Kestävä kehitys ohjaa biotuotetekniikan opintoja

Biotuotetekniikka on tulevaisuuden ala. Se tutkii uusiutuvien luonnonvarojen monipuolista ja kestävää hyödyntämistä. Uusiutuvilla luonnonvaroilla tarkoitetaan käytännössä biomassaa, jota saadaan esimerkiksi hakkuutähteestä sekä peltotuotannon ja elintarviketeollisuuden jätteistä. Alan osaajille on tulevaisuudessa kova kysyntä, sillä uusiutuvista luonnonvaroista valmistettujen materiaalien, kemikaalien, energian ja polttoaineiden kysyntä kasvaa voimakkaasti.

Fanny Syrjänen, 21, opiskelee biotuotetekniikkaa Aalto-yliopiston Teknillisessä korkeakoulussa (TKK) . Kipinä tekniikan opintoihin tuli omalta isältä, joka on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja jonka kiehtovaa työtä Fanny on seurannut sivusta jo lapsesta saakka. 

Lukiossa Fanny oli hyvä matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa. Häntä ohjattiin ensin lääketieteellisten opintojen pariin, mutta kun ovet lääketieteelliseen tiedekuntaan eivät auenneet, Fanny löysi oman paikkansa TKK:lta .

- Tämä ala tuntui omalta heti alusta alkaen. Oli hienoa huomata, että olin löytänyt sen oman juttuni. Siitä tuli ihanan vapautunut fiilis, Fanny kertoo. 

Aivan uusi koulutusohjelma 

Biotuotetekniikan koulutusohjelma  pyörähti käyntiin syksyllä 2010. Koulutusohjelmasta valmistuu tulevaisuuden asiantuntijoita, jotka osaavat hyödyntää uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi ja taloudellisesti.

Koulutusohjelma jakaantuu neljään eri pääaineeseen, joka valitaan toisen opiskeluvuoden keväällä. Pääaineen kurssit opiskellaan englanniksi.

- Ensimmäisenä vuonna on paljon matikan ja fysiikan kursseja, joiden on tarkoitus vahvistaa opiskelijoiden matemaattis-luonnontieteellistä pohjaa. Ei kannata pelästyä, että koko opiskelu olisi pelkästään laskemista, Fanny neuvoo.

Opinnot koostuvat pitkälti luennoista ja laboratoriotyöskentelystä. Tehtävää ja opittavaa on paljon.

- Vaikeinta opiskelussa on se, kun välillä tulee kausia, jolloin tuntuu, että on liikaa tekemistä: pitää palauttaa labraselostuksia, osallistua seminaareihin ja lukea tentteihin samaan aikaan. Itse lähden silloin usein lenkille tuulettumaan ja pyrin unohtamaan kiireen hetkeksi, Fanny sanoo.

Fannyn mukaan on kuitenkin palkitsevaa huomata oma kehitys opinnoissa. Oman kehityksensä Fanny on huomannut esimerkiksi yritysvierailujen aikana, kun hän on käsittänyt, miten luennolla opiskeltavat asiat nivoutuvat yhteen käytännön työn kanssa.

Vapaa-ajalla riittää tekemistä

Fanny on aktiivisesti mukana opiskelijaelämässä. Tänä vuonna hän toimii Puunjalostajakillan  kiltaemäntänä. Killat järjestävät opiskelijoille esimerkiksi sitsejä, eli akateemisia pöytäjuhlia, saunailtoja, yritysvierailuja sekä infotilaisuuksia esimerkiksi kesätöistä.

Opiskelu ja aktiivinen osallistuminen ainejärjestön toimintaan ei jätä Fannylle aikaa opintojen ohessa työskentelylle, mutta kesäisin hän käy töissä. Viime kesän Fanny työskenteli markkinoinnin assistenttina räjähteisiin erikoistuneessa Forcit Oy:ssä. Ensi kesänä hänen on tarkoitus jatkaa siellä ympäristöasioiden parissa. 

- Valmistuttuani haluaisin työskennellä ympäristöasioiden asiantuntijana. Kiinnostavia työnantajia ovat esimerkiksi UPM Kymmene, Stora Enso ja Neste Oil, Fanny miettii.

 

Teksti: Anna Kojo


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo