli ilmeet, eleet ja ulkoinen olemus vaikuttaa mielikuvien muodostumiseen.

Muista haastattelussa kohteliaat käytöstavat, hymy ja reippaus. Kuuntele, kun sinulle puhutaan, ja vastaa kun sinulta kysytään jotain. Vastaa esitettyihin kysymyksiin selkeästi ja totuudenmukaisesti. Katso haastattelijaa silmiin puhuessasi hänelle. Muista, että työhaastattelussa voi pärjätä hyvin monella tavalla, joten ole oma itsesi!

Todennäköisimmät haastattelukysymykset

Haastattelutilannetta on hyvä harjoitella etukäteen. Valmistaudu siihen, että haastattelija kysyy sinulta seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi haet tätä paikkaa?
 • Mikä käsitys sinulla on yrityksestämme?
 • Mitä odotat hakemaltasi työtehtävältä?
 • Millainen työkokemus sinulla on?
 • Millaisista työtehtävistä pidät?
 • Millainen koulutus sinulla on ja mitä osaat?
 • Millainen olet työntekijänä? Kerro kolme hyvää ja kolme huonoa puoltasi.
 • Mitä harrastat?
 • Onko terveydentilasi hyvä?
 • Palkkatoiveesi?
 • Talar du svenska? Do you speak English?
 • Mitä kysyttävää sinulla on meiltä?

Työhaastattelussa ei saa kysyä mitä tahansa

Työnantajan hakijasta keräämiä tietoja säätelee Laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Tietoja saa kerätä pääsääntöisesti vain hakijalta itseltään; tämän suostumuksella tietoja voidaan kerätä myös muilta tahoilta. Työnhakijalla on myös oikeus tarkistaa itsestään kerätyt henkilötiedot.

Työnantaja ei saa alkuvaiheessa kysellä asioista, jotka eivät ole tehtävän kannalta välttämättömiä, esimerkiksi ikään tai vammaisuuteen liittyviä asioista. Työhaastattelussa ei saa kysyä puoluekantaa, perhesuhteita, luottotietoja, ammattiliittojäsenyyttä tai perheen omistus-, liike- tai yrityssuhteita.

Miten soveltuvuus työtehtävään määritellään?

Tasa-arvolain perusteella raskauden tai raskauden suunnittelun kysyminen ei ole sallittua paitsi erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa työtehtävien suorittaminen on kiellettyä, mikäli henkilö on raskaana. Ainoastaan erikoistapauksissa voidaan vaatia selvitys henkilön turvallisuudesta, esimerkiksi lasten kanssa tekemisissä olevilta voidaan vaatia turvallisuusselvitystä. Elämäntavoista ei yleensä saa kysyä, kuitenkin esimerkiksi nuoriso-ohjaajalta voidaan vaatia tupakoimattomuutta.

Työnantaja voi lähettää sinut suostumuksellasi henkilö- ja soveltuvuusarviointitesteihin, joissa arvioidaan sinua henkilönä, kykyjäsi, kehittymispotentiaaliasi ja soveltuvuuttasi hakemaasi tehtävään. Työnantajan pitää varmistua siitä, että testausmenetelmät ovat luotettavia, testaajat asiantuntevia ja testitiedot virheettömiä. Sinulla on myös oikeus saada maksuton kirjallinen lausunto testin tuloksista. Testin tiedot ovat salassa pidettäviä.

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo