Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

Muuntokoulutus yhteisöpedagogi AMK --> sosionomi AMK

Viesti

Hei,

Olen töissä lastensuojeluyksikössä, ja haluaisin päivittää nykyisen koulutukseni (yhteisöpedagogi AMK) sosionomi AMK:ksi.
Onko koulutusta mahdollisesti saatavana "työn ohessa koulutuksena" tai "muuntokoulutuksena"? Jos on, kuinka suuria opintopistemääriä se käsittää? Kuinka suuri on läsnäolovelvoite? Toisin sanoen, paljonko yhteisöpedagogi koulutuksesta saa hyväksi lukuja?

Entäs jos pohjakoulutuksena on Yhteisöpedagogi AMK, joka on suoritettu Keski-pohjanmaan AMK:ssa, Raudaskylän toimipisteessä. Tämä koulutus siis käsittää myös seurakunnan nuoriso-ohjaajan pätevyyden. Mikä on tilanne tämän koulutuksen kohdalla?


terveisin,
Matti Kotta

Hei Matti!

Sosionomin koulutusta järjestetään aikuiskoulutuksena ja tällöin opiskelu on pääosin monimuoto-opiskelua. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että läsnäolotunteja on noin 2-5 päivää kuukaudessa. Tämän lisäksi opintoja suoritetaan itsenäisesti esseillä ja esimerkiksi verkko-opiskeluna. Opiskelu työn ohessa on siis mahdollista.

Tutkinnon laajuus on 210 op. Opiskeluaika vaihtelee noin 1,5 vuodesta 3,5 vuoteen sen mukaan, mitä opintoja opiskelijalla on taustalla. Voit saada sisällytettyä tutkintoosi ainakin vapaasti valittavia opintoja ja mahdollisesti lisäksi käymiäsi harjoitteluita ja kieli - ja viestintäopintoja. En kuitenkaan voi tarkkaan sanoa, mitä aiempia opintoja saat sisällyttettyä tutkintoosi, koska koulutuksen järjestäjä katsoo niin sanotut hyväksiluvut aina tilannekohtaisesti. Aikuiskoulutuksessa jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa arvioidaan aiempien opintojen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Koska olet suorittanut jo AMK-tutkinnon eli alemman korkeakoulututkinnon, oletko harkinnut, että hakisit opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa? Sosiaali- ja terveysalan ylempään ammattikorkeakoulututkintoja järjestetään monissa ammattikorkeakouluissa. Kun vilkaisin hakukriteerejä, useimmiten mainitaan sosionomin tutkinto tai geronomin tutkinto. Esimerkiksi kuitenkin Jyväskylän ammattikorkeakoulun vaatimuksissa vaihtoehtona on myös "muu soveltuva korkeakoulututkinto". Sinun kannattaa tutkia sosiaali- ja terveysalan ylempien ammattikorkeakoulututkintojen valintakriteereitä tarkemmin ja varmistaa, olisiko sinun mahdollista hakea suoraan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon. Voit olla yhteydessä ammattikorkeakoulujen hakutoimistoihi n ja kysyä, olisiko yhteisöpedagogin tutkinto sopiva pohjakoulutukseksi ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Koulutusnetin kautta pääset tutustumaan vuonna 2012 aikuiskoulutuksena järjestettäviin sosionomin koulutuksiin. Laittamassani linkissä mukana ovat sekä ammattikorkeakoulututkinnot että ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Lisätietoa hakemisesta löytyy oppilaitosten omilta sivuilta.

Toivottavasti pääset mieleisten opintoje pariin pian!:)

Ystävällisin terveisin,

Sini

opiskelupaikkaneuvoja

 

 

 

 

Kirjoittaja:

Sini Hurskainen

Vastauksesta oli hyötyä minulle
3
Bookmark and Share


Kommentit 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo