Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

Kasvastustieteellisestä koulutuksesta ja opettajien pätevyyksistä

Viesti

Hei,

Valmistun kasvatustieteiden maisteriksi vuonna 2010. Lisäksi minulla on opettajan pedagogiset opinnot silloin suoritettuna. Nyt kiinnostaisi tietää järjestetäänkö varhaiskasvatuksen opintoja monimuotoisena tai "täydennyskoulutustyyppisesti", jos tulevaisuudessa haluaisin pätevyydet myös lastentarhanopettajaksi. Millaisia opintoja pätevyyksiin vielä tällaisessa tilanteessa vaaditaan? Myös luokanopettankoulutus kiinostaa, mutta pystyykö opintoja tekemään jossakin monimuotoisena, koska kasvatustieteen opinnothan minulla on jo käytynä, kuten myös opettajan pedagogiset. Työllisyystilanne kun paranisi edellä mainittujen pätevyyksien myötä.

Hei!

Hienoa kuulla, että opiskelu ja oman ammattitaidon kehittäminen jaksaa innostaa vielä useamman vuoden opiskelujen jälkeenkin!

OAJ:n sivuilta löydät kattavan tietopaketin opettajan kelpoisuuksista ja sivuilta selviääkin, että luokanopettajan kelpoisuuteen sinulta vaadittaisiin suorittamiesi opintojen lisäksi vielä monialaiset opinnot. Lastentarhanopettajan kelpoisuuden osalta asia ei olekaan aivan näin yksiselitteinen, sillä lastentarhanopettajan kelpoisuudesta sanotaan seuraavaa: "Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on yliopistossa suoritettu vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sellainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi amk), johon sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja."

Helsingin yliopiston sivuilla lastentarhanopettajan koulutuksen rakennetta kuvataan näin: "Opinnot koostuvat kieli- ja viestintäopinnoista 20 op, kasvatustieteen perus- ja aineopinnoista 66 op, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetuksen ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista 60 op ja sivuaine/vapaasti valittavista opinnoista 34 op." Näistä ilmeiseti juuri tuo 60op:een kokonaisuus on olennainen ajatellen lastentarhanopettajan kelpoisuutta, muut opinnothan sinulla on varmaankin suoritettuna kasvatustieteen maisterin tutkinnossasi.

Esimerkiksi Chydenius-instituutti tarjoaa kyllä täydennys- ja pätevöitymiskoulutusta opettajille ja kasvatusalan ihmisille ja sitä kautta sinun olisi mahdollisuus saada luokanopettajan pätevyys myöhemmin, mutta minulla ei ole tietoa, missä olisi mahdollista suorittaa pelkästään lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottavat opinnot ja onko se ylipäätään mahdollista.

Luokanopettajan kelpoisuuden saadaksesi sinun olisi mahdollista hakeutua joihinkin yliopistoihin myös erillisvalinnan kautta suorittamaan luokanopettajatutkinnon maisterivaihetta (120 ov). Mahdollinen, joskin hieman kyseenalainen tapa, on tietysti hakeutua lastentarhanopettaja- tai luokanopettajakoulutukseen yliopistojen päävalinnassa ja sisään päästyäsi suorittaa halutessasi vain kelpoisuuteen tarvitsemasi opinnot.

Huomioi kuitenkin, että yliopistot ovat voineet rajoittaa aiemman kasvastustieteellisen tutkinnon suorittaneiden hakeutumista perustutkinto-opiskelijaksi kasvatustieteelliseen tiedekuntaan.

Hakukelpoisuuksissa ja valintakäytänteissä on siis runsaasti eroavaisuuksia yliopistojen välillä. Koska mahdollisista erillisistä luokanopettajan monialaisista opinnoista tai lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottavista opinnoista ei löydy tietoa kootusti, kehoitan sinua tutkimaan sinua kiinnostavien ko. koulutuksia tarjoavien yliopistojen nettisivuja ja olemaan suoraan yhteydessä näiden opettajankoulutuksesta vastaaviin yksiköihin.

Jos sinulla on vahva motivaatio saada kelpoisuus lastentarhan- tai luokanopettajaksi, kehotan harkitsemaan, olisiko näiden opintojen suorittaminen mahdollista omassa yliopistossasi nyt, kun olet vielä kirjoilla tutkinto-opiskelijana. Eteenpäin kysymyksessäsi pääset varmasti yliopistosi opinto-oppaan avulla ja ottamalla yhteyttä koulutuksenne opintoneuvonnasta vastaaviin henkilöihin.

Toivottavasti pätevöityminen tavalla tai toisella järjestyy!

Teija
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Vastauksesta oli hyötyä minulle
10
Bookmark and Share


Kommentit 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo