Psykologian pääsykoe

Psykologia on suosittu ala, jonka opiskelu vaatii erilaisten tehtävätyyppien hallitsemista. Psykologiaa luetaan joko käyttäytymistieteellisen, humanistisen tai yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alaisuudessa.

Katso Valmennuskeskuksen videoinfo psykologiaa opiskelmaan pyrkiville!

Opiskelupaikat

  • Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitos
  • Jyväskylän yliopiston psykologian laitos
  • Itä-Suomen yliopiston filosofinen tiedekunta
  • Tampereen yliopiston psykologian laitos
  • Turun yliopiston psykologian laitos

Psykologian yhteisvalinnassa voi hakea vuonna 2012 Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoihin. Näihin kolmeen psykologian koulutukseen on yksi yhteinen kirjallinen valintakoe. Katso tarkempia tietoja hakemisesta ja valintamenettelystä Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan sivuilta .

Jyväskylän ja Itä-Suomen yliopistoilla on omat pääsykokeensa.

Psykologian laitos on yliopistosta riippuen joko humanistisen tai yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan alaisuudessa. Helsingin yliopistossa psykologiaa opiskellaan käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa.

Paikkakunnilla on myös erilaiset painotukset opinnoissa. Helsingin yliopistossa keskitytään lääketieteen psykologiaan, neurolopsykologiaan, oppimisen ja ajattelun psykologiaan sekä persoonallisuuden tutkimukseen.

Turun yliopistossa painotetaan oppimisen psykologiaa, varhaiskehitys- ja työpsykologiaa. Tampereella korostuu terveyden psykologia, työ-, liikenne- ja organisaatiopsykologia.

Jyväskylän yliopistossa keskitytään kehitys-, persoonallisuus- ja neuropsykologiaan. Elämänkulun ja ammatinvalinnan psykologiaa voi opiskella Itä-Suomen yliopistossa.

Pääsykoe

Tehtävätyypit

  • laskutehtävät (tilastomatematiikkaa)
  • monivalintatehtävät
  • aineistopohjaiset tehtävät
  • soveltuvuushaastattelu (Turku)

Lähes kaikilla paikkakunnilla tilastomatematiikka muodostaa merkittävimmän osa-alueen, jonka avulla hakijoita karsitaan ensimmäisessä vaiheessa.

Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo