Luonnontieteellisen pääsykoe

Luonnontieteet vaativat lukion laajojen oppimäärien hallintaa biologiassa, kemiassa, fysiikassa ja maantiedossa.

Opiskelupaikat - Biologia

 • Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
 • Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
 • Oulun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta

Kaikilla yliopistoilla on omat valintakriteerit. Yliopistot vahvistavat vuodenvaihteessa alku- ja koepisteytyksensä.

Pääsykoe

Biologiassa on yhteisvalinta. Valtakunnallisella valintakokeella voi pyrkiä kaikkiin viiteen biologiaa opettavaan yliopistoon.Valintakoe järjestetään yleensä toukokuun lopussa. Opiskelupaikan voi saada joko yhteispistekiintiössä tai koepistekiintiössä.

Biologian valintakoevaatimuksena on lukion laaja oppimäärä.

Opiskelupaikat - Maantiede

 • Helsingin yliopiston geotieteiden ja maantieteen laitos
 • Turun yliopiston maantieteen laitos
 • Itä-Suomen yliopiston maantieteen oppiaineryhmä
 • Oulun yliopiston maantieteen laitos
 • Åbo Akademi (geologia ja mineralogia)

Pääsykoe

Opiskelupaikat - Kemia ja fysiikka

 • Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
 • Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
 • Oulun yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta
 • Åbo Akademi

Pääsykoe

Kemian valintakoe on yhteinen pyrittäessä Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston matemaattisluonnontieteellisiin tiedekuntiin sekä Oulun yliopiston luonnontieteelliseen tiedekuntaan.

Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo