Viestinnän koulutusohjelma

Medianomi toimii sähköisen viestinnän tuotanto- ja asiantuntijatehtävissä tuotantoyhtiöissä, yrityksissä tai julkisyhteisöissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

Hakeminen

Viestinnän koulutusohjelmassa voit opiskella seuraavissa oppilaitoksissa:

Viestintää voit opiskella myös journalismin koulutusohjelmassa !

Ammattikorkeakouluun haetaan yhteishaulla osoitteessa www.amkhaku.fi . Hakuaika on ollut yleensä keväisin maalis-huhtikuussa ja syksyisin syyskuun loppupuolella.

Opiskelu

Viestinnän koulutusohjelma on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja sen suositeltu suoritusaika on neljä vuotta. Tutkintonimike on medianomi.

Viestinnän koulutusohjelmassa koulutetaan audiovisuaalisen median osaajia. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat muun muassa graafinen suunnittelu, av-tekniikka, toimittaminen, käsikirjoittaminen, uusmedia-, video- tai äänituotanto, elokuva- ja tv-ilmaisu, valokuvaus, multimediatuotanto, mainonnansuunnittelu, 3D-animointi ja visualisointi.

Viestinnän ammateissa yhdistyvät usein taiteellisuus ja viestinnällisyys. Opinnoissa perehdytään ohjelmiin, laitteisiin, kerronnan eri muotoihin, valmiin tuotteen markkinointiin, jakeluun ja tuotannon tarkkailuun ja arviointiin.

Työelämä

Medianomi toimii sähköisen viestinnän tuotanto- ja asiantuntijatehtävissä tuotantoyhtiöissä, yrityksissä tai julkisyhteisöissä sekä itsenäisenä yrittäjänä. Opinnot antavat valmiudet toimia esimerkiksi uuden median sisällöntuottajana ja graafisena suunnittelijana, äänisuunnittelijana, videokuvaajana ja -leikkaajana, käsikirjoittajana, tuottajana, äänittäjänä, miksaajana ja ohjelmamyyjänä.

Viestinnän koulutusohjelmasta valmistuvat sijoittuvat hyvin laajalle alueelle kulttuurin, median, viihdeteollisuuden, kaupan, teollisuuden ja tietoliikenteen palvelukseen.

Kilpailu audiovisuaalisen alan työpaikoista on kovaa. Työllisyystilannetta heikentää se, että viestintäalan oppilaitoksista valmistuu enemmän uusia tulijoita kuin työpaikkoja on tarjolla.

Esimerkiksi tv-alalla työ on usein projektiluonteista, eikä alalle palkata vakituista työvoimaa. Alalla työskenteleekin paljon freelancereita ja yrittäjiä.

Palkkaukseen vaikuttaa muun muassa koulutus, työtehtävien laajuus, vaativuus, vastuualue ja kokemus.

Lähteet:

TUTUSTU: Helsinki
 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo