Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo Alkio-opisto

Opintolinjat Alkio-opistossa

Alkio-opistossa aloittaa vuosittain sekä kokovuotisia linjoja että  kevätlukukauden kestäviä linjoja. Kullekin linjalle on suunnattu oma opetustarjonta, mutta opiskelija voi valita kursseja muiltakin kuin omalta linjaltaan. Kunkin opiskelijan kanssa laaditaan opiskelusuunnitelma.

Opiskelupaikka Alkiolla ei muuta asemaa ensikertalaiskiintiössä. Alkiolla voi siis turvallisesti kokeilla oma alaa. Opinnot oikeuttavat myös Kelan opintotukeen. Alkio-opisto luetaan toisen asteen oppilaitokseksi, joten opintovuosi ei vie myöskään tukikuukausia korkeakouluopinnoista, mutta suoritetut opinnot nopeuttavat valmistumista.

Alkio-opiston kokovuotiset linjat 

 

Biologia ja luonnontieteet

Biologian ja luonnontieteiden linjalla voit opiskella yliopistotutkinnon osia, joista biologian ja kemian perusopinnot ovat olleet suosituimmat. Muita opintokokonaisuuksia ovat farmasian, ravitsemustieteen ja ympäristötieteen perusopinnot. Yliopistotutkinnon osia voit lisäksi suorittaa ekologian ja evoluutiobiologian alalta. Linjalla voit valmistautua myös mm. muihin pääsykokeisiin, joissa tarvitaan linjan opintoja.
Lukuvuoden mittaisessa koulutuksessa saat valmiuksia pääsykokeisiin, kehität opiskelu-, viestintä- ja tiedonhankintataitojasi ja voit suorittaa avoimen yliopiston opintoja (yliopistotutkinnon osia). Vuoden opiskelulla pääset hyvään vauhtiin opinnoissasi. Suorittamasi opintokokonaisuudet ja yleisopintojaksot (kieli- ja viestintäopinnot) voit myöhemmin sisällyttää osaksi korkeakouluopinnoissasi.

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta!

Englannin kieli ja kansainvälisyys

Linja on tarkoitettu kielten opiskelusta, vieraista kulttuureista ja kulttuurieroista kiinnostuneille. Opiskelu valmentaa korkeakouluopintoihin ja opiskelija voi hyväksi lukea opintonsa korkeakouluun päästyään. Linjalla on mahdollista suorittaa mm. Intercultural Studies ja Englannin kielen perusopinnot.

Opintoihin liittyy asiantuntijavierailuja, projekteja, yhteistyötä ulkomaalaisten kanssa, opintokäyntejä ja -matkoja sekä opiskelijavaihtoa.

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta!

Historia

Linjalla tutustutaan Suomen ja maailman menneisyyteen, monipuolistetaan maailmankuvaa ja saadaan tuntumaa akateemiseen ilmapiiriin. Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa yliopisto-opintoja ja valmentautua jatko-opintoihin.

Opintotarjottimella on muu muassa historian perus- ja aineopinnot, kultuurihistorian perus- ja aineopinnot, poliittisen historian perusopinnot sekä museologian perusopinnot. Opintoihin liittyy myös vierailijoita, teemapäiviä sekä opintomatkoja.

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta !

Kasvatustieteet

Kasvatustieteellisistä oppiaineista voit valita erilaisia opintokokonaisuuksia riippuen tulevaisuuden ammattiurasuunnitelmistasi. Kasvatustieteellisiä oppiaineita ovat: kasvatustiede, aikuiskasvatustiede, varhaiskasvatustiede ja erityispedagogiikka. Kasvatustieteilijät toimivat paitsi monenlaisissa opetustehtävissä varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen, myös monenlaisissa muissa työtehtävissä mm. hallintovirkamiehinä, kouluttajina, tutkijoina, koulutussuunnittelijoina ja henkilöstöpäällikköinä.

Kasvatustieteen opinnoista on hyötyä myös silloin, jos tähtäimessäsi on ammattikorkeakouluopinnot!

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta!

Psykologia

Opiskeluaineiden pääosan muodostavat psykologiset aineet. Opiskelijalla on mahdollisuus valita opiskeluaineita myös muiden linjojen kurssivalikoimista oman mielenkiintonsa ja aikataulunsa mukaan. Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus opiskella mm. vieraita kieliä, puhe- ja kirjoitusviestintää ja tilastomenetelmiä. Katso tästä linjalle suunnattuja kursseja.

Kevätlukukaudella järjestetään pääsykoevalmennusta opiskelijoiden tarpeen mukaan

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta!

Kauppatieteet

Opintojen rungon muodostavat kauppatieteiden perusopinnot ja voit täydentää niitä kansantaloustieteellä, kieli- ja viestintäopinnoilla ja tilastomenetelmien perusteilla

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta!

Lääketieteeseen suuntaavat opinnot

Opinnoissa valmentaudutaan lääketieteen pääsykokeisiin. Lukuvuoden aikana opiskelija oppii kemiassa ja fysiikassa tarvittavan luonnontieteellisen ajattelun ja saavuttaa hyvän fysiologian, anatomian ja solubiologian tuntemuksen.

Biologiassa keskitytään muun muassa anatomiaan, fysiologiaan, genetiikkaan ja bioteknologiaan. Fysiikan keskeisimpiä teemoja ovat klassinen mekaniikka, virtausmekaniikka ja moderni fysiikka. Opinnoista on hyötyä myös farmasian ja hoitotyön pääsykokeisiin.

Linjan aikana opiskellaan opintojaksoja avoimessa ylipistossa sekä yleissivistäviä aineita.

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta!

Terveysliikunta

Sosiaali- ja terveysala, liikunnan ja vapaa-ajan harrasteiden ohjaustehtävän ja kasvatusala työllistävät tulevaisuuden tekijöitä. Terveysliikunnan linjalla opiskelu valmentaa Sinua jatkuvasti laajenevan alan jatko-opintoihin.

Opintoihin kuuluu tapahtumia, teemapäiviä ja työelämään tutustumista. Opintotarjottimella on myös liikuntalääketieteen yliopisto-opintoja.

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta!

Valtio- ja yhteiskuntatieteet

Linjalle voi tulla valmistautumaan jatko-opintoihin ja aloittamaan opintoja avoimessa yliopistossa tai täydentämään osaamistaan. Opinnot jakautuvat sisältöopintoihin ja menetelmäopintoihin.

Linjan opiskelu on teoreettista ja aineet suoritetaan tenttimällä kirjallisuutta, esseevastauksilla, seminaaritöillä ja tunneilla annetuilla harjoituksilla ja tenteillä.

Linjan opiskeluun kuuluu kahden viikon harjoittelu joko poliittisella sektorilla tai kansallisen tason järjestössä, yliopiston laitoksella tai valtion hallinnossa.

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta!

Sosiaali- ja hoivatyö

Sosiaali- ja hoivatyön linja vastaa yhteiskunnan tarpeisiin: sosiaali- ja hoivatyön asiantuntijoille tulee tulevaisuudessakin riittämään töitä ja koulutuspaikkoja tullaan lisäämään.

Linja tarjoaa hyvän pohjan yliopisto- ja ammattikorkeakouluopinnoille. Puolivuotisella linjalla voi myös käydä tutustumassa alaan ja testata, sopiiko ala itselle. Linja tarjoaa myös hyvää valmennusta sosiaali- ja terveysalan pääsykokeisiin. Opintoihin kuuluu kahden viikon mittainen harjoittelujakso.

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta!

Sosiaali- ja terveysalalle valmentavat opinnot

Linja tarjoaa sinulle mahdollisuuden esimerkiksi fysioterapian tai sosionomin amk -opintoihin tutustumiseen. Linjalla voi aloittaa opinnot ja edistää valmistumista sekä hakea tsemppiä valintakokeisiin.

Puolen vuoden aikana voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan tutkintoon kuuluvia ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoja ja sekä muita alalle suuntautumista tukevia opintoja, kuten esimerkiksi liikunta, musiikki, rytmiikka, päihdetyö ja ihmisen anatomian ja fysiologian perusteet.

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta!

Alkio-opiston puolivuotiset linjat 

 

Kasvatus- ja opetusalan valmentavat opinnot

Linja sopii muun muassa pääsykokeisiin valmistautuville nuorille. Linjalla on mahdollisuus suorittaa avoimessa yliopistossa kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen perusopinnot. Linjalla valmennetaan VAKAVA -kokeeseen ja okl:n pääsykokeisiin.

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta

Lääketieteen valmentavat opinnot

Linja on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla on jo kohtuullisen vahva lukiopohja kemiassa ja fysiikassa. Linjalla kerrataan tärkeimmät asiat lukion kursseista ja sen jälkeen siirrytään harjoittelemaan pääsykoetyyppisiä soveltavampia tehtäviä.

Lue lisää Alkio-opiston sivuilta

 

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo