Teatterialan ja tanssialan pääsykoe

Ilmaisutaidollinen lahjakkuus, kova tahto ja halu harjoitella huippuosaajaksi mahdollistavat opiskelupaikan saamisen. Kilpailu on kovaa, koska uusia opiskelijoita otetaan sisään vähän.

Opiskelupaikat

Pääsykoe

Teatterialalla ja tanssialalla on nykyään käytössä yhteisvalinta. Huomionarvoista on, että Teatterikorkeakouluun voi hakea myös henkilö, joka ei ole suorittanut ylioppilastutkintoa tai muuta vastaavaa tutkintoa, jos hän osoittaa lahjakkuutensa pääsykokeessa.

Hakijalta voidaan vaatia lääkärintodistus alalle sopivuudesta. Tämä johtuu siitä, että teatterialan opinnot ovat fyysisesti haastavia. Teatterikorkeakoulu julkaisee hakijan oppaan, jossa kerrotaan opintolinjoista ja niiden pääsykoevaatimuksista.

Teatterikorkeakoulun opiskelijavalinta on monivaiheinen. Pääsykoe muodostuu erilaisista tehtävistä, kuten:

  • kirjoitustehtävät
  • laulu, tanssi, näytteleminen

Tampereelle opiskelijat valitaan hakemuksen ja 3-vaiheisen valintakokeen perusteella.

Huomiota kiinnitetään seuraaviin ominaisuuksiin: kehonhallinta ja fyysinen kunto, puheen ja äänen laatu, rytmitaju ja musikaalisuus, ilmaisun tarve sekä näyttämöllinen mielikuvitus. Lisätietoja  Tampereen yliopiston sivuilta!

Tilastotietoa pääsykokeesta

Sisäänpääsyprosentit  vaihtelevat Teatterikorkeakoulussa linjoittain. Esimerkiksi vuonna 2010 näyttelijäopintoihin otettiin yksi prosentti ja ohjaajaopintoihin 3,1 prosenttia. Tanssia pääsi opiskelemaan vajaa seitsemän prosenttia hakijoista ja tanssinopettajan opinnot aloitti noin viidennes hakijoista.

Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo