Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

LTO+jatkokoulutus

Viesti

Minkälaisia jatko-opintomahdollisuuksia lastentarhanopettaja-koulutuksen saaneella on (kasvatustieteen maisteritutkinnon tai muun yliopistokoulutuksen lisäksi) ? Onko amk:ssa mahdollisuuksia saada koulutusta, joka tukisi LTO-tutkintoa?

Heippa!

Mahdolliset jatkokoulutusvaihtoehdot tulevat ensiksi mieleeni juuri yliopiston puolelta. Nimenomaan mainitsemasi kasvatustieteiden maisteriohjelma olisi varmasti yksi uusia ovia avaava tutkinto. Tähän liittyen myös esimerkiksi luokanopettajaksi opiskeleminen voisi olla yksi vaihtoehto.Yliopiston puolelta mieleeni tulee myös lastentarhanopettajaksi valmistumisen jälkeen erityislastentarhanopettajaksi opiskeleminen. Lastentarhanopettajaliiton sivuilta löytyy tieto, että erityislastentarhanopettajan pätevyyden saa suorittamalla lastentarhanopettajankoultuksen jälkeen varhaiskasvatukse erityisopetuksen opinnot 60 op (myös nimellä erilliset erityislastentarhanopettajan opinnot / erilliset erityisopettajan opinnot). Kyseisiä koulutuksia järjetää monet eri yliopistot. Aika ajoin eri paikkakunnilla voidaan myös järjestää nimenomaan erillisiä erityislastentarhanopettajaopintoja.

Sen sijaan ammattikorkeakoulupuolen mahdollisten jatkokoulutusvaihtoehtojen keksiminen tuntuu hieman haasteellisemmalta. Ammattikorkeakoulun puolella voi kyllä opiskella ylemmän amk-tutkinnon. Kohdallasi sosiaalialan ylempi amk-tutkinto olisi luultavasti soveltuvin vaihtoehto. Useimmiten kyseiseen koulutukseen pääsyyn vaaditaan kuitenkin pohjaksi amk-koulutus soveltuvalta alalta. Tällöin lastentarhanopettajankoulutus ei välttämättä antaisi kelpoisuutta kyseiseen koulutukseen. Kelpoisuudet voivat kuitenkin vaihdella ammattikorkeakouluittain, ja esimerkiksi Metropolian sivuilla mainitaan, että: ”Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu niille sosionomi (AMK) tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, jotka ovat kiinnostuneita lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämisestä ja haluavat laajentaa ja syventää sosiaalialan asiantuntijuuttaan.” Tällöin voi olla mahdollista, että lto-koulutus antaisikin pätevyyden. Ylemmän sosiaalialan amk-tutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuksia toimia esimerkiksi sosiaalialan erityisasiantuntijana, suunnittelijana, projektipäällikkönä ja esimiehenä. Opintoihin pääseminen vaatii useimmiten väh. kolmen vuoden työkokemuksen omalta alalta. Jos kyseinen vaihtoehto voisi kiinnostaa, kannattaa sinun tutustua eri ammattikorkeakoulujen tarjontaan, ja olla mahdollisesti yhteydessä ammattikorkeakoulun hakutoimistoon , jos jokin asia askarruttaa.

Toki on myös mahdollista, että tietyillä paikkakunnilla järjestetään ammattikorkeakoulujen toimesta jonkinlaisia yksittäisi kursseja, jotka voivat tukea myös lastentarhanpettajan pätevyyttä. Mahdollisten kurssien varalta kannattaakin pitää silmät auki tai olla halutessa yhteydessä ammattikorkeakouluihin.

Tsemppiä pohdintoihin:)

Suvi

Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Vastauksesta oli hyötyä minulle
25
Bookmark and Share


Kommentit 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo