Kauppatieteiden ja TKK:n valintatulokset on julkistettu

Kauppatieteiden ja Teknillisen korkeakoulun opiskelijavalinnat on julkistettu tänään. Nimilistat ovat näkyvissä verkkosivuilla.

Tänä vuonna TKK:sta opiskelupaikan sai 1 293 hakijaa. Kaikkiaan ensisijaisia hakijoita oli ensimmäisen vaiheen valinnoissa kaikissa valintaryhmissä 3 492. Hakijoita oli yli 600 enemmän kuin viime vuonna.

Sisäänpääsy oli tänä vuonna vaikeampaa kuin edellisenä vuonna. Korkeimmiksi pisterajat nousivat teknillisen fysiikan ja matematiikan, tuotantotalouden, bioinformaatioteknologian ja informaatioverkostojen tutkinto-ohjelmissa.

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan verkkosivuilla on julkistettu Helsingin kauppakorkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston sekä Joensuun, Kuopion, Oulun, Tampereen, Turun ja Vaasan yliopistojen tulokset. Muiden yliopistojen tulokset voi tarkistaa niiden omilta verkkosivuilta.

Valituksi tulleiden nimet on julkistettu verkkosivuilla vain niiden osalta, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkistamiseen. Sivuilla on myös ohjeet oikaisupyynnön tekemiseen.

Opiskelupaikka onnittelee kaikkia opiskelupaikan saaneita!

TKK:lle valinnan tulokset
Kauppatieteen valinnan tulokset


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo