Liiketalouden opiskelu ammattikorkeakoulussa avaa monet ovet

Liiketalouden opiskelu mahdollistaa työskentelyn monipuolisissa tehtävissä liike-elämässä. Opinnoissa voi oman mielenkiintonsa mukaan suuntautua esimerkiksi markkinointiin, laskentatoimeen ja rahoitukseen tai esimiestyöhön. Opintoihin kuuluvien työharjoittelujen avulla on mahdollista suuntautua unelma-alalleen jo opiskelujen aikana.

Jones Eriksson opiskelee neljättä vuotta liiketaloutta Metropolian Myyrmäen yksikössä. Hän on suuntautunut opinnoissaan esimiestyöhön  ja työyhteisön kehittämiseen. Alun perin Jones hakeutui liiketalouden pariin perheen ja suvun yrittäjätaustan innoittamana.

- Olen viihtynyt Metropoliassa, sillä opiskelu on käytännönläheistä ja hyvin ohjattua. Opetuksesta vastaavat todelliset työelämän ammattilaiset ja opettajilta saa aina tarvittaessa apua, Jones kertoo.

Harjoittelujen kautta myyntivaltteja työhakuun

Jones on ollut kahdesti työharjoittelussa ulkomailla. Ensimmäisen harjoittelun hän suoritti 2009 Espanjassa Altean kaupungissa kiinteistövälitysyrityksessä. Pienessä toimistossa jokaisen työpanoksella oli merkitystä, ja Jones pääsi osallistumaan monipuolisesti yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen.

- Opin tuon kolmen kuukauden aikana enemmän kuin yhden vuoden aikana koulussa. Työkokemukseen kannattaa panostaa tosissaan, sillä ilman työkokemusta on vaikea työllistyä, Jones kertoo.

Joneksen seuraavana työharjoittelupaikkana toimi yleisurheilun MM-kisaorganisaatio IAAF Etelä-Koreassa. Hän työskenteli siellä kisajärjestelyjen suunnittelun parissa 4,5 kuukautta keväällä 2011.

- Harjoittelu todella avarsi maailmankuvaani. Opin paremmin ymmärtämään erilaisia ihmisiä ja kulttuurieroja, Jones kuvaa harjoitteluaikaansa. 

Opiskelu jatkuu perustutkinnon jälkeenkin

Tradenomin tutkinnon jälkeen opiskelua voi jatkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.  Ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen ja jatko-opintoihin hakeutumisen väliin vaaditaan kolme vuotta alan työkokemusta.

Anneli Enbom ja Kirsi Vähämäki suorittavat Metropoliassa liiketalouden ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Hankintatoimen koulutusohjelmassa. Opintojen laajuus on 90 opintopistettä, ja ne on suunniteltu suoritettaviksi työn ohella noin 2,5 vuodessa. Anneli työskentelee Espoon kaupungilla hankinta-asiantuntijana ja Kirsi teknisen tukkukaupan parissa Tecalemit Flow Oy:ssa.

Anneli ja Kirsi päättivät pyrkiä suorittamaan YAMK-tutkintoa oman mielenkiinnon ja alan kehityksen vuoksi. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa julkisella puolella myös pätevyyden sellaisiin virkoihin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Molempien työnantajat ovat suhtautuneet omaehtoiseen opiskeluun erittäin positiivisesti. Opinnot koostuvat luennoista ja yksilötehtävistä, jotka ovat työelämälähtöisiä. Tehtävät liittyvät usein omiin työtehtäviin, mikä on Annelin ja Kirsin mielestä hyvä asia. Heidän mielestään omien työtehtävien kautta on helppo oppia ja omaksua uusia asioita ja samalla viedä opinnoissa oppimaansa käytäntöön.

- Vapaa-aikaa ei tarvitse juuri suunnitella, sillä koulutehtävien tekoon kuluu paljon aikaa ja ne ovat työläitä. Opiskelu vaatii sitkeyttä ja järjestelmällisyyttä, joten oman motivaation täytyy olla kohdallaan, Anneli kertoo.

Tulevaisuudessa Anneli ja Kirsi toivovat, että he pääsevät työskentelemään mielenkiintoisten kehittämistehtävien parissa. Myös palkkatason nousu on molemmilla toiveissa.

- Opintojen avulla oppii tunnistamaan ongelmakohtia yrityksen toiminnassa ja kyseenalaistamaan toimintamalleja. Toivon, että voin tulevaisuudessa hyödyntää tätä työssäni siten, että koko työyhteisö hyötyy, Kirsi kertoo.

Lisätietoja:
Liiketalouden opinnot Metropoliassa


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo