AMK - Humanistinen ja kasvatusala

Humanistiselta ja kasvatusalalta valmistuneiden työ on lähinnä ihmissuhde- ja vuorovaikutustyötä. Tutkintonimikkeitä ovat yhteisöpedagogi (AMK) ja viittomakielentulkki (AMK).

 

Humanistista ja kasvatusalaa voi opiskella seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

Humanistiselta ja kasvatusalalta valmistutaan yhteisöpedagogiksi tai viittomakielentulkiksi. Ammattikorkeakoulututkintoon ja sen suorittamiseen menee keskimäärin 3,5 - 4 vuotta.

Opinnot humanistisella ja kasvatusalalla koostuvat perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta tai työssäoppimisesta. Lisäksi opiskelijat tekevät opinnäytetyön. Ammattikorkeakoulututkinnon ja työkokemuksen saavuttamisen jälkeen on mahdollista suorittaa vielä 60 tai 90 opintopisteen laajuinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen humanistisella ja kasvatusalalla opiskelleet sijoittuvat esimerkiksi kasvatus-, kehittämis- ja ohjaustehtäviin. Työkenttä on nykyään todella laaja ja kehittyy jatkuvasti.

 

Alaa voi opiskella myös täällä:

Lähteet:

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo