Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo Jyväskylän kristillinen opisto

Koulutustarjonta

Graafinen suunnittelu

Graafista suunnittelua opiskellaan studioissa, työpajoissa ja asiakasprojekteissa. Vuoden aikana opiskellaan muun muassa erilaisten ohjelmien käyttöä, piirretään, maalataan, sommitellaan, tutustutaan typografiaan ja taidehistoriaan ja kootaan portfolio.

Opintolinjalta saa eväät jatko-opintoihin ja suunnan tulevalle uralle.

Lue lisää Jyväskylän kristillisen opiston sivuilta!

Kasvatus- ja opetustyö

Opinnot sisältävät kieli- ja viestintäopintoja, kasvatustiedettä, erityispedagogiikkaa ja työharjoittelua. Opiskelijat voivat suorittaa myös yliopisto-opintoja, joista on hyötyä jatko-opinnoissa. Vuoden koulutus auttaa etsimään omaa ammattia, on se sitten opettaja, sosionomi tai joku aivan muu.

Lue lisää Jyväskylän kristillisen opiston sivuilta!

Kipinä – kädentaitojen koulutusohjelma

Vuoden mittaisessa koulutuksessa opitaan kädentaitoja laajasti muotoilusta puvustukseen ja lavastukseen. Opetusohjelmaan kuuluu muun muassa tekstiili- ja erityistekniikoiden opettelua kuten huovutusta ja teatterimaskeerausta sekä värioppia, maalausta, valokuvausta.

Koulutus sopii alan jatko-opinnoista innostuneille tai kädentaitojen ohjaamisesta kiinnostuneille. Opistovuoteen kuuluu myös työharjoittelu ja asiakastöitä.

Lue lisää Jyväskylän kristillisen opiston sivuilta!

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja

Tässä tutkinnossa yhdistyy kaksi ammattitutkintoa: koulunkäyntiavustaja sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja.

Koulunkäynninohjaaja osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän voi työskennellä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä toisen asteen koulutuksen toimintaympäristöissä, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa.

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät kotityöpalvelujen alalla tai suunnittelevat aloittavansa alan yritystoimintaa. Työskentely-ympäristönä on asiakkaan koti, joten ystävällisyys, hienotunteisuus, huolellisuus ja vastuuntunto ovat ammattitaidon ohella tärkeitä ominaisuuksia.

Koulutus toteutetaan työn ohessa monimuoto- tai oppisopimuskoulutuksena. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta.

Lue lisää Jyväskylän kristillisen opiston sivuilta!

Lastenohjaaja

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon voi suorittaa Jyväskylän kristillisessä opistossa joko päiväopetuksena tai näyttötutkintona. Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen pääsyvaatimuksena on peruskoulu, hyvä terveys ja soveltuvuus alalle.

Lue lisää Jyväskylän kristillisen opiston sivuilta!

Lasten ja nuorten erityisohjaaja

Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen pääsyvaatimuksena on koulutukseen soveltuva perustutkinto tai muuten hankittu alan pätevyys, vähintään kolmen vuoden työkokemus lasten tai nuorten parissa sekä alan työpaikka.

Lue lisää Jyväskylän kristillisen opiston sivuilta!

Maahanmuuttajakoulutus

Jyväskylän kristillinen opisto järjestää koulutuksia nuorille ja aikuisille, eri taustoista tuleville maahanmuuttajille. Koulutukset tukevat maahanmuuttajien kotoutumista sekä tutustuttavat suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja työelämään.

Tarjolla on ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaa koulutusta, perusopetuksen lisäopetusta, jossa voi petrata aikaisempia arvosanoja, kieli- ja kulttuuriopintoja sekä perusopetukseen valmistavaa koulutusta.

Lue lisää Jyväskylän kristillisen opiston sivuilta!

Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon suorittaminen kestää noin 1–2 vuotta, riippuen henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta ja sen voi suorittaa myös työn ohella.

Lue lisää Jyväskylän kristillisen opiston sivuilta!

Peruskouluopinnot – kymppiluokka

Kasvunpaikan linjalla voi korottaa peruskoulun arvosanoja ja opiskella yleissivistäviä aineita. Koulutusohjelma valmentaa lukio- ja ammatillisiin opintoihin. Koulutukseen kuuluu myös työelämään tutustumista ja oman koulutuspolun suunnittelua.

Lue lisää Jyväskylän kristillisen opiston sivuilta!

Teatteri-ilmaisu

Vuoden mittaisen koulutuksen aikana opiskelijoiden esiintymis- ja ilmaisutaidot kehittyvät ja he saavat monipuolista kokemusta esitysten valmistamisessa käsikirjoittamisen, dramaturgian ja näyttelijän työstä aina puvustukseen, lavastukseen, ääni- ja valotyöskentelyyn saakka.

Lue lisää Jyväskylän kristillisen opiston sivuilta!

Sisustussuunnittelu

Koulutusohjelma on tarkoitettu sisustamisesta innostuneille harrastajille, jatko-koulutukseen valmentautuville nuorille tai työelämätaitoja täydentäville aikuisille.

Koulutukseen kuuluu muun muassa sisustussuunnittelun perusteita, sommittelun perusteita, ura- ja opintosuunnittelua sekä valinnaisia opintoja kuten tietotekniikkaa tai kuvallista ilmaisua. Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä, lukio tai peruskoulu ja alan soveltuvia opintoja tai työkokemusta.

Lue lisää Jyväskylän kristillisen opiston sivuilta!

Suntio

Suntion ammattitutkinnon suorittaneet voivat työskennellä monipuolisesti seurakunnan tehtävissä kuten kirkollisissa toimituksissa, viheralueilla, hautausmailla, puhtaanapidossa, kiinteistönhoidossa sekä ruokahuollossa.

Opintoihin kuuluu teoriaopetusta, etäopetusta ja työssäoppimista. Koulutukseen voi hakea, kun on 18 vuotta täyttänyt, terve ja suorittanut valintakokeen hyväksytysti. Koulutus kestää noin 1 - 2 vuotta.

Lue lisää Jyväskylän kristillisen opiston sivuilta!

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo