Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo

AMK - Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen alan koulutusohjelmista valmistuneiden työtehtävät sijoittuvat pääasiassa teknistä asiantuntemusta edellyttävien teollisuuden ja yritystoiminnan tehtäviin.

Tekniikan ja liikenteen alan koulutusta on tarjolla laajasti

Tekniikan ja liikenteen alaa voi opiskella seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

Tekniikan ja liikenteen alalla valmistutaan tekniikan tai merenkulun ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinto sisältää 33 suomenkielistä ja 15 ruotsinkielistä koulutusohjelmaa. Lisäksi on mahdollista tehdä tutkinto englanniksi.

Koulutusohjelmissa on lukuisia suuntautumisvaihtoehtoja, jotka vaihtelevat vielä ammattikorkeakouluittain ja voivat olla myös samannimisissä koulutusohjelmissa erisisältöisiä. Siksi onkin hyvä tarkastaa koulutusohjelman tiedot aina vielä oppilaitoksesta.

Tekniikan alan opinnoissa hyödynnetään poikkeuksellisen paljon yhteistyötä työelämän kanssa.

Tutkintonimikkeenä tekniikan ammattikorkeakoulututkinnosta valmistuville on joko insinööri, laboratorioanalyytikko tai rakennusmestari. Koulutusohjelmien laajuus vaihtelee 210–270 opintopisteen välillä ja suoritusaika 3,5–4,5 vuoteen.

Tekniikan tai merenkulun ammattikorkeakoulututkinnon ja työkokemuksen saavuttamisen jälkeen on mahdollista suorittaa 60–90 opintopisteen laajuinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Valmistuneet työskentelevät muun muassa auto- ja kuljetusalalla, elintarviketeollisuudessa, graafisella alalla, ITC-alalla, kone- ja metallialalla, LVI-alalla, paperi- ja kemianteollisuuden alalla, pintakäsittelyalalla, rakennusalalla, sähköalalla, tekstiili- ja vaatetusalalla tai merenkulkualalla.

Lähteet:

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo