Lukio

Lukio on toisen asteen oppilaitos, joka valmistaa ylioppilaaksi. Ylioppilastutkinto on perinteisesti tähdännyt yliopistokoulutukseen, mutta nykypäivänä tämä luulo on menettänyt merkitystään, koska noin 60 % ikäluokasta suorittaa lukion.

Lukio on yleissivistävä koulutus, ja sen suositeltu suoritusaika on 2–4 vuotta. Yleisimmin lukio suoritetaan kolmessa vuodessa. Lukio on laajuudeltaan 75 opintoviikon mittaista kurssia, eli noin 30 kurssia lukukaudessa. Kursseista 47 tai 51 on pakollisia, riippuen valitseeko opiskelija lyhyen vai pitkän matematiikan.

Lukion kurssimäärän suoritettuaan opiskelija saa lukion päättötodistuksen. Kurssimäärän suoritettuaan ja ylioppilastutkinnon hyväksytysti suoritettuaan lukiolaisesta tulee ylioppilas. Ylioppilaaksi voi valmistua sekä keväisin, että syksyisin. Lukio on myös mahdollista suorittaa ilta- tai aikuislukiossa.

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa myös ammatillisen perustutkinnon yhteydessä. Tätä tutkintoa kutsutaan kaksoistutkinnoksi.

Opetushallitus on myöntänyt joillekin lukiolle erityistehtävän taiteessa tai tieteessä. Erityistehtävän saaneet lukiot tarjoavat esimerkiksi lisäopetusta tai soveltavaa opetusta painottaen opetustaan johonkin erityisalueeseen ja sitä vastaan erikoislukioissa tarvitsee suorittaa vähemmän pakollisia kursseja. Erikoislukioita ovat muun muassa urheilulukiot, ilmaisutaidonlukiot, musiikkilukiot ja kielilukiot.

Lukion voi suorittaa myös joissakin kansanopistoissa, jolloin tapana on yleensä myös asua opistolla. Lue lisää kansanopistolukioista.

 

Suomen lukiolaisten edunvalvojana toimii Suomen Lukiolaisten Liitto.

Lue lisää ylioppilastutkinnosta!

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo