Liikunnan ja vapaa-ajan valintakoe

Koulutusohjelman valintakokeeseen voi kuulua muun muassa kirjallinen koe, liikuntatestejä ja haastatteluja.

Opiskelupaikat

Valintakoe

Vierumäellä valintakoe kesäkuussa. Koe on kaksivaiheinen. Ensimmäisenä päivänä testataan hakijan liikunnallisuutta ja ohjausvalmiuksia.

Tulosten perusteella osa hakijoista jatkaa toiseen päivään, jolloin on psykologinen soveltuvuuskoe ja haastattelu.

Rovaniemen valintakokeeseen kutsutaan noin 300 hakijaa. Koe on kesäkuussa ja se on yksipäiväinen. Kokeessa on kirjallinen koe, liikuntatestejä, kuten kehon hallintaa ja välinehallintaa, haastattelu sekä ohjaustuokio.

Hakukeväänä 2012 kirjallista koetta varten pitää lukea kirja Numminen, P. & Laakso, L. (2001 tai uudempi painos) Liikunnan opetusprosessin ABC. Jyväskylän yliopisto Liikuntakasvatuksen julkaisuja 5. (kirjaa voi tilata Jyväskylän yliopiston julkaisumyynnistä, liikuntatieteiden laitokselta)

Kajaanin valintakoe on kesäkuun alussa. Kokeessa on kolme osiota: ensin on liikuntatestit, sen jälkeen arvioidaan hakijan soveltuvuutta ohjaustuokiossa, haastattelussa ja kirjallisessa kokeessa. Kirjallista osuutta varten ei ole määrätty esimerkiksi kirjaa, jonka avulla siihen voisi valmistautua. Kolmannessa vaiheessa katsotaan hakijan työkokemus ja alasuuntautuneisuus.

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo