Musiikin koulutusohjelma

Musiikkipedagogeiksi tai muusikoiksi valmistuneet voivat toimia esimerkiksi instrumenttiopettajina, varhaisiän musiikin opettajina, musiikinohjaajina, kuoronjohtajina, orkesteri- ja kamarimuusikkoina tai säestäjinä.

Hakeminen

Musiikin koulutusohjelmassa voi opiskella seuraavissa oppilaitoksissa:

Ammattikorkeakouluun haetaan yhteishaulla osoitteessa www.amkhaku.fi . Hakuaika on ollut yleensä keväisin maalis-huhtikuussa ja syksyisin syyskuun loppupuolella.

Opiskelu

Musiikin koulutusohjelma on laajuudeltaan 270 opintopistettä ja sen suositeltu suoritusaika on 4,5 vuotta. Koulutusohjelmasta valmistutaan muusikoksi tai musiikkipedagogiksi.

Musiikin koulutusohjelmassa voi opiskella sekä klassista että rytmimusiikkia. Opiskelija voi suuntautua omien mieltymystensä mukaan musiikkipedagogiksi tai muusikoksi. Osassa koulutuksista on valittavissa myös kirkkomusiikin suuntautumisvaihtoehto, joka valmistaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanttoriksi.

Musiikkiteknologiaan perehtynyt voi toimia tuottajana, kouluttajana ja verkostoituneen työkulttuurin kehittäjänä. Muusikon suuntautumisvaihtoehdossa voi opiskella myös säveltämistä.

Opiskelu rakentuu pääaineesta ja pedagogisista aineista, joita muut aineet tukevat. Päämääränä on hyvä musiikin taiteellinen ja taidollinen osaaminen sekä pedagogiikan hallinta.

Musiikkialan ammatilliseen koulutukseen hakeutuvalla on takanaan jo kauan kestänyt musiikkiharrastus. Usein alan opiskelu on alkanut jo lapsuusiässä.

Työelämä

Musiikkipedagogeiksi tai muusikoiksi valmistuneet voivat toimia muun muassa instrumenttiopettajina, varhaisiän musiikin opettajina, musiikinohjaajina, kuoronjohtajina, orkesteri- ja kamarimuusikkoina tai säestäjinä.

Yleisimpiä työpaikkoja ovat musiikkiopistot, kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot, orkesterit ja teatterit. Lisäksi musiikkipedagogi voi työskennellä kuntien opetus- ja kulttuuritoimessa tai järjestöjen palveluksessa.

Huomioitavaa on, että ammattikorkeakoulututkinnolla ei ole mahdollista päästä opettajaksi perusasteelle ja lukioon, joka sulkee suuren osan työpaikkoja kilpaillulta musiikkialalta.

Monet musiikkialan ammattilaiset joutuvat tekemään toista työtä turvatakseen toimeentulonsa. Vakinaiset työpaikat ovat harvassa ja työ on usein keikkaluonteista.

Kunnallisella alalla esimerkiksi musiikkikoulun opettajan kokonaispalkka oli 3 351 euroa kuukaudessa. Muusikon taas 2 840 euroa. Palkat ovat kuitenkin laskettu vakituisessa työssä oleville ja kuten sanottua, tämä on alalla melko harvinaista. Yksityisellä puolella palkkioista sovitaan yhdessä ohjelmatoimiston tai muun työllistävän tahon kanssa.

Tutustu myös: Yliopistoalat - Musiikkiala!

 

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo