Työelämä

Kauppatieteiden alan opinnoista valmistutaan monipuolisiin ja haastaviin liike-elämän asiantuntija- ja johtotehtäviin sekä tutkimustyöhön.

Kauppatieteilijöitä on työelämässä tällä hetkellä noin 41 000. Kauppatieteilijöiden mahdollisia tehtävänimikkeitä on jo yli 2 000 ja uusia tehtäväalueita syntyy kaiken aikaa. Tämän päivän työmarkkinoilla myös erikoiset opintojen aineyhdistelmät kannattavat.

Kansainvälisyys on kauppatieteilijöiden työelämässä arkipäivää. Liike-elämän työyhteisöt ovat tänä päivänä lähes poikkeuksetta monikansallisia ja siksi yritykset edellyttävät kauppatieteilijöiltä vankkaa kielitaitoa ja valmiuksia monikulttuurisessa työyhteisössä työskentelemiseen.

Edellytykset ja vaatimukset

Kauppatieteilijältä edellytettävät ominaisuudet riippuvat pitkälti siitä, millaisen uran hän haluaa itselleen rakentaa. Johtotehtävissä vaaditaan kunnianhimoa, kykyä kestää stressiä ja kantaa vastuuta, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, ihmistuntemusta ja sosiaalisia taitoja.

Markkinoinnissa puolestaan voidaan edellyttää asiantuntijuutta kuluttajien käyttäytymisestä, tiedonhankintakykyä ja luovuutta.

Laskentatehtävissä edellytykset ovat hyvin toisenlaisia ja muun muassa matemaattinen lahjakkuus ja tietoteknisten välineiden hallinta korostuvat.

Työllistyminen

Ekonomit työllistyvät erityisen laajalle alalle. Heitä työskentelee yleishallinnossa, henkilöstöhallinnassa, markkinoinnissa, opetus- ja koulutustehtävissä, taloudessa ja erilaisissa assistenttitehtävissä.

46 prosenttia ekonomeista työllistyy johtoportaan eri tasoille. Asiantuntijatehtävissä työskentelee yli 30 prosenttia ekonomeista.

Ekonomi on työllistymisen kannalta hyvässä asemassa ja voi suuntautua jo opinnoissa rohkeasti itseään kiinnostaville osa-alueille. Kauppatieteellisen alan suosio opiskelijoiden keskuudessa johtuukin hyvästä työllistymistilanteesta.

Kauppatieteilijöiden työttömyysprosentti on tällä hetkellä vain noin kolme.

Kauppatieteilijöitä työllistävät etenkin erilaiset yritykset. Yksityisyrittäjänä toimiminen on ekonomien keskuudessa tavallista. Kauppatieteilijöitä tarvitaan paljon myös julkisella sektorilla.

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo