Restauroinnin koulutusohjelma

Restaurointi on poikkitieteellinen koulutusala, jossa opitaan entisöimään vanhoja huonekaluja ja rakennuksia.

Hakeminen

Restauroinnin koulutusohjelmassa voit opiskella Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Kouvolassa.

Tutustu myös konservoinnin koulutusohjelmaan !

Ammattikorkeakouluun haetaan yhteishaulla osoitteessa www.amkhaku.fi . Hakuaika on ollut yleensä keväisin maalis-huhtikuussa ja syksyisin syyskuun loppupuolella.

Opiskelu

Restauroinnin koulutusohjelma on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suositeltu suoritusaika on neljä vuotta. Restauroinnin koulutusohjelmasta valmistuu artenomiksi.

Restauroinnin koulutusohjelmassa opitaan restauroimaan vanhoja huonekaluja ja rakennuksia. Restauroija ylläpitää vanhaa käsityöläisperinnettä ja käyttää työssään perinteisiä työtapoja, tekniikoita ja materiaaleja.

Opinnot ovat poikkitieteellisiä ja niihin kuuluu muun muassa kemian, perinteisten materiaalien ja tekniikoiden sekä taide- ja kulttuuriaineiden opinnot. Opinnoissa harjoitellaan myös perinteisiä työtekniikoita, joita ovat verhoilu, kultaus, mukailumaalaus, tapetointi ja puuntyöstötekniikat.

Työelämä

Artenomi suunnittelee ja toteuttaa muun muassa historiallisten rakennusten ja sisustusten restaurointeja, pystyy korjaamaan osittain vaurioituneita maalauksia ja tekemään jäljennöksiä vanhoilla menetelmillä.

Koulutusohjelmasta valmistuneet ovat restauroinnin ammattilaisia, jotka toimivat työelämässä julkisella sektorilla, kuten museoissa, alan yrityksissä tai itsenäisinä yrittäjinä.

Ala on kapea ja erikoistunut. Kunta-alalla kokonaisansio on noin 2 000 euroa kuukaudessa. Työllisyystilanne museoalalla on kohtuullinen, mutta vaihtuvuus on vähäistä, eikä vakituisia työpaikkoja ole helppo löytää.

Lähteet:

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo