Hoitotyön koulutusohjelma, hoitotyö

Sairaanhoitajan työ on ihmisläheistä hoitotyötä, joka vaati teoriaosaamista, tarkkuutta, hyvää stressinsietokykyä, sekä fyysistä ja psyykkistä kestävyyttä.

Hakeminen

Hoitotyössä on kolme suuntautumisvaihtoehtoa: hoitotyö, kätilö ja terveydenhoitaja. Tutustu myös kätilön suuntautumisvaihtoehtoon ja terveydenhoitajan suuntautumisvaihtoehtoon!

Hoitotyötä voi opiskella seuraavissa oppilaitoksissa:

Ammattikorkeakouluun haetaan yhteishaulla osoitteessa www.amkhaku.fi . Hakuaika on ollut yleensä keväisin maalis-huhtikuussa ja syksyisin syyskuun loppupuolella.

Opiskelu

Hoitotyön koulutusohjelman hoitotyön suuntautumisvaihtoehdon opinnot ovat laajuudeltaan 210 opintopistettä. Tutkinnosta valmistunut saa käyttää tutkintonimikettä sairaanhoitaja.

Opintoihin kuuluu luonnontieteitä ja lääketieteellistä opetusta. Lisäksi opiskellaan esimerkiksi käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteitä. Tärkeimpänä aineena opiskellaan hoitotyötä.

Opiskelijan tulee omaksua koulutusohjelman aikana hoitotyön periaatteet, joihin lukeutuvat asiakaslähtöisyys, eettisyys, yhteiskunnallisuus, tutkiva työote ja ammatillinen laaja-alaisuus.

Suuntautumisvaihtoehtoja ovat esimerkiksi lasten- ja nuorten hoitotyö, ikääntyvien ihmisten hoitotyö, äkillisesti sairastuneiden hoitotyö, psykiatrinen hoitotyö, diakoninen hoitotyö ja kirurginen hoitotyö. Suuntautumismahdollisuudet vaihtelevat kouluittain.

Työelämä

Sairaanhoitaja työskentelee sairaalassa, terveyskeskuksessa, vanhainkodissa, palvelu- tai hoitokodissa, kotisairaanhoidossa tai kotisairaalassa.

Sairaanhoitaja tekee monipuolista ja inhimillistä työtä, jossa hän hoitaa potilaita, heidän perheitään ja koko yhteisöä. Työhön kuuluu hoitotyön suunnittelu ja vaikuttavuuden seuranta, lääkehoidon suunnittelu ja toteutus, elintoimintojen tarkkailu ja hoitotoimenpiteiden ja tutkimuksien tekeminen.

Sairaanhoitotyö on vuorotyötä, jota tehdään kellon ympäri. Työ on erittäin vastuullista ja sairaanhoitaja päättää monista hoitoon liittyvistä asioista itsenäisesti. Hoitotyössä tarvitaan sekä fyysistä että psyykkistä kestävyyttä ja hyvää stressinsietokykyä.

Kunnallistyönantajien tilaston mukaan sairaanhoitajan kokonaisansio kunnallisella alalla on 2 875 euroa kuukaudessa. Palkasta suuren osan muodostavat erilaiset lisät.

Alalla on huutava työvoimapula. Tosin vakituisia virkoja on vähän auki ja määräaikaiset työsuhteet ja sijaisuudet ovat yleisiä. Monet lähtevät myös ulkomaille töihin, koska työ on siellä monesti huomattavasti paremmin palkattua kuin Suomessa.

Tutustu myös alan valintakoetietoihin!

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo