Kuvataiteen koulutusohjelma

Kuvataideala on haluttu, mutta samalla heikosti työllistävä ala. Kuvataiteen koulutusohjelmasta valmistuu kuvataiteilijoita ja alan opettajia.

Hakeminen

Kuvataidealaa voi opiskella seuraavissa oppilaitoksissa:

Ammattikorkeakouluun haetaan yhteishaulla osoitteessa www.amkhaku.fi . Hakuaika on ollut yleensä keväisin maalis-huhtikuussa ja syksyisin syyskuun loppupuolella.

Opiskelu

Kuvataiteen koulutusohjelma on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suositeltu suoritusaika on neljä vuotta. Koulutusohjelmasta valmistutaan kuvataiteilijaksi.

Opiskeluun kuuluu kuvataiteen eri osa-alojen perusopinnot. Koulut painottavat yleensä tiettyä osa-aluetta opetuksessaan. Esimerkiksi Saimaan ammattikorkeakoulussa voi opiskella laajemmin korutaidetta ja Lahden ammattikorkeakoulussa kuvanveistoa. Tampereella puolestaan painostus on nykytaiteessa ja mediataiteessa. Yleisimmät suuntautumisvaihtoehdot ovat taidemaalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka ja muu taide.

Tekemisen lisäksi opiskelijalle annetaan tarvittavat teoriatiedot, joilla kehitetään opiskelijan analysointi- ja arviointikykyä. Taidealalle tyypillisesti koulutuksessa pyritään vahvistamaan opiskelijan omaa, persoonallista ilmaisua.

Työelämä

Kuvataiteilijat valmistuvat haasteelliselle alalle. Koulutusohjelma antaa valmiudet itsenäiseen taiteelliseen työhön ja opetustehtäviin, mutta Suomessa ala on todella kapea-alainen, eikä amk-tutkinto anna tarvittavaa pätevyyttä peruskoulun ja lukion kuvaamataidon opettajaksi.

Työssä tärkeää on ilmaisunhalu ja tietysti lahjakkuus taideaineissa. Opettajalta vaaditaan myös pedagogisia taitoja, joilla hän saa oppilaansa motivoitua omaan aineeseensa.

Toimeentulonsa turvaksi useimmat kuvataitelijat joutuvat tekemään muutakin kuin taiteellista työtä. Vain 11 prosentta toimi vuonna 2000 jonkun muun palveluksessa ja vapaana taiteilijana tai freelancerina toimiminen onkin yleistä. Kuvataiteilijoista 34 prosenttia oli ollut jossain vaiheessa vuotta työttömänä ja 41 prosenttia tienasi alle 10 000 euroa vuodessa.

Tutustu myös: Yliopistoalat - Kuvataideala!

Tutustu myös: Yliopistoalat - Taideteollinen!

Tutustu myös valintakoetietoihin!

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo