Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo

Opiskelijajärjestöt

Lähes jokainen opiskelija kuuluu johonkin opiskelijajärjestöön. Järjestöön kuuluminen kannattaa, koska jäsenyys takaa parhaat edut ja parhaat bileet. Joukossa on voimaa!

 

 

Yliopistossa opiskelevat kuuluvat kaikki oman yliopistonsa ylioppilaskuntaan ja sitä kautta Suomen Ylioppilaskuntien liittoon SYL:oon. SYL  on valtakunnallinen yliopisto-opiskelijoiden edunvalvoja.

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ei ole pakko kuulua mihinkään järjestöön, mutta yleensä he kuuluvat oman korkeakoulunsa opiskelijakuntaan ja sitä kautta Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liittoon SAMOKiin. SAMOK  ry puolestaan valvoo ammattikorkeakouluopiskelijoiden oikeuksia.

Yliopistot

Yliopistomaailmassa vankassa asemassa ovat myös ylioppilaskunnat, tiedekuntajärjestöt ja ainejärjestöt. Ylioppilaskuntien kontolle kuuluvat opiskelijoiden neuvontatehtävät, edunvalvonta sekä jäsenetujen hankkiminen ja ylläpito.

Tiedekuntajärjestöt puolestaan valvovat omassa tiedekunnassa opiskelevien etua yliopistotasolla ja hallituksen jäsenet edustavat opiskelijanäkemystä esimerkiksi erilaisissa neuvotteluryhmissä. Tiedekuntajärjestöjen toimintaan kuuluu myös yhteistyö esimerkiksi yritysten ja ammattiyhdistysten kanssa. Lisäksi tiedekuntajärjestöt järjestävät bileitä ja tapahtumia jäsenilleen.

Tiedekuntajärjestöt ovat kattojärjestöjä ainejärjestöille. Ainejärjestöt puolestaan ajavat tiedekunnassa tietyn aineen opiskelijoiden etua ja asiaa. Lisäksi ainejärjestöjen tehtäviin kuuluu bileiden ja tapahtumien järjestäminen aineen opiskelijoille.

Lisäksi yliopistolla toimii lukuisia muita järjestöjä, kuten harraste- ja poliittisia järjestöjä. Helsingin yliopistossa toimivat myös osakunnat.

Ammattikorkeakoulut

Ammattikorkeakouluissa on kussakin oma opiskelijakunta. Opiskelijakunta ajaa opiskelijoidensa asiaa koulun hallinnossa sekä neuvoo ja palvelee opiskelijoita. Lisäksi opiskelijakunta organisoi usein tutortoimintaa.

Opiskelijakuntien alaisuudessa toimii ainejärjestöjä, jotka puolestaan edustavat tietyn aineen opiskelijoita. Ainejärjestöt järjestävät jäsenilleen myös erilaisia tapahtumia ja bileitä.

Tutustu Opiskelupaikan kanssa yhteistyössä oleviin opiskelijakuntiin:

CAMOS - Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
COPSA - Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
HAMKO - Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
JAMKO - Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Klaani - Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
OSAKO - Oulun seudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
POKA - Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
SAIKO - Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
SAMO - Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
TAMKO - Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
TUO - Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Novium - Studerandekåren vid Yrkehögskolan Novia
VAMOK - Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
ASK - Arcada studerandekår
LAUREAMKO - Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
HELGA - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
HUMAKO - Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
METKA - Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
O’Diako - Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
LAMKO - Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
MAMOK - Mikkelin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
SAMMAKKO - Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
KETOAKKU - Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo