Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo

Yhteiskunta- ja lakiala

Yhteiskunta- ja lakialan tehtävät ovat usein asiantuntijatehtäviä valtion ja kuntien hallinnossa tai yrityksissä. Tunnetuin alan ammattinimike lienee juristi.

Yhteiskunta-alalle ja lakialalle kouluttaudutaan pääasiassa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Tie aloille voi käydä myös kaupallisten tutkintojen kautta, joita ovat esimerkiksi merkonomi- ja tradenomikoulutus.

Alan tehtävät ovat usein asiantuntijatehtäviä, kuten neuvontaa, asiakirjojen laadintaa, henkilöstösuunnittelua, palavereissa istumista, suunnittelua ja organisointia. Työhön saattaa liittyä myös asiakaspalvelutehtäviä.

Ammatti alalta

Tyypillisiä työnimikkeitä ovat esimerkiksi juristi, lakimies, asianajaja, toimittaja, konsultti, tutkija, henkilöstöpäällikkö, viestintäsuunnittelija ja virkamies.

Yhteiskunta- ja lakialaa voi opiskella kansanopistossa ja yliopistoissa. Kansanopistossa opiskeltavat ohjelmat ovat yleensä korkeakouluopintoihin valmentavia opintoja tai lisäkoulutusta, jotka eivät valmista tutkintoon.

Yliopistoissa yhteiskunta- ja lakialaa voi opiskella pääaineena muun muassa oikeustiede, filosofia, poliittinen historia, hallintotieteet, filosofia, valtiotiede, kunnallisala ja kehitysmaatutkimus. Ylemmän korkeakoulututkinnon tutkintonimikkeitä ovat hallintotieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, valtiotieteiden maisteri, filosofian maisteri ja luonnontieteiden maisteri.

 

 

Lähteet:

Ammattinetti – www.ammattinetti.fi

Opintoluotsi – http://www.opintoluotsi.fi/

 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo