Lääketieteen vuoden 2014 pääsykoevaatimukset julkaistu

Lääketiede on yksi haastavimmista aloista päästä opiskelemaan. Katso uudet valintakoevaatimukset sekä viime vuoden valintakoeanalyysi.

Valintakoevaatimukset 2014

Lääketieteen alan valintakoe vuoden 2014 opiskelijavalinnassa perustuu seuraavaan:

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2003, opetushallituksen määräys 33/011/2003) sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Lukion opetussuunnitelmat on luettavissa osoitteessa:
http://www.oph.fi/download/47345_lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2003.pdf
Luku 5.7 Biologia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 129-135
Luku 5.9 Fysiikka (kurssit 1-8), opetussuunnitelman sivut 143-149
Luku 5.10 Kemia (kurssit 1-5), opetussuunnitelman sivut 151-155

Hakuaikataulu

Hakuaika alkaa maaliskun alussa ja päättyy huhtikuun alussa. Pääsykoe järjestetään 27.5.2014 klo 9-14. Valinnan tulokset ilmoitetaan pyrkimyskohteesta riippuen kesäkuun puolivälissä-heinäkuun alussa.

Sallitut laskimet

Pääsykokeessa sallitut laskimet löydät yliopistojen opiskelijavalintasivuilta . Vain listassa mainitut laskimet hyväksytään pääsykokeessa.

Pisteiden laskeminen ja valintamenettely

Alku- ja koepisteiden laskeminen on tiedekuntakohtainen kuten myös uusien opiskelijoiden lukumäärä sekä eri kiintiöiden (alkupiste- ja yhteispistekiintiöt) koot. Pistelaskuperiaatteet ja kiintiöt selviävät tiedekuntien valintaoppaista.

Yleistä valintakokeesta

Lääketieteen alan valintakoe keväällä 2013 onnistui jälleen yllättämään monet haasteellisuudellaan. Koe oli paikka paikoin jopa liian haastava, mikä näkyi sisään pääsyyn vaadittavissa pisterajoissa (rajat olivat paljon alhaisemmat kuin aiempina vuosina). Kokeen haastavuuden takasi se, että tehtävät olivat suurelta osin aineistoon liittyviä soveltavia tehtäviä, joissa piti yhdistellä annetun aineiston tietoja lukion biologian, fysiikan ja kemian tietoihin. Koe oli runsaan aineiston vuoksi pitkä, joten siinä vaadittiin tiedon ja nopean oivalluksen lisäksi rautaisia hermoja! Lääketieteellisen valintakokeen eräs tarkoitus on mitata hakijan paineensietokykyä ja tämä koe todella teki sen.

Tehtävissä menestyminen edellytti nopeaa luetun ymmärtämistä sekä valmiuksia ratkoa luovasti uusia ja hyvin erilaisia tehtävätyyppejä. Tehtävissä oli reilusti myös matemaattista haastetta mm. raja-arvo laskuja sekä eksponenttiyhtälöillä laskemista. Oman haasteensa valintakokeeseen toi tehtävien runsaus aikaan nähden, väittämien suuri määrä sekä se, että ensi silmäyksellä ei ollut selvää, mitkä tehtävät liittyivät annettuun aineistoon. Koska valintakoe oli niin työläs, tärkeää oli tunnistaa ne tehtävät, joihin osasi ensin vastata. Kokeen ensimmäiset 7 tehtävät olivat erilaisia monivalintoja (väiteparit, oikein-väärin-väittämät, taulukot) ja loput perinteisempiä tuottamistehtäviä. Osaan tehtävistä pystyi vastaamaan lukion tiedoilla, mutta osa vaati aineiston nopeata hallintaa ja hyödyntämistä.

Katso Valmennuskeskuksen laajat videoanalyysit vuoden 2013 pääsykokeesta täältä!

Lähde: Valmennuskeskus


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo