Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma

Kirjasto- ja tietopalvelutyöhön kuuluvat dokumenttien tallennus, tiedontuotanto ja -haku, asiakaspalvelu, kirjallisuuden ja eri tiedonlähteiden tuntemus.

Hakeminen

Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmassa voi opiskella seuraavissa oppilaitoksissa:

  • Turun ammattikorkeakoulussa, Turku
  • Oulun seudun ammattikorkeakoulussa, Oulu
  • Seinäjoen ammattikorkeakoulussa, Seinäjoki

Ammattikorkeakouluun haetaan yhteishaulla osoitteessa www.amkhaku.fi . Hakuaika on ollut yleensä keväisin maalis-huhtikuussa ja syksyisin syyskuun loppupuolella.

Opiskelu

Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelmasta valmistutaan tradenomiksi. Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja suositeltu suoritusaika on 3,5 vuotta.

Opinnoissa keskitytään kirjastojen ja tietopalveluyksiköiden toimintoihin. Tärkeimpiä opintosisältöjä ovat dokumenttien tallennus, tiedontuotanto ja -haku, asiakaspalvelu ja kirjallisuuden sekä eri tiedonlähteiden tuntemus.

Ammatillisia opintoja täydennetään tietoteknisillä, hallinnollisilla ja oikeudellisilla opinnoilla. Koulutus kehittää viestintävalmiuksia ja valmistuttuaan opiskelija pystyy palvelemaan asiakkaita myös englanniksi ja ruotsiksi.

Työelämä

Valmistuneet tradenomit työllistyvät yleisiin ja tieteellisiin kirjastoihin, tutkimuslaitoksiin, oppilaitosten kirjastoihin sekä hallinnon ja yritysten tietopalveluihin.

Ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi kirjastonhoitaja, informaatikko ja kirjastovirkailija.

Tärkeimpiä työvälineitä ovat tietokannat ja -verkot, joten kiinnostus tietotekniikkaan on välttämätön.

Kirjastonhoitajalta edellytetään aktiivisuutta ja avoimuutta. Hyvä yleissivistys on ehdoton ominaisuus valmistuneille kirjastoalan asiantuntijoille. Hyvästä kielitaidosta on työssä apua.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan kirjastonhoitajien kokonaisansio on noin 2 382 euroa kuukaudessa. Kirjastotyöntekijän kuukausiansio oli 1 750 euroa kuussa. Kirjastonjohtajan tilipussi puolestaan kasvaa noin 2 775 eurolla kuukausittain.

Informaatikon kokonaisansio julkisella alalla on noin 2 500 euroa kuukaudessa, yksityisellä puolella palkat ovat yleisesti ottaen korkeampia.

Kirjastonhoitoalan työttömyys on pientä, mutta uusia virkoja aukeaa harvoin. Informaatikoille sen sijaan riittänee töitä tulevaisuudessa sähköisen tietomäärän kasvaessa jatkuvasti.

Tutustu myös: Yliopistoalat - Humanistinen!

 

 

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo