Ammattioppilaitos

Ammattioppilaitos on toisen asteen oppilaitos, jossa suoritetaan ammatillisia perustutkintoja sekä ammatti- ja erikoistutkintoja. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet voivat jatkaa opiskelua ammatillisessa lisäkoulutuksessa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.

Opiskelu on käytännönläheistä ja valmistaa suoraan ammattiin. Koulutus kestää yleisimmin kolme vuotta ja se on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa.

Opinnot koostuvat pääosin ammatillisista opinnoista, jotka antavat tietyn alan ammattitaidon. Ammattitaitoa kartutetaan myös 20 opintoviikon mittaisella harjoittelujaksolla. Lisäksi opiskellaan yhteisopintoja, joihin kuuluu esimerkiksi kieliopintoja, matematiikkaa ja luonnontieteitä.

Ammatillisesta koulutuksesta voi valmistua kahdeksalta eri koulutusalalta yli sataan ammattiin. Ammattitutkinnon yhteydessä voi suorittaa myös ylioppilastutkinnon.

Lisäksi ammatillisen tutkinnon voi suorittaa oppisopimuskoulutuksessa.

Ammattiin opiskelevien edunvalvojia ovat Sakki ry  ja OSKU ry .

Innostu kuljetusalasta - lue artikkeleita

 

Logistiikan ammattilaiset osaavat ajaa ja kuormata

 

Työttömästä maisterista linja-autonkuljettajaksi

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo