Konservoinnin koulutusohjelma

Konservoinnin tehtävänä on säilyttää kulttuurihistoriallinen omaisuus mahdollisimman alkuperäisenä tuleville sukupolville.

Hakeminen

Konservoinnin koulutusohjelmassa voi opiskella seuraavissa oppilaitoksissa:

  • Seinäjoen ammattikorkeakoulussa Seinäjoella (rakennuskonservointi)

Ammattikorkeakouluun haetaan yhteishaulla osoitteessa www.amkhaku.fi . Hakuaika on ollut yleensä keväisin maalis-huhtikuussa ja syksyisin syyskuun loppupuolella.

Opiskelu

Konservaattorin tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja suositeltu suoritusaika on neljä vuotta.

Konservoinnin opiskelu valmistaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan hoitoon, säilyttämiseen ja korjaamiseen. Konservointiala on poikkitieteellinen ja siinä yhdistyvät kulttuurihistoria, teknologinen ja museologinen teoriaopetus sekä kemian ja fysiikan opetus.

Opiskelu on käytännönläheistä. Koulutusohjelmassa opiskellaan konservointiprojektin perusvaiheet lähtötilanteen selvityksestä ja kartoituksesta, suunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen.

Teoriaopinnoilla pyritään vahvistamaan konservaattorin eettistä ajattelutapaa sekä opettamaan työprosessi käytäntöineen.

Työelämä

Konservoinnin tehtävänä on säilyttää kulttuurihistoriallinen omaisuus mahdollisimman alkuperäisenä tuleville sukupolville. Työn kohteena ovat esimerkiksi erilaiset esineet, koristelut, taideteokset, kalusteet, tekstiilit, rakennukset, filmimateriaalit ja julkaisut. Menetelmät vaihtelevat perinteisistä käsityötekniikoista moderneihin menetelmiin.

Konservaattorin työpaikka on usein museo, arkisto tai kirjasto. Jotkut toimivat myös itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Konservaattorin vastuulla on esimerkiksi aineiston oikein säilyttäminen ja kuljettaminen sekä näyttelysuunnittelu. Rakennuskonservaattori voi olla korjausprojekteissa suunnittelija, ohjaaja tai asiantuntija ja jopa itse suorittaa vaativia konservointitöitä.

Työ vaatii oman alan seuraamista ja jatkuvaa kouluttautumista. Useat valmiit työt ovat uniikkitaiteeseen verrattavia, joten konservaattorilla tulee olla taiteellista lahjakkuutta, mutta myös teknistä kykyä soveltaa eri materiaaleja ja aineita.

Työ on todella pikkutarkkaa ja vaatii äärimmäistä kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä.

Kunta-alalla konservaattorin kokonaisansio on noin 2 200 euroa kuukaudessa. Museoalalla työttömiä on 8,5 prosenttia. Uusia työpaikkoja ei juuri perusteta ja vaihtuvuus on vähäistä, eikä vakituisia työpaikkoja ole helppo löytää.

Tutustu myös valintakoetietoihin!

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo