Kasvatustieteellisen pääsykoe

Kasvatustieteellisen valintakokeessa täytyy hallita laajoja kokonaisuuksia ja pikkutarkkoja tietoja.

Opiskelupaikat

Pääsykoe - Yleinen kasvatustiede

Esimerkiksi Helsingin yliopiston valintakoe sisältää monivalintatehtäviä sekä aineistokokeen. Aineistokokeen aineisto ja tehtävänanto jaetaan valintakokeessa.

Monivalintatehtäviä käytetään karsivina siten, että niiden perusteella valitaan jatkoon kaksinkertainen määrä oppilaita hyväksyttävien määrään nähden. Vain monivalinnoissa parhaiten menestyneiden hakijoiden aineistokoevastaus arvostellaan. Koeaika on neljä tuntia.

Pääsykoe - Luokanopettajakoulutus

Valintakoe luokanopettajiksi haluaville on nykyään valtakunnallinen (VAKAVA -koe). Kokeella pyrkijä voi hakea kolmelle eri paikkakunnalle tai kolmeen kokeeseen. Kirjallisuuskokeen pistemäärä ratkaisee sen, minkä paikkakunnan soveltuvuuskokeeseen hakija pääsee.

Tilastotietoa pääsykokeesta

 

Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo