Kesäopinnot: Opiskelijat ovat eriarvoisessa asemassa ympäri Suomea

Kesätyöttömyys on ajanut monet opiskelijat opiskelemaan kesälläkin. Koulujen tiedotuksessa ja opintoihin kannustamisessa on eroja: joissain oppilaitoksissa kesäopinnoista tiedottaminen on ollut heikkoa ja esimerkiksi Oulussa opiskelijat ovat joutuneet itse opintojensa maksumiehiksi.

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston kurssit pullistelevat Oulun yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Heitä on yli puolet kesäyliopiston opiskelijoista. Oulun yliopisto ei kustanna avoimia opintoja, vaan opiskelijat maksavat kesäyliopistossa suoritetut opinnot omasta pussistaan.

Sen sijaan esimerkiksi Helsingin yliopistossa tutkinto-opiskelijat saavat opiskella avoimen yliopiston opintoja maksutta kesäkuukausina.

Vuokko Iinatti Oulun yliopiston taloustieteiden tiedekunnasta vahvistaa, ettei tiedekunta rahoita kesäyliopiston opintoja.

– Kesätenteissä voi suorittaa loppuun kursseja, jos ne ovat jääneet kesken keväällä, Iinatti sanoo.

Taloustieteiden tiedekunnassa tarjotaan myös muutama kurssi, jonka voi suorittaa kirjatenttinä kesätenteissä. Iinatti uskoo, että tiedekunnan tarjonta riittää opintopisteiden keräämiseen tarpeeksi kesäopintuen saamiseksi.

Kasvatustieteet on kesähitti

Kesän suosituin oppiaine Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistossa on ollut kasvatustieteen perusopintokokonaisuus, joka on laajuudeltaan 25 opintopistettä.

– Kasvatustieteen opinnot soveltuvat sivuaineeksi moneen eri koulutusohjelmaan, koulutussihteeri Anu Riihelä perustelee.

Yliopiston tutkinto-opiskelijoiden lisäksi kursseilla on kesäisin jonkin verran opiskelijoita Oulun seudun ammattikorkeakoulusta ja muista yliopistoista.
Opiskelu kesäyliopistossa mahdollistaa opintotuen nostamisen kesäkuukausilta.

Kesäopinnoilla potkua graduntekoon

Loppuvaiheen opiskelijat voivat hyödyntää kesäajan tekemällä opinnäytettä. Tältä ajalta on mahdollista nostaa opintotukea, vaikka opinnot kirjautuisivatkin rekisteriin vasta jälkikäteen. Opintotukihakemuksen liitteeksi tarvitaan yleensä gradun tai opinnäytetyön ohjaajan lausunto.

Opintopäällikkö Sanna Mäkilä Turun yliopiston humanistisesta tiedekunnasta kertoo kesän olevan monelle aikaa, jolloin on aikaa keskittyä gradun pakertamiseen.

– Kesäisin tutkielma etenee usein tehokkaasti, Mäkilä sanoo.
Kesätentit ovat olleet myös suosiossa. Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa järjestetään kesällä kaksi kesätenttiä: kesäkuiseen tenttiin osallistui 800 tenttijää ja elokuiseen on ilmoittautunut 600 opiskelijaa.

Suosiossa ovat etenkin reaaliaineiden opinnot. Syy on yksinkertainen: kieliopinnoissa on paljon kurssimuotoista opetusta, jotka vaativat opettajan läsnäoloa.

– Tiedekunnissa tarjotaan myös vaihtoehtoisia kurssien suoritusmahdollisuuksia, joissa luentoja korvataan esimerkiksi kirjallisilla töillä ja esseillä, Mäkilä kertoo.

Virtuaaliopinnoista tiedotetaan nihkeästi

VirtuaaliAMK on ammattikorkeakoulujen käyttämä portaali, jonka kautta amk-opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintoja toisista ammattikorkeakouluista virtuaalisesti – eli vaikka kotoa käsin.

Lomaileva VirtuaaliAMK:n johtaja Marja Rautajoki kertoo, että ammattikorkeakouluja patisteltiin tarjoamaan virtuaalisia kesäopintoja jo hyvissä ajoin alkukeväästä, koska tiedossa oli, että kysyntää tulee kesällä riittämään.

– Valitettavasti opiskelijoita ei kaikissa ammattikorkeakouluissa infota virtuaalisista opinnoista ja mahdollisuudesta suorittaa sitä kautta opintoja muissa amk:eissa, Rautajoki pahoittelee.

Opinnoista ei ole tiedotettu, koska opintojen suorittaminen toisessa amk:issa maksaa opiskelijan omalle ammattikorkeakoululle. Lama on saanut ammattikorkeakoulutkin kiristämään vyötään.

– Virtuaaliopintoja ei haluta markkinoida. Opiskelijan edun pitäisi tulla kuitenkin ensimmäiseksi. Virtuaaliopinnot tuovat opintoihin vaihtuvuutta ja joustavuutta, Rautajoki näpäyttää.

Millaista on opiskella kesällä?
Lue Suvi Pulkkisen haastattelu viime kesältä.

Kesätyöt: Lue lisää kesätoiden hakemisesta

Tutustu myös Opiskelupaikan aiempiin artikkeleihin:

 


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo