Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

Terveystiedon/terveystieteiden opettaja

Viesti

Hei!

Valmistun vuoden lopulla terveydenhoitajaksi AMK:sta. Jatko-opinnot kiinnostaisivat. Haluaisin opiskella terveystiedon opettajaksi, mutta haluaisin samalla myös pätevyyden toimia terveystieteiden opettajana. Onko tällaista kokonaisuutta mahdollisuus opiskella missään? Netistä olen löytänyt, että voi opiskella vain joko tai. Hoitotiedettä pääaineena opiskelevasta voi tulla terveystieteiden opettaja, mutta hoitotiede ei minua kiinnosta. Enemminkin kansanterveystiede tai terveyskasvatus, mutta näitä opiskelemalla voi ilmeisesti saada vain terveystiedon opettajan pätevyyden (ei siis terveystieteiden opettajan pätevyyttä). Mikä olisi tässä tilanteessa järkevin ratkaisu?

Hei!

Terveystiede/terveystieteet on yläkäsite kaikille näille asioille; hoitotiede, terveyskasvatus, ergonomia, kansanterveystiede, ravitsemustiede jne. Erikseen on olemassa nimenomaan terveyskasvatuksen koulutus , josta valmistuu terveystiedon opettajaksi sekä terveystieteiden opettajan koulutus , jonka suuntautuminen puolestaan riippuu siitä, mitä opiskelee pääaineenaan. Esimerkiksi Itä-Suomen yliopistossa tuo pääaine on hoitotiede, Jyväskylässä ko. opettajan koulutus on suunnattu fysioterapiaan, Oulun yliopiston terveystieteiden opettajan koulutus
näyttäisi painottuvan myöskin hoitotieteisiin. Turussa pääaineena on hoitotiede ja sivuaineina opiskellaan hoitotieteen didaktiikkaa sekä kasvatus/aikuiskasvatustiedettä. Huomaathan, että terveyskasvatuksesta on mahdollista suorittaa Jyväskylässä sivuaineopinnot, jotka antavat sinulle terveystiedon opettamisessa tarvittavan aihehallinnan.

Eli kuten sinäkin toteat, sinua kiinnostavien oppiaineiden kautta voit pätevöityä terveystiedon opettajaksi terveyskasvatuksen ja sopivien sivuainevalintojen kautta ja silloihan opiskelupaikkanasi on Jyväskylän yliopisto. Yksinkertaisimmillaan opettajaksi pätevöityminen käy niin, että opiskellun pääaineen lisäksi suoritetaan opettajan pedagogiset opinnot + sopivia sivuaineita, jolloin on pätevä opettamaan pääainettaan. Koulutusnetin mukaan terveystieteiden opettajan koulutuksen pääaineena on joko fysioterapia tai hoitotiede.

Kaiken tämän jälkeen sinulle siis jää päätettäväksi, millaista pääainetta haluaisit opiskella? Mikä kiinnostaa sinua kaikista eniten? Mikä hoitotieteessä on sellaista, että et haluaisi opiskella sitä pääaineena? Järkevimmän ratkaisun tässä vaiheessa teet sinä itse; mikä tuntuu sinulle parhaalta vaihtoehdolta. Tuo terveystieteiden opettajuus ei sulkeudu millään tavalla ulkopuolelle, mikäli valitsisit terveyskasvatuksen itsellesi pääaineeksi; sivuainevalinnoilla on hyvinkin mahdollista saada lisäpätevyyttä alalle, ehkä jopa terveystieteiden opettajaksi saakka.

 

Suosittelisin vahvasti myös, että kävisit oman oppilaitoksesi opinto-ohjaajan puheilla. Hänellä on asiantuntijatietoutta juuri sinun alasta ja siihen liittyvistä jatko-opintomahdollisuuksista, hän saattaa osata kertoa jotain sellaista, mistä minulla ei ole tietoa. Terveyskasvatusta voit opiskella sivuaineena niin, että saat pätevyyden, mutta mikäli haluat myös tuon terveystieteiden opettajan pätevyyden, on sinun valittava hoitotiede tai fysioterapia. Terveyskasvatusta tarjotaan myös JOO-opintoina, eli vaikka opiskelisit toisessa yliopistossa, sinun on mahdollista hakea sivuaineen opinto-oikeutta Jyväskylään. On tärkeää tarkastaa, kuuluisiko näihin juuri ne opinnot, joilla saa terveystiedon opettajan pätevyyden. Mikäli siis Jyväskylässä olisi joku sinua kiinnostava muu pääaine, voisit suorittaa siellä terveyskasvatuksen sivuaineen.

Toivottavasti saat jotain irti tästä monimutkaisesta vastauksesta. Lukemalla nettisivuja, haastatteluja, opinto-oppaita jne. saat kuvan siitä, millaista opiskelu mahdollisesti on ja mitä opintoihin kuuluu sisälle. Samalla saattaa selvitä, mikä sinua kiinnostaa tällä hetkellä enemmän, mikä vaihtoehto tuntuu kaikista parhaalle. Sinulla ei ole mikään kiire vielä tehdä päätöstä, kannattaa käyttää aikaa tiedonhankintaan. Tutustu tarkasti myös hakukelpoisuuden tuottaviin tutkintoihin ja opintoihin, terveystieteissä hakukelpoisuudet muodostuvat hieman eri tavalla kuin monessa muussa oppiaineessa.

Aurinkoista ja lämmintä kesän jatkoa toivottaen,

Päivi
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Vastauksesta oli hyötyä minulle
16
Bookmark and Share


Kommentit

Viesti

Kiitos paljon vastauksestasi! Olen itse ottanut jo paljon selvää opiskelumahdollisuuksistani. Haluaisin vielä tiedustella, että jos opiskelisin turun yliopistossa hoitotiedettä pääaineena, onko minulla mahdollisuutta tällöin tulla terveystiedon (ei terveystieteiden) opettajaksi? Eli onko turun yliopistossa mahdollista suorittaa sivuaineopintoina terveystietoa ja opettajan pedagogisia opintoja? Minua kun kiinnostaisi nimenomaan toimia peruskoulussa ja lukioissa opettajana, ei niinkään korkeakoulussa.

Kirjoittaja:

Anonymous user

Hei!

Yleensä hoitotiedettä pääaineenaan opiskelleet ja opettajaksi
pätevöityneet henkilöt työllistyvät opetustehtäviin nimenomaan terveysalalle eli ammatillisiin oppilaitoksiin (lähihoitajakoulutus) ja ammattikorkeakouluihin.

Turun yliopiston nettisivuilla sanotaan:

"Terveystieteiden maisterin tutkintoon kuuluva opettajankoulutus tuottaa lisäksi muodollisen pätevyyden opettajana toimimiselle sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluissa sekä alan muissa oppilaitoksissa."

Suosittelen ottamaan yhteyttä Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen henkilöstöön (esim. opinto-ohjaajaan), jonka kanssa voit keskustella tarkemmin mahdollisuuksista saada kelpoisuus myös terveystiedon opettajan tehtäviin Turun yliopistossa hoitotiede pääaineena.

http://www.med.ut...otiede/henkilokunta/

Aurinkoista kesää toivottaen,

Teija
Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Teija Alanen 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo