Yleistä tietoa

Yliopisto-opiskelu

AMK-opiskelu

Toisen asteen -opiskelu

Aikuisopiskelu

Muut

Ammatinvalintatesti ja uraneuvoja

Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

Kysymykset

- Aikuisopiskelu

Hei!
Missä Helsinki/Vantaa akselilla järjestetään tulevana syksynä aikuisopiskelu mahdollisuus sosionomin ammattiin?
Haetaanko normaalisti yhteyshaussa?
Kuinka vaikea päästä sisään?
Minulla hyvä ammattikoulu todistus pohjalla.
Kittos jo etukäteen!

Opiskelupaikkaneuvoja Nora Enberg vastaa:

Hei!

Hienoa, että olet päättänyt lähteä etsimään lisätietoa sinua kiinnostavasta koulutuksesta!

Sosionomiksi (AMK) valmistutaan sosiaalialan koulutusohjelmasta . Vuonna 2011 alkavat aikuiskoulutukset löydät esimerkiksi Opetushallituksen Koulutusnetistä .

Koulutushaun mukaan syksyllä 2011 alkaa sosiaalialan koulutusohjelma aikuiskoulutuksena (AK) muun muassa Hämeen ammattikorkeakoulussa ja Lahden ammattikorkeakoulussa. Metropolia ammattikorkeakoulussa on alkamassa syksyllä 2011 niin sanottuna nuorten koulutuksena eli päiväopetuksena sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon johtava sosionomikoulutus, johon voivat hakeutua sekä nuoret että aikuiset.

Opetushallituksen Koulutusnetin sivuilla todetaan, että aikuiskoulutuksessa ammattikorkeakoulu päättää, mikä pohjakoulutus mihinkin koulutusohjelmaan vaaditaan. Pohjakoulutusvaatimuksena voi olla jokin tietty tutkinto, tai joskus vaatimukseksi ilmoitetaan pelkästään "yleinen hakukelpoisuus ammattikorkeakouluun". AMK -tutkintoon johtavan aikuiskoulutuksen vuoden 2011 valintaperusteet löydät tästä linkistä .

Ammattikorkeakouluihin haetaan osoitteessa http://www.amkhaku.fi . Syksyllä 2011 alkavan aikuiskoulutuksen kevään yhteishaku on 7.3.–12.4.2011. Muistathan, että kaikissa ammattikorkeakouluissa on hakutoimisto, josta voit rohkeasti kysyä mitä tahansa hakemiseen liittyvää. Hakutoimistojen yhteystiedot löydät täältä .

Toivottavasti löydät juuri sinulle mieleisen opintopolun sosiaali- ja terveysalan koulutukseen!

Ystävällisin terveisin

Nora

Opiskelupaikkaneuvoja


- Kuvataidealan vaihtoehdot

Hei!

Minulla on ollut vaikeuksia erilaisten taidealan oppilaitosten kartoittamisessa. Haluaisin opiskella kuvataidetta korkeatasoisesti, mutta esimerkiksi Kuvataideakatemia vaikuttaa HYVIN moderniin taiteeseen painottuvalta. En ole järin innostunut PELKÄSTÄÄN minimalistisen ja abstraktin taiteen opiskelusta, vaan olen kiinnostunut myös perinteisestä maalauksesta ja piirtämisestä..

Mitä taidealan ammattikorkeakouluja minun kannattaisi tutkia? Haluaisin siis opiskella korkeatasoisesti taidetta, mutta en pelkkää ultra-modernin minimalistista, abstraktia taidetta.
Saattaako minulla olla väärä mielikuva Kuvataideakatemiasta? Se vaikuttaa hyvin moderniin taiteeseen vahvasti painottuneelta paikalta.

Opiskelupaikkaneuvoja Nora Enberg vastaa:

Hei!

Kulttuurialan koulutusalat ja ammatit löytyvät kootusti esimerkiksi Opintoluotsin  sivuilta.

Yliopistokoulutuksena kuvataiteita voi opiskella tosiaan Kuvataideakatemiassa Helsingissä. Kuvataideakatemiassa voi opiskella seuraavissa koulutusohjelmissa: kuvanveisto, maalaustaide, taidegrafiikka ja tila-aikataide (mediataide). Tila-aikataiteessa voi valita seuraavista suuntautumisvaihtoehdoista: liikkuva kuva, paikka- ja tilannesidonnainen taide ja valokuvataide. Lisätietoja Kuvataideakatemian opiskelusta ja eri koulutusohjelmien sisällöistä löydät täältä .

Yliopistokoulutuksena löytyy myös Taideteollinen ala, jota voi opiskella Aalto-yliopiston taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä sekä Lapin yliopistossa taiteiden tiedekunnassa. Taideteolliselta alalta yliopistosta valmistuu esimerkiksi ympäristön ja esineiden muotoilijoita, elokuva-, puvustus-, lavastus- ja valokuvataiteen ammattilaisia, viestinnän ja uusmedian ammattilaisia, taiteen opettajia, kuvataiteen ammattilaisia, taidekäsityön mestareita ja taideteollisuuden tutkijoita. Taideteollisen alan koulutusohjelmiin pääset tutustumaan tästä linkistä .

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnoista löytyy muun muassa kuvataiteen koulutusohjelma , josta valmistutaan kuvataiteilijaksi (AMK). Kuvataiteilijat suuntautuvat opinnoissaan jollekin tietylle taiteen alalle. Oppilaitoksittain vaihtelevat suuntautumisvaihtoehdot ovat taidegrafiikka, kuvanveisto, taidemaalaus ja muu kuvataide. Muiden kuvataiteiden suuntautumisvaihtoehto pitää sisällään media-, ympäristö- ja performanssitaiteet. Vuonna 2011 alkavat koulutuksen löydät Opetushallituksen Koulutusnetistä .

Suosittelen sinua tutustumaan vielä huolella eri koulutusohjelmien sisältöihin ja pohtimaan, minkälaiset painotukset koulutusten sisällä juuri sinua kiinnostaisivat. Lisäksi voit halutessasi kysyä mahdollisuutta vierailla esimerkiksi Kuvataideakatemiassa ja pyytää tilaisuutta osallistua opetukseen nähdäksesi minkälaista opiskelu siellä todellisuudessa on.

Toivottavasti vastaukseni tarjoaa hieman työkaluja tulevien jatko-opintojen suunnitteluun. Toivotan sinulle menestystä kuvataiteen monipuoliseen ja aistikkaaseen maailmaan!

Ystävällisin terveisin

Nora

Opiskelupaikkaneuvoja


- Laboratioalan koulutus

Olen opiskellut laboratioanalyytikoksi ammattikorkeasssa. Lukiopohja löytyy. Ilmeisesti enää ei ole olemassa lukiopohjaista laboranttikoulutusta johon voisi vaihtaa? Onko kuitenkin mahdollista suorittaa laborantin koulutus lyhyemmän kautta koska alan osaamista löytyy jo paljon sekä taustalla on lukiokoulutus?


Järjesteteenkö laborantin koulutusta enää ollenkaan Tampereella tai muuallakaan?

Opiskelupaikkaneuvoja Emmi Tarkiainen vastaa:

Hei!

Laborantiksi opiskellaan laboratorioalan perustutkinnossa . Opintoluotsin linkkien kautta pääsee Koulutusnetin koulutustarjontahakuun jossa näkee tulossa olevat koulutukset. Koulutuksia löytyy sekä nuorten että aikuisten koulutuksina ja sekä peruskoulu- että lukiopohjaisina.

Jos aikuiskoulutuksena opiskelu kiinnostaa, niin ainakin Jämsän ammattiopistossa ja Helsingin tekniikan alan oppilaitoksessa tutkinto suoritetaan näyttöinä koulutuksen aikana. Koulutuksen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma jossa huomioidaan pohjakoulutus ja alan aikaisempi osaaminen. Nämä vaikuttavat varmasti myös opiskeluaikaan. Tarkempaa tietoa koulutuksista kannattaa etsiä oppilaitosten omilta sivuilta.

Ystävällisin terveisin

Emmi

Opiskelupaikkaneuvoja


- Lukion opettajan pätevyys

Hei!

Olen koulutukseltani lastentarhanopettaja, kasv.kand., psykologian maisteri ja lisäksi olen opiskellut kasvatustieteellisiä aineista erityispedagogiikan ja kasvatustieteen aineopinnot sekä aikuiskasvatuustieteen perusopinnot. Olen tehnyt pitkään psykologin työtä. Ajattelin hakea opekorkeaan (amk), jossa suorittaa opettajan pedagogiset opinnot Haaga-Heliassa. Riittääkö tämä koulutus myös lukion opettajaksi, vai pitäisi opiskella yliopistossa opettajan pedagogiset opinnot?

Opiskelupaikkaneuvoja Nora Enberg vastaa:

Hei!

Hienoa, että kouluttautuminen kiinnostaa sinua!

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n sivuilla  kerrotaan lukio-opetuksen opettajien kelpoisuudesta seuraavaa: ”Lukiossa aineenopetusta antavalta vaaditaan yhdessä opetettavassa aineessa väh. 120 op (väh. 55 ov) laajuiset perus-, aine- ja syventävät opinnot ja kaikissa muissa aineissa väh. 60 op:n (väh. 35 ov) perus- ja aineopinnot. Lisäksi aineenopettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto ja väh. 60 op:n (väh.35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.” Pedagogisten opintojen suorittaminen on siis edellytys muun muassa juuri lukion opettajalle. 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun  sivuilla todetaan, että ammatillisen opettajankoulutuksen pedagogiset opinnot tuottavat yleisen pedagogisen pätevyyden. Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilla korostetaan, että ammatillinen opettajankoulutus antaa pätevyyden toimia ammatillisena opettajana ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa sekä ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa. Yhteisten aineiden osalta opinnot antavat yleisen pedagogisen pätevyyden toimia aineenopettajana myös esim. peruskoulussa tai lukiossa.

Tarvittaessa kannattaa olla myös suoraan yhteydessä esimerkiksi OAJ:n pätevyysasiantuntijoihin. Lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot löydät jokaisen opettajan kelpoisuusvaatimuskuvauksen alta.

Toivottavasti itsellesi mieleinen reitti opetusalan tehtäviin löytyy – tsemppiä hakuun!

Talvisin terveisin

Nora

Opiskelupaikkaneuvoja


- opettajan pätevyys ammatin lisäksi?

kysyisin miten saan opettajan pätevyyden.
olen yo, retailmerkonomi-yrittäjä ja kampaajamestari koulutukseltani ja olen kiinnostunut opetustustyöstä. tähänastinen pätevyys ei yksin riitä. haluaisin joko ammattialani(kampaamo) opettajaksi tai vaan yleisesti opetuspätevyyden esim yritystäni varten.

Opiskelupaikkaneuvoja Emmi Tarkiainen vastaa:

Hei!

Kiinnostuksesi kohteena olevat opettajan pedagogiset opinnot (60op) voidaan suorittaa joko yliopistossa  tai ammatillisessa opettajakorkeakoulussa .

Opintoluotsista näkee missä yliopistoissa opettajan pedagogisia opintoja on mahdollista opiskella. Helsingin yliopiston  sivuilla kerrotaan erillisistä opettajan pedagogisista opinnoista näin:

opinnot on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneille henkilöille, joiden tutkintoon on sisällytetty tai jotka ovat sen lisäksi suorittaneet vähintään 60 opintopisteen (35 ov:n) laajuiset perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot sellaisessa aineessa, jota opetetaan peruskouluissa, lukioissa tai muissa oppilaitoksissa.

Opintoluotsista  pääset tutustumaan myös ammatillista opettajankoulutusta järjestäviin opettajakorkeakouluihin. Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun  pääsyvaatimuksissa sanotaan:

sinulla on hakuhetkeen mennessä hankittu riittävä tutkintokelpoisuus. Pääsääntöisesti ammattikorkeakoulututkinnolla tai soveltuvalla ylemmällä korkeakoulututkinnolla on hakukelpoinen.

ja sinulla on vähintään kolmen vuoden työkokemus omalta ammattialaltasi (ammatillisten aineiden opettaja). Yhteisten aineiden (esim. kielet, matematiikka) opettajalta ei edellytetä alakohtaista työkokemusta.

Olin yhteydessä Tampereen ammatilliseen opettajakorkeakouluun  ja sain varmistuksen että myös kauneudenhoitoalalla opettajilta vaaditaan ammattikorkeakoulututkinto eli estenomin AMK koulutus. Tällä hetkellä parturi-kampaajamestarin koulutus ei riitä opettajankoulutukseen pääsemiseen.

Mikäli jotakin kysyttävää herää, kannattaa ottaa yhteyttä oppilaitosten henkilökuntaan.

Mukavaa joulukuun jatkoa!

Terveisin

Emmi

Opiskelupaikkaneuvoja


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo