AMK - Matkailuala, ravitsemisala ja talousala

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla työskenteleviltä vaaditaan erityisesti palveluasennetta sekä yhteistyö ja verkostotaitoja. Ala tarjoaa työtä erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja työyhteisö on usein monikulttuurinen sekä kansainvälinen.

Matkailualaa, ravitsemisalaa ja talousalaa voi opiskella seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla suoritetaan matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto. Tutkintoja on sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi. Tutkinnon laajuus on 210 opintopistettä ja sen suorittamiseen menee normaalisti 3,5 vuotta. Tutkintonimikkeenä valmistuville on restonomi.

Osassa koulutusohjelmia on suuntautumisvaihtoehtoja, joissa opiskelijat erikoistuvat johonkin koulutusalan osa-alueeseen. Koulutusohjelmien sisältö vaihtelee myös paljon eri ammattikorkeakouluissa. Esimerkiksi palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelma tarjoaa useita erikoistumismahdollisuuksia, ja se voi sisältää esimerkiksi ruoka-, hotelli- ja ravintola-alan, matkailun, kuluttajapalvelujen ja toimitilapalvelujen opintoja.

Tämän lisäksi matkailun koulutusohjelma on joissakin ammattikorkeakouluissa laaja-alainen ja kattaa sekä ruoka-, hotelli- ja ravintola- että toimitilapalvelujen erikoistumisalueet.

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon sekä työkokemuksen saavuttamisen jälkeen on mahdollista suorittaa vielä 90 opintopisteen laajuinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto palveluliiketoiminnan koulutusohjelmassa tai matkailualan koulutusohjelmassa sekä englanninkielisessä Degree Programme in Tourism -koulutusohjelmassa

Lähteet:

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo