Viittomakielen koulutusohjelma

Viittomakielen koulutusohjelmasta valmistuu viittomakielen tulkkeja. Tulkit työllistyvät tulkkikeskuksiin, Kuurojen liittoon ja kuntien palvelukseen. Osa toimii myös itsenäisinä ammatinharjoittajina ja freelancereinä.

Hakeminen

Ammattikorkeakoulussa voi opiskella viittomakielentulkiksi. Koulutusohjelmaa tarjotaan seuraavissa oppilaitoksissa:

Ammattikorkeakouluun haetaan yhteishaulla osoitteessa www.amkhhaku.fi . Hakuaika on ollut yleensä keväisin maalis-huhtikuussa ja syksyisin syyskuun loppupuolella.

Opiskelu

Viittomakielen koulutusohjelmasta valmistutaan viittomakielen tulkiksi. Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä ja sen suositeltu suoritusaika on neljä vuotta.

Opinnot koostuvat suomalaisen viittomakielen ja sen kulttuurin opiskelusta. Tulkkauksen ja kääntämisen teoria ovat oleellinen osa opiskelua. Myös suomen kielen opiskelu kuuluu opintoihin.

Opiskelu sisältää suurimmaksi osaksi lähiopetusta sekä käytännön harjoittelua. Uusien teknologioiden opettelu on myös osa opiskelua, koska niiden merkitys tulkkauksessa ja viittomakielen tuottamisessa kasvaa jatkuvasti. Ammatillista etiikkaa käsitellään monipuolisesti koko opintojen ajan opiskelijan ammatillisen itsetunnon vahvistamiseksi.

Työelämä

Viittomakielen koulutusohjelmasta valmistuu viittomakielen tulkkeja. Tulkit työllistyvät tulkkikeskuksiin, Kuurojen liittoon ja kuntien palvelukseen. Osa toimii myös itsenäisinä ammatinharjoittajina ja freelancereinä.

Viittomakielentulkki on palveluammatti, jossa asiakkaan tarpeet ja tilanne tulee huomioida. Laaja-alainen kulttuurin ymmärrys ja hyvä yleissivistys ovat ehdottoman tärkeitä.

Tulkit toimivat kuulevien ja huonokuuloisten tai kuurojen välisten viestien välittäjinä. Tulkkia voidaan tarvita joko päivittäisissä arkipäivän asioissa, kuten lääkärissä tai esimerkiksi kansainvälisessä kongressissa.

Eettisen ohjeiston osaaminen on oleellista tulkin työssä. Tulkkia koskee muun muassa vaitiolovelvollisuus.

Kunnalla työskentelevä kuulovammaisten tulkki tienasi vuonna 2009 kokonaisuudessa 2 167 euroa kuussa.

Tuntipalkkaisten tulkkien perustuntipalkka vuonna 2011 on noin 21 euroa. Esimerkiksi kongresseissa tai muissa vaativammissa tilanteissa tuntipalkka oli 27 euroa.

Viittomakielen tulkkien työllisyystilanne on kohtalaisen hyvä. Virkoja ja vakituisia töitä on vähemmän, mutta keikkaluontoista työtä riittää.

Lue lisää viittomakielen koulutusohjelman valintakokeesta!

 Viittomakieli on yksi Suomen vähemmistökielistä

 

 

 

Kielen käyttäjiä on Suomessa
14 000

Lähteet:

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo