AMK - Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

Alalla yhdistellään jouhevasti opittua teoriaa käytäntöön. Kaikilla alalta valmistuneilla on liiketaloudellinen perusosaaminen koulutusohjelmassa hankituilla lisämausteilla varustettuna.

Liiketalouden valmennuskurssi

 

Valmennuskeskus järjestää Suomen suosituimmat liiketalouden valmennuskurssit. Katso alta liiketalouden pyrkijöillle suunnattu Valmennuskeskuksen videoinfo:

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutusta tarjotaan:

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla valmistutaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkintonimike valmistuneelle on tradenomi.

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa myyös ruotsiksi ja englanniksi. Englanninkielisistä koulutusohjelmista valmistuneet voivat käyttää myös Bachelor of Business Administration -nimikettä.

Tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja sen suositeltu suoritusaika on 3,5 vuotta.

Koulutusohjelmissa voi suuntautua eri tavoin. Suuntautumisvaihtoehdot vaihtelevat ammattikorkeakouluittain.

Opinnot yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla koostuvat perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista sekä harjoittelusta. Opiskelujen päätteeksi opiskelija tekee opinnäytetyön.

Harjoittelu Suomessa tai ulkomailla

Koulutukseen kuuluvan harjoittelun opiskelija voi suorittaa joko Suomessa tai ulkomailla. Harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä.

Opinnäytetyön laajuus puolestaan on 15 opintopistettä ja siinä opiskelija syventää omaa erikoistumisaluettaan tutkimuksellisilla työvälineillä. Työ tehdään usein toimeksiantona yritykselle tai yhteisölle.

Ylempi AMK-tutkinto

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon ja työkokemuksen saavuttamisen jälkeen on mahdollista suorittaa 90 opintopisteen laajuinen ylempi AMK-tutkinto yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa sekä englanninkielisessä Degree Programme in International Business Management -koulutusohjelmassa.

Tutkintonimike ylemmän liiketalouden kourkeakoulututkinnon suorittaneelle on tradenomi (ylempi AMK) ja englanninkielinen Master of Business Administration (MBA).

Yhteys työelämään

Yhteiskuntatieteden, liiketalouden ja hallinnon alan koulutusohjelmat toteutetaan yleensä tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opintoihin kuuluukin yritysvierailua, vierasluentoja sekä jo edellä mainittu harjoittelu sekä opinnäytetyö johonkin yritykseen.

Alan opiskelu on myös kansainvälistä ja koulutus antaakin mahdollisuudet työskennellä kansainvälisessä työympäristössä.

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo