Avoin yliopisto: Välivuosi hyötykäyttöön

Avoin yliopisto voi olla hyvä vaihtoehto niille, joilta opiskelupaikka on jäänyt saamatta. Avoimessa voi treenata tuleviin pääsykokeisiin tai hakeutua avoimen väylää pitkin tutkinto-opiskelijaksi. Ja se on avointa kaikille!

Yhdeltä jäi opiskelupaikka saamatta. Toinen tarvitsee jatkokoulutusta muuttuneen työtilanteen takia. Kolmas etsii tietoa kiinnostuksen kohteistaan tai haluaa lisätä yleissivistystä.

– Avoimen yliopisto-opiskelijoiden joukosta löytyy kaikenlaisia ihmisiä lukiolaisista eläkeläisiin. Avoimessa yliopistossa voivat opiskella kaikki aikuiset ilman aiempia tutkintoja tai pääsykokeita, Vaasan avoimen yliopiston koulutuspäällikkö Outi Järvi vakuuttaa.

Järvi toteaa, että opiskelu itsessään ei juuri eroa tavallisesta yliopisto-opiskelusta. Suurin ero on siinä, että avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta tutkintoon vaadittavat kurssit kylläkin.

Kurssit voi sitten hyväksilukea yliopistotutkintoon, kun opiskelupaikka irtoaa.

Toinen ero on siinä, että opiskelu avoimessa yliopistossa on maksullista. Elokuusta 2010 lähtien käyttöön otetaan valtakunnallisesti sääntö, jonka mukaan yksi opintopiste maksaa kymmenen euroa.

– Tärkein huomio on se, että itse opetus on samaa kuin yliopistolla. Monessa yliopistokaupungissa osa opetuksesta järjestetään yhteisesti yliopisto-opiskelijoiden kanssa, Järvi kertoo.

Avoimessa yliopistossa opiskelevat eivät voi kuitenkaan nostaa opintotukea, koska he eivät ole tutkinto-opiskelijoita.

Avoin on väylä opiskelupaikkaan

– Avoimessa yliopistossa opiskelee paljon nuoria, jotka eivät päässeet sisään yliopistoon mutta aikovat yrittää seuraavana vuonna uudestaan. Välivuoden voi käyttää hyödyksi opiskelemalla oman alansa perusopintoja, jotka on sitten suoritettu pois, jos ja kun opiskelut yliopistossa alkavat, Järvi muistuttaa.

Perusopintojen teko on myös hyvää treeniä tuleviin pääsykokeisiin, ja ne antavat hyvän kuvan siitä, mistä opiskeltavassa aineessa oikeastaan on kysymys. Opintojen suorittaminen välivuonna voi olla hyvä tapa myös oman alan etsimiseen.

Osassa oppiaineista ja koulutusohjelmista on lisäksi mahdollisuus hakea tutkinnonsuoritusoikeutta yliopistoon avoimessa suoritettujen opintojen kautta. Tällöin opiskelijat valitaan opiskelemaan suoritettujen opintopisteiden, niistä saatujen arvosanojen tai valintakokeen perusteella. Vaatimukset vaihtelevat tiedekunnittain.

Sivutoimista opiskelua ympäri vuoden

Opetus avoimessa yliopistossa järjestetään pääosin iltaisin ja viikonloppuisin, koska suurin osa avoimen opiskelijoista on työelämässä. Kursseja voi suorittaa omaan tahtiin, tosin kannattaa huomioida, että opiskeluoikeus on määräaikainen kurssi-ilmoittautumisiin perustuen.

Avoimessa yliopistossa kursseja suoritetaan lähiopetuksena, itsenäisenä työskentelynä ja verkko-opiskeluna, joka mahdollistaa kurssien suorittamisen mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa.

Opiskelijat valitaan useimmille kursseille ilmoittautumisjärjestyksessä, joten kannattaa ottaa selvää kiinnostavista kursseista hyvissä ajoin. Syksyllä alkaviin opintoihin ilmoittautuminen käynnistyy pääosin elokuussa ja kevätlukukaudelle marras-joulukuussa. Kesäopintoihin ilmoittaudutaan huhti-toukokuussa.

Lista yliopistoista, jotka järjestävät avointa opetusta:

  Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
  Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu
  Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
  Helsingin kauppakorkeakoulu
  Helsingin yliopisto
  Itä-Suomen yliopisto
  Joensuun yliopisto
  Jyväskylän yliopisto
  Kuopion yliopisto
  Lapin yliopisto
  Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  Oulun yliopisto
  Sibelius-Akatemia
  Svenska handelshögskolan
  Taideteollinen korkeakoulu
  Tampereen teknillinen yliopisto
  Tampereen yliopisto
  Teatterikorkeakoulu
  Teknillinen korkeakoulu
  Turun kauppakorkeakoulu
  Turun yliopisto
  Vaasan yliopisto
  Åbo Akademi

 

Lisää tietoa avoimesta yliopistosta löydät osoitteesta www.avoinyliopisto.fi


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo