Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

Sairaanhoitajan valintakokeista

Viesti

Olen nyt lukiossa ja sen päätyttyä tahtoisin todella sairaanhoitajaksi. Haluaisin tietää, että millaiset pääsykokeet alalle on ja kuinka moni pääsee kouluun? Sairaanhoitajien työllistymisestä haluaisin tietää, että onko työnsaannista sairaaloiden ja terveyskeskusten välillä eroja?

Hei!

Antamistasi taustatiedoista päätellen olet kiinnostunut hoitotyön opiskelusta ensisijaisesti Oulun seudun ammattikorkeakoulussa. OAMKin sivuilla sosiaali- ja terveysalan, johon hoitotyön koulutusohjelmakin kuuluu, valintakokeesta kerrotaan seuraavaa:

"Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen ja siinä huomioidaan kaikki Oamkin sosiaali- ja terveysalan hakutoiveet.

Valintakoe on hakijan urasuunnitelmaan (portfolioon) perustuva haastattelu. Valintakokeella arvioidaan hakijan oppimisvalmiutta, motivaatiota, alalle soveltuvuutta ja sosiaalista kyvykkyyttä. Valintakokeeseen kutsuttu hakija tuo haastatteluun kirjallisena oman urasuunnitelmansa (portfolion). Portfoliolla on merkittävä osuus valintakokeessa. Sen puuttuminen vähentää valintakoepistemäärää automaattisesti viisi (5) pistettä.

Urasuunnitelma (pituus enintään 4–6 sivua), sisältää esimerkiksi seuraavia asioita:
1. lyhyt esittely itsestä ja harrastuksista, työkokemuksesta yms.
2. käsitys itsestä opiskelijana/sosiaali- ja terveysalan ammattilaisena
3. motivaatio koulutukseen ja omaa urasuunnittelua käsittelevä pohdinta
4. itsearviointia omista vahvuuksista ja kehittämishaasteista suhteessa hakemisen kohteena olevaan ammattiin tai ammatteihin
5. muut mahdolliset hakijaan liittyvät seikat

Urasuunnitelma laaditaan kaikki Oamkin sosiaali- ja terveysalan hakutoiveet huomioiden.

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä."

Valintakokeiden sisällöt vaihtelevat ammattikorkeakouluittain. Hoitotyön valintakoe muissa ammattikorkeakouluissa voi sisältää myös kirjallisuuteen perustuvan kokeen, erilaisia persoonallisuustestejä, ryhmätilanteita, psykologin haastattelun tai matemaattisen testin.

Tilastotietoa aiempien vuosien opiskelijavalinnoista löydät Koulutusnetin tilasto-osiosta , josta valitsemalla tilaston "Koulutusohjelmittain, nuorten suomen- ja ruotsinkielinen koulutus" pääset katsomaan jokaisen ammattikorkeakoulun osalta erikseen, minkä verran hakijoita hoitotyön koulutukseen on ollut ja kuinka paljon opiskelijoita on otettu sisään. Esimerkiksi viimekeväisessä haussa 1. sijaisia hakijoita Oulun seudun ammattikorkeakoulun hoitotyön suuntautumisvaihtoehtoon Oulussa oli 300. Opiskelijoita koulutukseen valittiin 115. Omia mahdollisuuksia saada opiskelupaikka voi olennaisesti parantaa hakemalla useampaan eri hakukohteeseen.

Työllisyystilanne sosiaali- ja terveysalalla on yleisesti ottaen varsin hyvä ja tulevaisuudessa työntekijöistä on ennakoitu olevan jopa pulaa. En osaa sanoa onko terveysasemien ja sairaaloiden välillä merkittävää eroa työllisyystilanteessa. Terveysasemia on tietysti ympäri Suomen, myös pienimmillä paikkakunnilla, kun taas sairaaloita on vain isommissa asutuskeskuksissa. Näin ollen työllistymismahdollisuuksia terveysasemille voi pitää ehkä hivenen parempana kuin sairaaloihin. Yhtä kaikki valmistuttuasi sairaanhoitajaksi työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin on erittäin todennäköistä.

Aurinkoista kevättä toivottaen,

Teija
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Vastauksesta oli hyötyä minulle
16
Bookmark and Share


Kommentit 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo