Yliopisto

Yliopistomaailmassa opetusta annetaan 21 eri oppialalla. Tähän osioon on kerätty kaikki yliopistojen oppialat.

Yliopistoille on annettu yliopistolaissa neljä tehtävää. Ne harjoittavat tieteellistä tutkimusta, antavat korkeinta tieteellistä opetusta, vaikuttavat yhteiskunnallisesti ja kasvattavat opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja yhteiskuntaa.

Yliopistojen ainevalikoima on laaja. Osa opiskeltavista aineista valmistaa suoraan ammattiin, mutta suurin osa ei. Painotus on opiskelussa voimakkaasti tieteellinen. Nykyään suoraan ammattiin valmistavissa aineissa opintoihin kuuluu myös harjoittelu.

Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto on yleensä 180 opintopistettä. Maisterin tutkinto on puolestaan ylempi korkeakoulutukinto ja sen laajuus on 120 opintopistettä kandidaatin tutkinnon päälle.

Yliopistossa on mahdollisuus myös tehdä jatko-opintoja ja valmistua lisensiaatiksi tai tohtoriksi.

Suomen yliopistot ja Suomessa toimivat yliopistot

Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Kuvataideakatemia
Lapin yliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Maanpuolustuskorkeakoulu
Oulun yliopisto
Sibelius-Akatemia
Svenska handelshögskolan
Tampereen teknillinen yliopisto
Tampereen yliopisto
Teatterikorkeakoulu
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

 

Lisää tietoa yliopisto-opinnoista saat artikkeleista

 

Hanken satsaa kansainvälisyyteen

Valmennuskeskus

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo