Yleistä tietoa

Yliopisto-opiskelu

AMK-opiskelu

Toisen asteen -opiskelu

Aikuisopiskelu

Muut

Ammatinvalintatesti ja uraneuvoja

Virtuaaliopo on tauolla

Virtuaaliopo on tauolla. Tällä hetkellä kysymysten jättäminen ei ole mahdollista. Vanhojen kysymysten ja vastausten arkisto on käytössäsi.

Kysymykset

- yliopistoon vai ammattikorkeaan?

Hei!

Haluaisin työskennellä saksan kielen parissa, joten olen ajatellut tulevani kääntäjäksi tai tulkiksi. Onko siis parempi mennä yliopistoon opiskelemaan saksan kieltä vai ammattikorkeaan valmistumaan suoraan kääntäjäksi tai tulkiksi?

Opiskelupaikkaneuvoja Sini Hurskainen vastaa:

Moikka!!

Kiva kuulla, että olet löytänyt itseäsi kiinnostavan ammatin saksan kielen parista.

Ammattikorkeakoulussa tarjotaan puhuttujen kielten tulkkauksen koulutusohjelmaa. Kyseessä on koulutusohjelma, josta valmistuu tulkkeja Suomessa harvinaisille kielille, kuten arabia, somali, kurdi, persia ja vietnam. Kieltä on osattava koulutukseen haettaessa. Koulutuksesta työllistyy maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön. Ammattikorkeakoulu ei siis ole sinun vaihtoehtosi, koska olet kiinnostunut saksankielestä.

Helsingin yliopistossa tarjotaan saksan kääntämisen koulutusta. Opintoja kuvataan seuraavasti:

"Saksan kääntämisen opinnoissa perehdytään kääntämiseen saksasta suomeen ja suomesta saksaan, saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin, saksan kielioppiin, puheviestintään ja tulkkaukseen"

Opiskelijoita valitaan kahdessa kiintiössä; noin puolet valitaan pelkän pääsykokeen perusteella ja puolet lähtöpisteiden ja pääsykokeen yhteispistemäärän perusteella. Lähtöpisteitä saa ylioppilastutkintotodistuksesta äidinkielen lisäksi neljästä muusta (parhaat pisteet antavista) arvosanoista. Valintakokeessa on käännöstieteen,  suomen kielen ja saksan kielen koe. Lisätietoa hakemisesta saat humanistisen tiedekunnan opiskelijavalinta -sivustolla.

Jos saksan kielen parissa työskentely kiinnostaa, toinen vaihtoehto on, että haet opiskelemaan germaanisen filologian opintoihin . "Germaanisen filologian opinnoissa perehdytään saksan nykykieleen, saksankielisten maiden kirjallisuuteen ja kulttuuriin sekä niiden tutkimukseen."

Vaikka olet kiinnostunut Helsingin yliopiston tarjonnasta, tästä linkistä löydät myös muut vieraita kieliä tarjoavat yliopistot, jos haluat miettiä myös varavaihtoehtoja.

Ajatuksia herättämään vielä kääntäjän ammattikuvaus ! :)

Onnea hakuun!

ystävällisin terveisin,

Sini

opiskelupaikkaneuvoja


- Lennonjohtajakoulutus ulkomailla

Hei!

Haluaisin tiedustella, miten lennonjohtajaksi voisi opiskella ulkomailla? Suomessa lennonjohtajakoulutusta tarjoaa ilmeisesti vain Finavia ja olenkin miettinyt muita reittejä tähän ammattiin, esimerkiksi Euroopan sisällä.

Onko jotain tunnettuja kouluja jonne suomalaiset olisivat lähteneet lennonjohtajan koulutusta hakemaan? Mitkä olisivat hyviä maita tällaisen koulutuksen saamiseksi? Yleensäkkin haluaisin tietää millaisuia reittejä tähän ammattiin mahdollisesti on ulkomailla.

Tiedän että koulut ulkomailla ovat varmastikkin yksityisiä ja maksavat.

Kiitos jo etukäteen!
N.

Opiskelupaikkaneuvoja Sini Hurskainen vastaa:

Hei N!

Finavia on tosiaan ainut paikka opiskella lennonjohtajaksi Suomessa, mutta Euroopasta löytyy toki muitakin vaihtoehtoja.

Esimerkiksi yksi vaihtoehto on Eurocontrol , joka järjestää koulutusta Hollannissa. Koulutuksen kesto on noin 2.5 vuotta. Opetus tapahtuu englanninkielellä. Hakuvaatimuksena on esimerkiksi toisen asteen koulutuksen suorittaminen ja hyvä englannin kielen taito, Pääsykoe on monivaiheinen ja siihen kuulu esimerkiksi psykologiset testit, haastattelu ja terveydentilan tarkastus. Voit otta selvää hakuprosessista tämän linkin avulla. Lisäksi FAQ tarjoaa paljon kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia, joista löytyy tarpeellisia tietoja.Tämän koulutuksen jälkeen sinun tulee työskennellä Eurocontrolin palveluksessa neljä vuotta.

Lisäksi koulutusta tarjoavat Euroopassa muun muassa Baltic Aviation Academy, Entry Point North , ja Peregrine Academy. Näistä linkeistä voit tarkistaa tiedot koulutuksen sisällöistä ja hakuvaatimuksista.

Muitakin vaihtoehtoja varmasti löytyy etsimällä. Koulutuksia voi etsiä esimerkiksi hakusanoilla "air traffic control education". Ulkomailla opiskelu vaatii yleensä paljon valmisteluaikaa ja oikean koulutuksen etsimiseen kannattaakin käyttää paljon aikaa ja harkintaa. Jos haluat tukea ja ohjausta ulkomailla opiskeluun sitä saat CIMON neuvontapalveluista.

Toivottavasti sinua kiinnostava koulutus löytyy! Onnea hakuun!

Ystävällisin terveisin,

Sini

opiskelupaikkaneuvoja

 


- VARHAISKASVATUKSEN OPETTAJAKSI

Olen suorittanut lastentarhanopettajatutkinnon opistotasoisena valmistuen vuonna 1990. Olen ollut siitä asti työelämässä sekä päiväkodissa että perhetalossa, jossa käy vielä kotona olevia pikkulapsiperheitä. Omien lasteni kanssa olen ollut kotona tuosta ajasta n. 9v.
Haaveenani on olla joskus varhaiskasvatuksen lehtori tai vastaava esim. sosiaalialanoppilaitoksessa tai jopa yliopistossa. Mitä opiskeluja se minulta vaatisi?

Opiskelupaikkaneuvoja Sini Hurskainen vastaa:

Hei!

Sinua kiinnostavat siis opetustehtävät yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Pätevyysvaatimukset ovat näissä kahdessa hieman erilaiset.

Näin vastaukseni alussa kehotan sinua tutustumaan suomen koulutusjärjestelmään , jotta käyttämäni käsitteet tulevat tutuiksi.

Yliopistoissa juuri lehtorit tekevät opetus ja tutkimustyötä. Lehtorien koulutusvaatimuksena on joko lisensiaatin tai tohtorin tutkinto soveltuvalta alalta. Kyseiset tutkinnot on mahdollista suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen (maisterin tutkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto). Jos haluat pätevöityä lehtoriksi, sinun tulee siis ensin opiskella esimerkiksi kasvatustieteiden maisterin tutkinto tai soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jonka jälkeen voit hakea jatko-opiskelijaksi ja suorittaa joko lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon.

Myös ammattikorkeakoulun lehtorilta/tuntiopettajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi vaatimuksena on vähintään 3 vuoden työkokemus. Joissakin tapauksissa ylemmän korkeakoulun vaatimuksesta voidaan joustaa, jos hakijan katsotaan muuten perehtyneen hyvin toimen tehtävänalaan.

Molemmissa tapauksissa sinun tulee siis lähtökohtaisesti opiskella soveltuvan alan alempi ja ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

  • Toinen vaihtoehto on lähteä hakemaan pätevyyttä ammattikorkeakoulun kautta. Soveltuvana tutkintona voi olla esimerkiksi sosionomin (AMK) ja sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomin opintoja tarjoavat oppilaitokset löydät täältä.

Nykyisin alemmalla korkeakoulututkinnolla voi hakea suoraan opiskelemaan ylempään korkeakoulututkintoon. Käsittääkseni kuitenkin opistotasoinen tutkinto ei vastaa alempaa korkeakoulututkintoa, joten mahdollisesti joudut hakeutumaan ensin alempaan korkeakoulututkintoon (kandidaatin tutkintoon tai ammattikorkeakoulututkintoon). Sinun on kuitenkin mahdollista saada joitakin aiempia opintoja hyväksiluetuksi. Voit olla yhteydessä sinua kiinnostavaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun ja keskustella jo etukäteen, miten heillä on vastaavissa tilanteissa toimittu.

Olen nyt tähän menneessä keskittynyt työllisymiseen korkeakouluissa. Sinun on myös mahdollista hankkia ammatillisten aineiden opettajan pätevyys, jolloin voit esimerkiksi opettaa lapsi- ja perhetyön perustutkintopiskelijoita ammattiopistossa. Tällöin pätevyysvaatimuksena on koulutuksen järjestäjän päättämä soveltuva korkeakoulututkinto (tässä tapauksessa esim sosionomi AMK) jonka lisäksi opettajan pedagogiset opinnot (60 op) ja 3 vuoden työkokemus. Lisätietoa ammatillisesta opettajakoulutuksesta löydät täältä.

Toivottavasti vastauksestani ei tullut liian monimutkainen ja  sait riittävät vastaukset mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.Toivottavasti pääset mieleisten opintojen pariin! :)

Ystävällisin terveisin,

Sini

opiskelupaikkaneuvoja

 

 


- Köksäope+liikunnan yhteiskuntatieteet sivuaineena

Hei!
Olen opiskelemassa kotitaloustieteit helsingin yiopistolla ja olen miettinyt sivuainevalintoja. Olisiko sellainen mahdollista, että ottaisi liikunnan yhteiskuntatieteet sivuaineeksi ja miten haku ym muut prosessit hoituisivat. Jos tällainen yhdistelmä on täysin mahdoton niin ainut mahdolisuus varmaan olisi hakea ensi keväänä lukemaan liikunnan yhteiskuntatieteitä.
Haluaisin myös kysä, mitähän mahdollisia ammatteja em. yhdistelmällä voisi hakea?

Kiitos jo etukäteen!

Opiskelupaikkaneuvoja Sini Hurskainen vastaa:

Moikka!

Hyvä, että olet pysähtynyt miettimään sivuiainevalintoja kunnolla. Tässä vaiheessa on varmaankin hyvä pohtia kunnolla myös millaisia työtehtäviä tulevaisuudessa haluat tehdä. Onko mielenkiinnonkohteenasi kenties köksän+liikunnanopettajan työt? Vai haluatko opiskella liikunnan yhteiskuntatieteitä ja tehdä töitä esimerkiksi suunnittelijana, tutkijana tai vaikkapa urheilutoimittajana? Vai oletko tätä enemmän kiinnostunut juuri kotitaloustieteistä?

Liikunnan yhteiskuntatieteitä voi opiskella ainoastaan Jyväskylän yliopistossa. Sivuaineopintokokonaisuuden suorittaminen jossakin toisessa yliopistossa kuin "kotiyliopistossa" tapahtuu JOO-opintojen avulla. JOO-opinto-oikeuden saamiseksi sinun tulee hakea puoltoa omalta kotiyliopistoltasi ja tämän jälkeen hakea haluamaasi yliopiston JOO-opinto-oikeutta.  Puollon saamisen kriteereinä voivat olla esimerkiksi se, että kyseisiä opintoja ei tarjota omassa yliopistossasi ja että kyseinen opintokokonaisuus sopii perustellusti tutkintoosi. Lisätietoa saat www.joopas.fi -sivustolta.

En keksi muita työtehtäviä joissa mainitsemasi kaksi alaa yhdistyisivät luonnollisesti kuin opettajan työ. Jos olet kiinnostunut saamaan liikunnan opettajan pätevyyden kotitalousopettajan pätevyyden rinnalle, järkevintä olisi opiskella liikunnan sivuainekokoaisuus (60 op). Näitä opintoja tarjoaa Jyväskylän yliopiston lisäksi Turun ja Vaasan yliopistot.  Opintoihin järjestetään erillinen valintakoe. Sivuainekokonaisuus antaa sinulle pätevyyden opettaa peruskoulussa siinä tapauksessa, että olet kotitaloustieteiden opinnoissa suorittanut opettajan pedagogiset opinnot.  Lisätietoa esimerkiksi Jyväskylän yliopiston sivuilta .

Jos taas koet, että juuri liikunnan yhteiskuntatieteet ovat sinun juttusi, ja haluat työllistyä kyseiselle alalle, sinun kannattaa ehkä hakea erikseen opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon. Lisätietoa liikunnan yhteiskuntatieteistä tästä linkistä .

Sinun tosiaan kannattaa nyt pohtia tarkoin se, millaisia työtehtäviä haluat tulevaisuudessa tehdä ja suunnata opintoja sen mukaan. Apua tähän saat Helsingin yliopiston urapalveluista . Toivottavasti pääset mieleisten opintojen pariin.

Syksyisin terveisin,

Sini

opiskelupaikkaneuvoja

 

 


- Koulun vaihto tutkinnon kesken.

Moro! Olen nyt toisella luokalla Kainuun ammattiopistossa kone- ja metallialalla levyseppähitsaajana.

Muutan varmaan Imatralle ensikesänä ja olen ajatellut että onnistuukohan käydä tuon viimeisen vuoden tutkinnosta Etelä-karjalan ammattiopistossa.

Pitäisikö minun hakea tuonne Etelä-karjalan ammattiopistoon ensi kevään yhteishaussa? Vai onko se ylipäätään mahdollista pompata toisesta koulusta toiseen kouluun aloittamasta tutkintoa alusta?

Opiskelupaikkaneuvoja Sini Hurskainen vastaa:

Moikka!

Hyvä, että otat asiasta jo ajoissa selvää!

Toki sinun on mahdollista hakea kevään yhteishaussa Etelä-Karjalan ammattiopistoon, eikä sinun tällöin tarvitse aloittaa tutkintoa alusta.

Nykyisin ammatilliset perustutkinnot muodostuvat niin sanotuista tutkinnonosista. (esim Asennuksen ja automaation perustyöt 10 ov) Kehotankin sinua suorittamaan tämän lukuvuoden aikana tutkinnon osat valmiiksi koska valmiit tutkinnonosat on helpompi hyväksylukea kuin yksittäiset kurssit. Kun aloitat opinnot Imatralla, nämä osaamisen tunnistamiset ja tunnustamiset tarkistetaan, jonka jälkeen suoritat vain ne opinnot, jotka sinulla on jäänyt jäljelle.

Voit keskutella oman opinto-ohjaajasi kanssa opinnoistasi ja siitä, mitkä tutkinnon osat saat lukuvuoden aikana valmiiksi. Opinto-ohjaajasi auttaa myös hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Sinun kannattaisi vielä olla yhteydessä Etelä-Karjalan ammattiopistoon ja tiedustella, onko sinun kenties mahdollista päästä sisään ilman varsinaista hakua, koska olet niin pitkällä opinnoissasi. Etelä-Karjalan ammattiopiston sivuilta löydät esimerkiksi opinto-ohjaajan yhteystiedot. Hän voi neuvoa sinua siinä, mikä vaihtoehto sinun tilanteessasi olisi paras.

Toivottavasti oppilaitoksen vaihto onnistuu!:)

Iloista syksyä toivottelee,

Sini

opiskelupaikkaneuvoja


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo