Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

opettajan pätevyys

Viesti

Hei!
Minulla on kuvataiteen maisterin koulutus, mutta olen toiminut jo muutaman vuoden peruskouluissa kuvaamataidon opettajana. Nyt haluaisin opiskella kuvaamataidon opettajan pätevyyden. Missähän se onnistuisi?
Taideteollisessa korkeakoulussa näyttäisi olevan maisterilinja, mutta voisiko peruskoulun ja lukion opettajan pätevyyden opiskella myös ammattikorkeakoulujen ammatillisessa opettajakorkeakoulussa esim. Jyväskylässä?

Hei!

Opettajien kelpoisuusvaatimuksista löytyy tietoa OAJ:n nettisivuilta . Perusopetuksen ja lukion aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset ovat seuraavanlaiset:

Perusopetuksessa aineenopetusta antavalta opettajalta vaaditaan kussakin opetettavassa aineessa väh. 60 op (väh. 35 ov) laajuiset aineenopettajan koulutukseen kuuluvan opetettavan aineen perus- ja aineopinnot. Lukiossa aineenopetusta antavalta vaaditaan yhdessä opetettavassa aineessa väh. 120 op (väh. 55 ov) laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot  ja kaikissa muissa aineissa väh. 60 op:n (väh. 35 ov) perus- ja aineopinnot.

Lisäksi aineenopettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja väh. 60 op:n (väh.35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

Olet siis suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon, mutta onko opintoihisi kuulunut tarvittava määrä kuvataiteen opetettavan aineen opintoja? Mikäli olet suorittanut tarvittavat opetettavan aineen opinnot, voisit hakeutua suorittamaan erillisiä opettajan pedagogisia opintoja. Erillisiä opettajan pedagogisia opintoja tarjoaviin yliopistoihin ja ammatillisiin opettajakorkeakouluihin pääset tutustumaan Opintoluotsin kautta.

TAIK:n kuvataidekasvatuksen opettajankoulutusohjelman opintojen esittelyssä kerrotaan myös kuvataideopettajan opinnoista ja opettajien pätevyysvaatimuksista.

Aalto yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa on tarjolla kuvataidekasvatuksen muuntokoulutus, joka antaa pätevyyden kuvataideopettajan ammattiin. Opintojen laajuuteen ja kestoon vaikuttaa aikaisemmat opinnot ja kokemus opetustyöstä. Tarkempaa tietoa koulutuksesta ja valintaperusteista löytyy taideteollisen korkeakoulun hakuoppaasta 2011 . Jos mielessäsi herää kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä Aalto yliopiston taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osaston henkilökuntaan.  

Kaikissa opettajien kelpoisuuksiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä opettajien ammattijärjestöön.

Ystävällisin terveisin

Emmi

Opiskelupaikkaneuvoja

Kirjoittaja:

Emmi Tarkiainen

Vastauksesta oli hyötyä minulle
4
Bookmark and Share


Kommentit 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo