Humanistisen pääsykoe

Humanististen alojen pääsykokeissa testataan hakijan tietoja, päättelytaitoja, tiedon soveltamista, loogista ajattelua ja hyvää vastaustekniikkaa.

Opiskelupaikat

  • Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta
  • Jyväskylän yliopisto humanistinen tiedekunta
  • Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta
  • Oulun yliopisto humanistinen tiedekunta
  • Tampereen yliopisto humanistinen tiedekunta
  • Turun yliopisto humanistinen tiedekunta
  • Vaasan yliopisto humanistinen tiedekunta
  • Åbo Akademi

Humanistinen ala kattaa suuren joukon opiskeltavia aineita, kuten historia, kielet, filosofia ja vieraat kulttuurit. Ylläolevista linkeistä löydät kunkin yliopiston humanististen aineiden tarjonnan ja tarkat tiedot eri aineiden sisäänpääsykriteereistä, jotka voivat vaihdella. Seuraavasta luvusta löydät yleistä tietoa historian, filosofian ja kielten pääsykokeista.

Pääsykoe

Historia

Helsingin yliopiston historian valintakokeessa ei nimetä tiettyjä valintakoekirjoja. Pyrkijä saa itse valita tietolähteensä, joiden avulla valmistautuu kokeeseen. Koealue on muodostunut kahdesta historian ajanjaksosta. Kysymykset liittyvät yleensä yhteiskuntaan, sotiin, hallitsijoihin, talouteen, uskontoihin ja tieteeseen. Kokeessa on kaksi esseetehtävää.

Turun yliopiston historian pääsykokeessa testataan pääsykoekirjan tietojen hallintaa. Lisäksi lukion historian oppimäärä tulee hallita hyvin.

 
Filosofia

Helsingin yliopistossa voi opiskella filosofiaa ruotsinkielisellä ja teoreettista filosofiaa suomenkielisellä linjalla. Valintakokeessa hakijalta on vaadittu luetun pääsykoekirjallisuuden osaamista, kriittistä ajattelua ja hyvää vastaustekniikkaa.

 

Lue lisää tiedekunnan sivuilta!

Tampereen yliopiston filosofian pääsykoevaatimuksista voit lukea yliopiston valintasivuilta .

Kielet

Kaikissa Suomen yliopistoissa voi opiskella kieliä humanistisissa tiedekunnissa, mutta pääsykoevaatimukset ja opetuksen painotukset vaihtelevat. Toisissa yliopistoissa keskitytään kielen kääntämiseen, kun taas toisssa korostetaan kirjallisuuttta ja kulttuuria.

Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo