AMK - Sosiaaliala, terveysala ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala on ihmisläheinen ja vastuullinen ala. Tyypillistä opiskelulle terveysalalla on vahva yhteys työelämään ja useissa koulutusohjelmissa jopa kolmasosa on harjoittelua.

Valmennuskursseja sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle järjestää Valmennuskeskus. Tarjolla on myös videoituja kursseja joihin voit osallistua valtakunnallisesti. Katso lisätietoja

Sosiaalialaa, terveysalaa ja liikunta-alaa voi opiskella seuraavissa ammattikorkeakouluissa:

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta voi valmistua kolmeen eri tutkintoon: kauneudenhoitoalan, liikunnan tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon. Tutkinnot sisältävät useita erilaisia koulutusohjelmia, joista voi valmistua oman alan asiantuntijaksi hyvin monenlaisiin tehtäviin.

Tutkinnon laajuus vaihtelee 210–270 opintopisteen välillä ja suositeltu suoritusaika on 3,5–4,5 vuotta.

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattikorkeakoulututkinnon ja työkokemuksen saavuttamisen jälkeen on mahdollista suorittaa vielä 90 opintopisteen laajuinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jossa opinnot painottuvat kehittämiseen ja johtamiseen. Joidenkin koulutusohjelmien kohdalla on mahdollista jatkaa opintoja yliopistossa.

Terveydenhuollossa työskentelyyn vaaditaan tutkinnon lisäksi myös ammatinharjoittamisoikeus. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus TEO myöntää tämän oikeuden.

Alaa voi opiskella myös täällä:

Lähteet:

 

Valmennuskeskus SOTELI -valmennuskurssit

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo