Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

Sosionomin LTO-pätevyys

Viesti

Olen sosionomi amk, jolla runsaasti työkokemusta päiväkodeista sekä lapsiin ja nuoriin suunnattu tutkinto Helsingin diak:sta. Kuulin juuri, etten ole enää muodollisesti pätevä tekeemään LTO:n hommia, vaan pitäisi olla lisää eisopetuksen/varhaiskasvatuksen opintoja. Voiko niitä tehdä kasvatustieteellisessä, ja miten paljon niitä vaaditaan? Luen nyt sosiaalipedagogiikkaa yliopistolla, joka yhdistyy ensi vuonna Joensuun kanssa josta kasvatustieteellinen löytyy...

Hei!

Lastentarhanopettajan pätevyyden voi tosiaan saada joko opiskelemalla kasvatustieteen kandidaatiksi lastentarhanopettajakoulutuksessa tai sosionomiksi (AMK) siten, että tutkintoon sisältyvät tietyt 60 opintopisteen laajuiset, LTO-pätevyyden tuottavat opinnot.

Sinun sosionomiopintoihisi nämä opinnot eivät siis ilmeisesti aikoinaan kuuluneet. Valitettavasti en osaa sanoa, mitä opintoja sinun tulisi suorittaa sosionomitutkintosi päälle saadaksesi lastentarhanopettajan pätevyyden. Suosittelen ottamaan yhteyttä opetusalan ammattijärjestö OAJ:öön ja/tai sosiaalialan ammattijärjestö Talentiaan . Siellä ollaan pätevyysasioiden asiantuntijoita, ja osataan varmastikin myös ohjata paikkoihin, joissa voisit tutkintoasi täydentää. Toivottavasti asia selviää!

Mari

Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Vastauksesta oli hyötyä minulle
102
Bookmark and Share


Kommentit

Viesti

Elikä voiko jokaisessa AMK:ssa (sosionomi) halutessaan liittää nuo LTO-opinnot yliopstossa? Ja ne käydään AMK:n yhteydessä, ei sen jälkeen? Lähinnä kiinnostaa Laurea (Tikkurila) & Metropolia.

Kirjoittaja:

Anonymous user

Hei!Saadaksesi lastentarhanopettajan pätevyyden sinulla täytyy siis olla suoritettuna tuo 60op varhaiskasvatuksen ja pedagogiikan opintoja. Näiden opintojen ei kuitenkaan tarvitse olla yliopistotasoisia ja harvemmin ne sosionomitutkinnon suorittaneilla ovatkaan, vaan tuo 60op:een paketti kerätään ammattikorkeakoulujen omasta opintotarjonnasta. Näihin 60op:een sisältyy niin teoriaopetusta kuin harjoitteluakin. Ymmärtääkseni opiskelija tekee myös opinnäytetyönsä varhaiskasvatukseen liittyvästä aiheesta.Välttämättä kaikissa ammattikorkeakouluissa näitä opintoja ei tarjota tässä laajuudessaan ja sinun tulisikin selvittää suoraan sinua kiinnostavista amk:sta mikä heidän tilanteensa on. Mainitset kysymyksessäsi erityisesti Metropolian ja Laurean. Ymmärtäisin sekä Laurean että Metropolian sivujen perusteella, että näissä oppilaitoksissa noiden LTO-pätevyyden tuottavien opintojen suorittaminen olisi mahdollista.Mikäli mielessäsi on lastentarhanopettajan kelpoisuuden saaminen sosionomiopintojesi aikana, sinun kannattaa ottaa asia esille jo opintojesi alkuvaiheessa laadittaessa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa. Näin varmistat, että saat sisällytettyä tutkintoosi juuri ne opinnot, jotka kelpoisuuden edellytyksenä ovat.Mukavaa syksyä toivottaen,TeijaOpiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Teija Alanen

Lisäyksenä vielä yllä olevaan vastaukseeni:

Sosionomi voi pätevöityä lastentarhanopettajaksi opintojensa jälkeen myös jatkamalla opintojaan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja sisällyttämällä tähän tutkintoon 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuvat opinnot.

Teija
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Teija Alanen

Hei!

Jälkimmäiseen viestiin viitaten, missähän tuollaisen ylemmän amk tutkinnon voisi suorittaa, johon siis voi todella sisällyttää varhaiskasvatusken ja sosiaalipedagogiikan opinnot?
Sillä ylemmät amk tutkinnot sosiaalialalla ovat mm. terveyden edistämisen koulutusohjelma,aluekähtäinen kehittäminen ym. Laureassa, sosiaali-ja terveyslan kehittäminen ja johtaminen ym. Metropoliassa jne..

Eli siis suoranaisesti kasvatukseen/sosiaalipedagogiikkaan liittyvää ylempää amk tutkintoa en ole löytänyt minkään koulun sivuilta.

terv,
Satu

Kirjoittaja:

Anonymous user

Hei Satu!

Oletkin varmaan jo tietoinen syksyllä 2010 alkavista sosiaalialan ylemmistä amk- tutkinnoista, mutta linkitän sinulle varalta koulutusnetin tiedot koskien tätä asiaa:
http://haku.koulu...4ynnist%E4+haku#list

Olen tehnyt selvittelytötä koskien varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintojen suorittamista ylemmässä amk-tutkinnossa. Kuten itsekin sanoit, näyttäisi siltä, että hyvin monet oppilaitokset keskittyvät kurssitarjonnassaan muihin alueisiin, kuin varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan. Löytämieni tietojen perusteella Satakunnan amk:n tarjonta voisi olla lähimpänä tätä aihealuetta, sillä heillä ylemmän AMK-tutkinnon painopiste liittyy lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Opinnot muodostuvat sosiaalialan ammatillista asiantuntemusta lisäävistä sosiaalityön, sosiaalipedagogiikan ja sosiaaliohjauksen, lastensuojelu- ja perhetyön sekä ammatillisen kehittämisen ja johtamisen opinnoista. En kuitenkaan valitettavasti saanut tämän alan asiantuntijaa kiinni, joten en osaa sanoa, pätevöittäisikö tämän amk:n ylempi amk-tutkinto lastentarhanopettajaksi.

Edellisen koulutusnetin linkin kautta löydät sosiaalialan ylempää amk-tutkintoa tarjoavien oppilaitosten tiedot. Kehoittaisin sinua vielä varmuuden vuoksi ottamaan heihin yhteyttä, ja kyselemään mahdollisuuksista suorittaa ylempi amk-tutkinto heillä niin että se antaisi lto-pätevyyden. Olen kuitenkin löytämieni tietojen myötä sillä linjoilla, että tällä hetkellä sosionomista lastentarhanopettajaksi pätevöityminen ylemmän amk-tutkinnon kautta on melko haastavaa. Toivottavasti näistä tiedoista on edes hieman apua ja toivotaan, että löytäisit jonkin reitin tutkintosi täydentämiseen!

Mukavaa syksyä,
Suvi Turunen
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Suvi Turunen

Heissan!

Kysyisinsosionomi(AMK) lastentarhanopettajapätevyydestä; mikäli suorittaa varhaiskasvatuksen ja pedagogiikan vaadittavat 60 op, tietääkseni tämä oikeuttaa lto-pätevyyteen vain 1-5v lasten osalta, esiopetus ei siis sisältyisi(kö)?

Saadakseen lto-pätevyyden kattamaan myös esiopetusikäiset, onko ainoa vaihtoehto opiskella vk:ta yliopistossa vai saavutetaanko ko. pätevyys ylemmän AMK-tutkinnon kautta?

Kirjoittaja:

Nuizca

Hei!

Esikoulunopettajan pätevyysvaatimus on nähtävissä esim. täällä Helsingin yliopiston sivuilla: http://www.helsin.../kelpoisuus.htm#3277 . Tässä suora lainaus: ”Esiopetusta on aina kelpoinen antamaan opettaja, jolla on luokanopettajan kelpoisuus. Päiväkodissa ja peruskoulun erillisessä esiopetusryhmässä kelpoinen on myös henkilö, joka on suorittanut soveltuvan kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon ja tutkintoon sisältyvinä tai erillisinä joko yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen 19 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetut opinnot tai kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen 11 §:ssä tarkoitetut 60 opintopisteen (35ov) laajuiset ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai lastentarhanopettajan tutkinnon.”

Pätevänä esikoulunopettajana ei siis nähdäkseni voi toimia ammattikorkeakoulun pohjalta.

Jälkimmäiseen kysymykseesi en valitettavasti osaa vastata, joten pyytäisin sinua ottamaan yhteyttä OAJ:öön tai Talentiaan.

Mari
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Mari

Hei

Haluaisin tietää miten onnistuisi luokanopettajaksi opiskelu, jos ensin suorittaa sosionomin tutkinnon (AMK). Onko myöhemmässä vaiheessa sosionomin pätevyydestä mitään hyötyä, jos myöhemmin olisikin halua opiskella luokanopettajaksi? Olen lukenut, että sosionomilla olisi myös pätevyys tehdä luokanopettajan sijaisuuksia? Koskeeko tämä ylempää vai alempaa sosionomin tutkintoa?

Kirjoittaja:

Ann

Hei vaan!


Sosionomit (AMK) voivat hakeutua luokanopettajakoulutukseen sekä päävalinnassa että tietyin edellytyksin myös erillisvalintojen kautta suoraan maisterivaiheen opintoja suorittamaan.


Päävalinnan kautta valittujen aiemman korkeakoulututkinnon omaavien on toki mahdollista hakea ja saada hyväksilukuja aiemmista opinnoistaan. Näiden määrästä on kuitenkin hyvin vaikeaa esittää mitään arvioita, sillä hyväksilukukäytännöt vaihtelevat tietyssä määrin sekä yliopistoittain että tiedekunnittain. Merkittävää lyhennystä opintojen suorittamisaikaan aiemmat sosionomi-opinnot eivät kuitenkaan näkemykseni mukaan luokanopettajakoulutuksessa tuottaisi.


Yliopistot järjestävät myös erillisvalintoja koulutuksiin ja esimerkiksi Turun yliopiston sivuilla voisit tutustua luokanopettakoulutuksen erillisvalinnasta löytyviin tietoihin (huomaathan, että tiedot koskevat vielä vuotta 2009 ja kevään 2010 osalta ne päivitetään sivuille oletettavasti mitä pikimmiten - ajantasaiset valintaperusteet tulee siis tarkastaa aina kun haku on ajankohtainen). Suoraan kasvatustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan voidaan siis valita esimerkiksi ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, edellyttäen kuitenkin, että hänellä on suoritettuna hyvin tiedoin kasvatustieteen perus -ja aineopinnot (60 op). ( http://www.edu.ut...taperusteet2009.html ) Nämähän voisit halutessasi suorittaa avoimen yliopiston kautta vaikkapa jo sosionomi-opintojesi aikana, mikäli aikaa ja jaksamista riittää. Muiden yliopistojen osalta voit tutustua erillisvalintoihin suoraan ko. oppilaitosten nettisivuilta.


Kysyt myös opettajan sijaisuuksien tekemisestä sosionomitutkinnollasi. Epäpätevien käytöstä opettajina kerrotaan tarkemmin esimerkiksi OAJ:n sivuilla.( http://www.oaj.fi...l&_schema=PORTAL ) Mikäli kelpoisia hakijoita ei ole, voidaan myös epäpäteviä palkata hoitamaan lyhyitä opettajan sijaisuuksia. Erityisesti esimerkiksi hyvin lyhyitä sairasloman sijaisuuksia yms. on todennäköisesti helpompaa aluksi päästä epäpätevänä tekemään ja näissä tehtävissä sijaisia toimii melko erilaisilla koulutustaustoilla.


Ystävällisin terveisin,


Hanna
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Hanna Surakka

Hei!

Missä kaikissa Suomen amk:issa voi suorittaa lto:n pätevyyden? Entä yliopistoissa?

Kirjoittaja:

anri

Hei vaan!

Ymmärtääkseni melko suuri osa ammattikorkeakouluista tarjoaa mahdollisuuden suunnata sosionomi-opintoja niin, että lastentarhaopettajan tehtävissä toimiminen mahdollistuu. Kuten esimerkiksi Talentia Ry:n sivuilla todetaan ( http://www.talent....php?m=4&id=2321 ), niin sosionomin on siis mahdollista toimia lastentarhaopettajan tehtävissä, mikäli hänen tutkintoonsa sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatusta tai sosiaalipedagogiikkaa. Minulla ei kuitenkaan valitettavasti ole tiedossani koontia siitä, missä kaikissa ammattikorkeakouluissa edellä mainittujen opintojen suorittaminen on mahdollista. Tieto kuitenkin löytyy sinua kiinnostavien ammattikorkeakoulujen sivuilta/ottamalla suoraan yhteyttä kiinnostavaan ammattikorkeakouluun (sosionomeja koulutetaan lukuisissa ammattikorkeakouluissa ympäri Suomen, ks. Opintoluotsi, ja parhaiten suuntautumisvaihtoehtojen haarukointi onnistuu kun olemassa on tietyt suuntaviivat kiinnostavista ammattikorkeakouluista). Esimerkkeinä tämän mahdollisuuden tarjoavista ammattikorkeakouluista mainittakoon tässä vaikkapa Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

http://www.opinto...6f-b6ce-5e2d4aecc900

http://www.jamk.f...rveysala/sosiaaliala
http://www.kyamk....unta-ala/Sosiaaliala
http://www.turkua...spx?contentid=141361

Yliopistossa suoritettava lastentarhaopettajan koulutus johtaa puolestaan kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon. Tämän Opintoluotsin linkin kautta pääset tarkastelemaan sitä, mitkä kaikki yliopistot lastentarhaopettajia kouluttavat.

http://www.opinto...eb-8d27-ac6b4eba6de7

Ystävällisin terveisin,

Hanna
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Hanna Surakka

Hei,

olen v.2007 valmistunut sosionomi amk ja olen suorittanut vaadittavat 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen opintoja ja näin ollen pätevä toimimaan lastentarhanopettajana. Esiopetuspätevyyttä minulla ei kuitenkaan ole ja nyt olisin kiinnostunut sen hankkimaan. Miten ja missä se käytännössä onnistuu? Olen kuullut, että koulutus on meille sosionomeille nykyään maksullinen, pitääkö paikkansa? Miten asian kanssa edetä?

Kirjoittaja:

Sosionomi

Hei!


Kuten ylläolevissa viesteissä on kerrottu, esiopetuksen opettajan pätevyyden voi nykyisin saada vain suorittamalla lastentarhanopettajan yliopistollisen tutkinnon (KK) tai luokanopettajan tutkinnon (KM). Ennen vuotta 2004 oli mahdollista suorittaa Opetusministeriön hyväksymät esiopetuksen opinnot ja saada tuo esiopetuksen opettajan pätevyys, mutta nykyisin erikseen suoritetuilla esi- ja alkuopetuksen opinnoilla kelpoisuutta ei ole mahdollista saada. Asiasta tarkemmin OAJ:n sivuilla:

http://www.oaj.fi...l&_schema=PORTAL

JA

http://www.oaj.fi...l&_schema=PORTAL


Esimerkiksi Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia järjestää maksullista esi- ja alkuopetuksen koulutusta (25 op), mutta tuokaan koulutus ei tuota (esimerkiksi) sosionomille
esiopetuksen muodollista pätevyyttä. Samankaltaista koulutusta järjestää myös Chydenius-instituutti.

http://www.palmen...n_tiedot.asp?id=4682

JA

http://www.chyden...tuksen-perusopinnot/ (haku tähän on jo päättynyt, mutta pääset tarkastelemaan hieman opintojen sisältöjä)


Käythän vielä lukemassa ajantasaisen lainsäädännön esimerkiksi Finlexistä. OAJ:n sivuilta löydettävät kelpoisuusehdot koskevat päiväkodin kasvatushenkilöstön kelpoisuuksia. Finlexistä löydät vielä alle 6-vuotiaiden esiopetuksen kelpoisuussäännökset.

http://www.finlex...antasa/1998/19980986


Käytännössä mahdollisuutesi saada tuo esiopetuksen opettajan pätevyys, on siis nähdäkseni hakeutua yliopistoon opiskelemaan kasvatustieteitä. Tästä mahdollisuudesta onkin kertonut opiskelupaikkaneuvojamme Hanna edellä olevissa vastauksissa.


Aurinkoista kevään jatkoa toivotellen,


Päivi
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Päivi Sivonen

Hei!

Olen vuonna 2006 sosionomiksi valmistunut. Olen toiminut lastentarhanopettajana (epäpätevänä) vuoden verran. Virka olisi "odottamassa", mutta minulla ei ole opinnoissani tuota lto:n pätevyyttä tullut. Yhteishaku on käynnissä ja nyt pähkäilen, mitä kautta minun tulisi hakea? Voivatko sosionomit hakea nk. erillisvalinnoissa vai tapahtuuko haku "normaalia yhteishakureittiä"? Oulun yliopisto olisi yksi vaihtoehtoisista hakupaikoista.

Entä voiko pätevyyden saada suorittamalla opintoja avoimessa yliopistossa?

Kiitos jo etukäteen vastauksesta!

Kirjoittaja:

Kepe

Hei!


Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutusyksikön valintaoppaassa 2010 ei mainita varhaiskasvatuksen koulutusohjelmaan muuta hakuväylää kuin ns. normaali valinta. (valintaopas: http://wwwedu.oulu.fi/opiskelijavalinta/ ) Erillisvalintojen hakulomakkeen ohjeissa kerrotaan, että "Erillisten opintojen, täydentävien opintojen ja sivuaineopintojen haun ulkopuolelle jäävät kaikki kelpoisuuden tuottavat opintokokonaisuudet: opettajan pedagogiset opinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot". (hakulomake: http://www.oulu.f...s/opiskelijavalinta/ ) Eli olemassa on tuon kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon sisällä ko. valmistavat opinnot, mutta erillisinä en löytänyt niitä yliopistojen sivuilta, vaan ne edellyttivät aina tutkinto-opiskelijan statusta.


Normaalivalinnassa hakukelpoisuuden tuottavat mm. ylioppilastutkintotodistus tai ammatillinen vähintään kolmivuotinen perustutkinto. Muut kelpoisuuden tuottavat tutkinnot löydät mm. tuosta valintaoppaasta. Oulun yliopistossa opiskelija valitaan
suorittamaan varhaiskasvatuksen alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa, joihin sisältyy nuo lastentarhanopettajan kelpoisuuden tuottavat opinnot.


Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on puolestaan mahdollista hakeutua pelkästään alempaa korkeakoulututkintoa suorittamaan (lastentarhanopettajakoulutus), mutta sielläkin hakeminen tapahtuisi sinun tapauksessasi normaalihaun kautta.
https://www.jyu.f...u/opiskelijavalinta/
Pääsääntöisestihän asia menee niin, että erillisvalintojen kautta valitaan suorittamaan nimenomaan maisteriopintoja, ja lastentarhanopettajan pätevyydenhän saa alemman korkeakoulututkinnon eli kandidaatin tutkinnon kautta.


Avoimen yliopiston kautta voit opiskella erilaisia opintokokonaisuuksia, joita sinulla on mahdollista hyödyntää opinnoissasi jatkossa, mutta kelpoisuutta avoimesta yliopistosta ei ole mahdollista saada, koska siellä ei suoriteta kokonaisia tutkintoja, vaan tutkintojen osia.


Voit tiedustella suoraan yliopistoista, millaisia hyväksilukuja tai korvaavuuksia sinulla olisi mahdollista saada tuosta sosionomin tutkinnostasi. Hyväksiluvut vaihtelevat niin paljon oppilaitoksittain, että en lupaa mitään opintopistemääriä, mutta joissakin tapauksissa aiemmista tutkinnoista on mahdollista saada "helpotusta" uusiin opintoihin.


Tsemppiä hakuun ja opiskeluihin!


Keväisin terveisin,


Päivi
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Päivi Sivonen

Miten päivähoitajan koulutus yhdessä sosionomi (AMK) koulutuksen kanssa huomioidaan, jos kyseessä on lto-pätevyys? Itselläni on päivähoitaja koulun lisäksi parinkymmenen vuoden työkokemus päiväkodista lastenhoitajana sekä sosionomin koulutus.

Kirjoittaja:

Anonymous user

Heipä hei!

Koko vastaus- ja kommenttiketjussa ollaan pohdittu tuota lastentarhanopettajan pätevyyttä ja erityisesti noita kullanarvoisia 60 opintopisteen laajuisia varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja. Ilman näitä opintoja, sosionomilla ei ole lastentarhanopettajan pätevyyttä.

Päivähoitajan/lastenhoitajan koulutushan on toisen asteen koulutus, tällä hetkellä siihen valmistuu lähihoitajan koulutuksesta. Näihin opintoihin ei käsittääkseni kuulu riittävää määrää yllä mainittuja opintoja, mutta millainen on sinun tutkintosi? Kysymyksestäsi ymmärtäisin, että lastenhoitajan tutkintosi on vanhempi (opistoasteinen)? Osa opistoasteisista koulutuksista on laajempia kuin nykyiset toisen asteen tutkinnot. Suosittelen, että ottaisit yhteyttä omaan ammattijärjestösi (Talentia) kelpoisuuksista vastaavaan asiantuntijaan ja selvittäisit asian vielä hänen kauttansa. Opintojen välisten vastaavuuksien arvioiminen on erittäin hankalaa (mahdotonta jopa) ilman alan asiantuntijuutta.

Toivottavasti asia selviää! Aurinkoa ja lämpöä toivottaen,

Päivi
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Päivi Sivonen

Hei!

Minä olen valmistunut 2007 sosionomiksi (AMK) sosiaalipedagogiikan opinnot 60 op. Koulutus ei anna minulle pätevyyttä toimia lastentarhanopettajana, koskaminulta puuttuu varhaiskasvatuksen opinnot. Eli osa 60 op on oltava varhaiskasvatusta. HUOM KUNTIEN TYÖHÖNOTOSSA ON EROJA, toiset työhönottajat eivät älyä edes kysyä tuota pätevyyttä!!!!Olen yrittänyt etsiä kissojen ja koirien kanssa opiskelupaikkaa, reittiä siihen, että saisin suoritettua nuo puuttuvat varhaiskasvatuksen opinnot. Minulle on vastattu Talentiasta ym. talholta, että ei käy suoritus jälkikäteen vaan ne pitää suorittaa sosionomi koulutuksen aikana! Joten selvästi tässä on epäkohta! Miksi sitten esim. sairaanhoitaja voi täydentää pätevyyttä...maalaisjärjellä ajateltuna on kaikkia koulutuksia pystyttävä täydentämään. Nyt kaikki sosionomi AMK koulutuksen saaneet eivät ole samalla viivalla!!!!!! Kuulemma pitää lähteä lukemaan KTM että saan pätevyyden lto:n työhön, arvaa lähdenkö?

Kirjoittaja:

Pieni tytön tylleröinen metsän tietä kulki

Hei!

Viestistäsi ilmenee, että olet selvästi ottanut selvää lastentarhanopettajaksi pätevöitymisestä. Pätevöitymistä ei
varmastikaan pysty suorittamaan jälkikäteen, jos Talentia ym. tahot sinulle kertoivat näin. Aikaisemmin viestiketjussa
kerrottiin, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä voi suorittaa myös nämä 60op.
varhaiskasvatusta, jotka sinulta puuttuvat. Oletko miettinyt tätä vaihtoehtoa? Tällöin sinun kannattaa olla yhteydessä
siihen oppilaitokseen, jossa olisit kiinnostunut suorittamaan tämän ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon.

Aurinkoista syksyn jatkoa sinulle!

Jonna
opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Jonna Lahti

Hei!

Olen 2006 valmistunut sosionomi (AMK). Opinnoissani olen suorittanut lastentarhanopettajan pätevyyteen tarvittavat sosiaalipedagogiikan ja varhaiskasvatuksen (60 op) opinnot. Opinnoissani erikoistuin vammaistyöhön ja erityiskasvatukseen. Olen valmistumiseni jälkeen ollut töissä integroidussa erityisryhmässä lastentarhanopettajana nyt neljä vuotta ja vuosi sitten paikkani vakinaistettiin.
Nyt olisinkin kiinnostunut erityislastentarhanopettajan opinnoista. Olen yrittänyt selvittää mitä kautta saisin nämä opinnot suoritettua. Löytämäni tiedon perusteella Jyväskylän yliopistossa minulla on sosionomina mahdollisuus hakea erillisissä erityisopettajan opinnoissa osa-alueelle 2, eli kehitysvammaisten opettajaksi... (olenko tuolla pätevä myös Elto:ksi?)
Joensuussa taas käsittääkseni voin hakea suoraan erillisiin Elto:n opintoihin, mutta valintakriteereissä mainitaan, että opintoihin voi hakea henkilöt, joilla on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta (272/2005) 7§:n mukainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja siihen sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sekä esi- ja alkuopetuksen tai esi- ja alkukasvatuksen yliopistollinen perusopintokokonaisuus (15 ov tai 25 op).
Minulta siis puuttuu nuo esi-ja alkuopetuksen perusopinnot, ja ymmärtääkseni niitä en edes voi opiskella missään erikseen. Minulla on kyllä suoritettuna avoimesta yliopistosta erityispedagogiikan perusteet sekä kasvatustieteen appro. Riittäköhän nämä?

Terveisin
Innokas Elto-opiskelija

Kirjoittaja:

Innokas Elto-opiskelija

Hei Innokas Elto-opiskelija!

OAJ:n sivuilla kerrotaan erityislastentarhanopettajan pätevyydestä näin:
"Erityislastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimuksena on tehtävän edellyttämä peruskoulutus ja sen lisäksi suoritettu soveltuva erikoistumiskoulutus tai jatkotutkinto. Asetuksen mukaan (2 §) erityislastentarhanopettajan tehtäviin kelpoisuuden tuottava erikoistumiskoulutus on yliopistossa suoritetut erityisopettajan opinnot (A 794/2004 19 § 1 mom. 3 kohta, A 576/1995 14 § 2 mom. tai A 530/1978 35 §)."
(www.oaj.fi -->kelpoisuudet)

Jyväskylän yliopiston erillisten erityisopettajan opintojen suhteen asia on juuri niin kuin sanoit: Voit hakea osa-alueeseen 2. Valintaperusteissa sanotaan:

"2 Kehitysvammaisten oppilaiden erityisopettaja (osa-alue 2) (EHA)
2.1 Opintojen laajuus 60 op Soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille (soveltuva ylempi tai alempi yliopistollinen korkeakoulututkinto tai ammattikorkeakoulututkinto sosiaali-, kasvatus- ja/tai terveysalalla, esim. sosiaalialan ko., fysioterapian ko.)
2.2 Opintojen laajuus 40 op Kohdassa 2.1 mainitun tutkinnon lisäksi erityispedagogiikan perusopinnot (15 ov/25 op) tai erityispedagogiikan approbatur-arvosanan suorittaneille"
(https://www.jyu.f...set/eri/opiskelu/eok --> opiskelijavalinnat 2011)

Itä-Suomen yliopiston erillisten erityislastentarhanopettajan opintojen (ELTO) hakukelpoisuudesta sanotaan:
"henkilöt, joilla on lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudesta (272/2005) 7§:n mukainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto ja siihen sisältyvät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sekä esi- ja alkuopetuksen tai esi- ja alkukasvatuksen yliopistollinen perusopintokokonaisuus (15 ov tai 25 op).
Kohdan b) henkilöt suorittavat opinnot 85 opintopisteen laajuisina."
(http://uef.fi/opi...teidenjapsykologian)

Avoimen yliopiston tarjoamia esi- ja alkuopetuksen perusopintoja (25op) voit etsiä avoinyliopisto.fi osoitteesta.

Tämän enempää en valitettavasti osaa sinulle uutta tietoa antaa. Parhaiten mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin osataan vastata kyseisiä opintoja järjestävissä Yliopistoissa.

Mikäli jotain kysyttävää pätevyyksien suhteen herää, voit olla yhteydessä esimerkiksi Opettajien ammattijärjestöön (OAJ) tai lastentarhanopettajaliittoon.

Ystävällisin terveisin
Emmi
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Emmi Tarkiainen

Hei! Olen keväällä sosionomiksi valmistunut nainen ja olen kiinnostunut luokanopettajaopinnoista. Onko Oulun yliopistossa erillisvalintaa, jossa voisin hakea opiskelupaikkaa? Mitä sosionomin opinnoista saa hyväksiluettua Oulun yliopiston luokanopettajakoulutuksessa?

Kirjoittaja:

opinnot kiinnostaa

Hei ”Opinnot kiinnostaa”!

Onnittelut valmistumisesi johdosta!

Opiskelupaikkaneuvoja Hanna on aiemmassa vastauksessaan käsitellyt vastaavaa aihetta (ks. yllä) ja toteaakin seuraavaa: ”Sosionomit (AMK) voivat hakeutua luokanopettajakoulutukseen sekä päävalinnassa että tietyin edellytyksin myös erillisvalintojen kautta suoraan maisterivaiheen opintoja suorittamaan.”

Oulun yliopiston tiedekunnan www-sivustoilla on ilmoitettu, että sivut sisältävät vanhentunutta tietoa johtuen yliopistouudistuksesta ja tiedekunnan organisaatiomuutoksesta. Näin ollen suosittelen sinua ottamaan suoraan yhteyttä Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikköön. Mikäli jotain kysyttävää pätevyyksien suhteen herää, voit olla yhteydessä myös esimerkiksi Opettajien ammattijärjestöön (OAJ).

http://www.oaj.fi

Toivotaan, että tie luokanopettajaopintoihin järjestyy toivomallasi tavalla!

Ystävällisin terveisin
Nora
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Nora Enberg

Hei!

Olen vuonna 2003 valmistunut sosionomiksi ja minulla on varhaiskasvatuksen opintoja yhteensä 78op. Nyt kun opiskelen ylempää AMK-tutkintoa sosiaalialan koulutusohjelmassa, sanoi opettaja minulle etten ole pätevä lastentarhanopettaja aiemmilla opinnoillani, vaan voin hankkia pätevyyden näillä ylemmän AMKn opinnoilla, mikäli suuntaan kaikki opintoni varhaiskasvatukseen. Nyt hämmennystä aiheuttaa se että samana vuonna toisesta oppilaitoksesta valmistunut on pätevä lastentarhanopettaja. Onkohan tähän olemassa vastausta, vai onko tämä pätevyysasia jopa oppilaitoskohtaista?

Kirjoittaja:

*-*

Hei *-*!

Päiväkodissa annettavan varhaiskasvatuksen opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetussa laissa ja asetuksessa (L 272/2005 ja A 608/2005) ( http://www.finlex...antasa/2005/20050272 ).

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n sivuilla lastentarhanopettajan pätevyyttä on kommentoitu näin:

”Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on yliopistossa suoritettu vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sellainen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi amk), johon sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneita opintoja. Yksittäiset tutkinnon lisäksi suoritetut erilliset opinnot eivät tuota lastentarhanopettajan kelpoisuutta.” (http://www.oaj.fi...l&_schema=PORTAL )

Suosittelen sinua ottamaan vielä yhteyttä esimerkiksi OAJ:n kelpoisuusasiantuntijaan, joka osaa varmasti auttaa sinua asiassa eteenpäin. Yhteystiedot löydät päiväkodin kasvatushenkilöstön kelpoisuuksia käsittelevän osion alalaidasta (ks. OAJ:n linkki yllä).

Aurinkoista kesän odotusta toivottaen,

Nora
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Nora Enberg

Hei!

Olen aikeissa hakea lukemaan sosionomiksi. Pohjakolutuksenani on lähihoitajan tutkinto (valm 5/1999) ja työkokemusta päivähoidosta kymmenen vuotta. Minua kiinnostaa suuntautua kriisityöhön ja kysynkin mihin minun tällöin tulisi suuntautua? Olen etsinyt tietoa vähän joka paikasta eikä missään ole tullut suoraa vastausta siihen. Kiitos kovasti avusta! :)

Kirjoittaja:

Fairytale

Hei!

Opintoluotsissa sosionomin opintojen kuvauksessa kerrotaan, että sosionomin opinnoissa voi erikoistua mielenterveys-, päihde- ja kriisityöhön. Erillistä kriisityön erikoistumisvaihtoehtoa ei käsittääkseni sosionomiopiskelijoille ole, vaan se kulkee käsikädessä mielenterveys- ja päihdetyön kanssa.

Erillisiä kriisityön erikoistumisopintoja on toki olemassa. Opinnot on pääosin tarkoitettu ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille.

Olethan tietoinen aikuiskoulutusvaihtoehdosta. Voit siis opiskella sosionomin tutkinnon aikuiskoulutuksena, jolloin opiskelu esimerkiksi työnohessa on helpompaa. Lisätietoa aikuiskoulutuksesta ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutusoppaasta:
http://www02.oph....at/AMKaikuis2010.pdf

Varmistathan, että sinua kiinnostavassa oppilaitoksessa on tarjolla mielenterveys-, päihde ja kriisityön suuntautumisvaihtoehto. Lisätietoa saat oppilaitoksen omilta sivuilta ja ammattikorkeakoulujen hakutoimistoista.

Iloista syksyä sinulle!

Terveisin,
Sini
opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Sini 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo