Insinöörit: Huono työllisyystilanne ei lannista uskoa tulevaisuuteen

Viime vuosi oli vuosituhannen synkin vastavalmistuneen insinöörin työllistymisen suhteen. Vain 52 prosenttia vuonna 2009 valmistuneista insinööreistä oli ehtinyt saada pysyvän työpaikan tämän vuoden huhtikuuhun mennessä. Tilanne ei kuitenkaan ole hävittänyt nuorten uskoa itseensä ja tulevaisuuteen.

Vastavalmistuneista insinööreistä neljännekselle oli löytynyt määräaikaista työtä ja kokonaan ilman työpaikkaa oli edelleen 14 prosenttia.

Myös ensimmäisen työpaikan hakuun käytetty aika oli pidentynyt edellisvuosista. Tiedot käyvät ilmi Uuden Insinööriliiton  tekemästä vuonna 2009 valmistuneiden insinöörien sijoittumistutkimuksesta.

Uuden Insinööriliiton puheenjohtaja Pertti Porokarin mukaan omatoimisuus, aktiivisuus ja aloitteellisuus ovat insinööriammatin oleellisia osia. Niin myös työnhaussa, sillä yli puolet sai ensimmäisen paikkansa harjoittelu- tai kesätyöpaikastaan, insinöörityön tekopaikasta tai itse kyselemällä.

Työvoimaviranomaisten tai henkilöstövuokrausyritysten apu insinöörien ensimmäisen työpaikan löytymiseen näytti olevan marginaalinen.

Koulutusta vastaamaton työ huolettaa liittoa

Uusi Insinööriliitto on ollut jo pitkään huolissaan myös siitä, mihin ammattikunnan edustajat työllistyvät. Huoleen on selvästi ollut aihetta, sillä noin 13 prosenttia vastaajista piti työtehtäviään koulutusta vastaamattomina.

Epätarkoituksenmukainen työllistyminen oli naisilla selvästi yleisempää kuin miehillä. Myös koulutusalakohtaiset erot olivat suuria, esimerkiksi logistiikka-alalta valmistuneista joka neljäs ilmoitti työskentelevänsä koulutustaan vastaamattomassa tehtävässä.

Huono työllisyystilanne ei kuitenkaan ole hävittänyt nuorten uskoa itseensä tai tulevaisuuteen. Tutkimuksessa kyseltiin ensimmäistä kertaa nuorten itsetunnosta ja työuraan kohdistuvista odotuksista.

Vastaajista 95 prosenttia uskoi omaavansa monia hyviä ominaisuuksia ja tunsi omaavansa arvoa ihmisenä vähintään yhtä paljon kuin muutkin ihmiset. Noin 60 prosenttia vastaajista haluaisi työskennellä viiden vuoden kuluttua asiantuntijatehtävissä. Esimiestehtävistä oli kiinnostunut vajaa kolmannes vastaajista.

Vuosittain tehtävään sijoittumistutkimukseen vastasi tällä kertaa hiukan vajaa 800 uutta insinööriä.

Kuvassa Evgenia Molchina, mediatekniikan opiskelija Hämeen ammattikorkeakoulusta. 


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo