Farmasian pääsykoe

Farmaseutiksi tai proviisoriksi tahtovan on hallittava lukion fysiikan ja kemian kurssit erinomaisesti. Lisäksi ihmisen fysiologia muodostaa tärkeän valintakokeen osa-alueen.

Opiskelupaikat

  • Helsingin yliopiston farmasian laitos
  • Itä-Suomen yliopiston farmasian laitos
  • Åbo Akademi

Helsingissä ja Itä-Suomen yliopistossa opiskelupaikkaa on voinut hakea pelkästään farmaseutin tai proviisorin koulutusohjelmaan. Vaihtoehtona on myös hakea ensisijaisesti proviisorin ja toissijaisesti farmasian koulutusohjelmaan.

Åbo Akademissa opetuskieli on ruotsi ja pääsykokeen lisäksi hakijan tulee suoriutua kielikokeesta.

Pääsykoe

Helsingin yliopiston valintakoe sisältää osiot ihmisen fysiologiasta ja anatomiasta, kemiasta ja fysiikasta. Näistä ihmisen fysiologia ja anatomia kattaa noin puolet kokeesta, kemia yhden kolmasosan ja fysiikka yhden kuudesosan.

Kemian kokeessa keskitytään esimerkiksi ainemääriin, reaktioyhtälöihin, stökiömetriaan, kemiallisiin sidoksiin, orgaaniseen kemiaan, ph-liukoisuuteen ja liuosten valmistukseen. Helsingissä fysiikassa on painotettu mekaniikkaa, perussuureita, oppia voimasta, aaltoliikeoppia (interferenssi, diffraktio, polarisaatio, jne.) ja energiaa.

Helsingissä valintakoetehtävät ovat tyypiltään monivalintoja.

Tilastotietoa pääsykokeesta

Sisäänpääsyprosentit farmaseutin koulutusohjelmaan ovat suuremmat kuin proviisorin koulutusohjelmaan. Viime vuosina Helsinkiin on hyväksytty kaikista hakijoista noin neljännes opiskelemaan farmasiaa ja noin kymmenes opiskelemaan proviisoriksi.

Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo