Lukukausimaksu: Kohti luokkaeroja vai kohotusta koulutustasoon?

Korkeakoulutuksen maksullisuus jakaa mielipiteet. Maksullisuutta vastaan puhuvat pelkäävät luokkaeroja, toisaalla uskotaan lukukausimaksujen nostavan korkeakoulutuksen tasoa.

Mitkä ovat maksuttoman korkeakoulutuksen hyvät puolet? Entä miksi korkeakoulutuksesta pitäisi maksaa? Mielipiteensä lausuu kaksi valveutunutta nuorta miestä.

Kalle Meriö on mukana monessa, mutta lausuu nyt henkilökohtaisen mielipiteensä. Hän on aina ajatellut mieltä, että korkea-asteen koulutuksesta voitaisiin periä pientä maksua.

– Työelämässä vietetyt vuodet ja muiden maiden koulutusjärjestelmiin perehtyminen on vahvistanut käsitystä, että suomalainen malli korkeakoulujen maksuttomuudesta ei välttämättä ole paras mahdollinen edes opiskelijan itsensä kannalta, Meriö toteaa.

Hänestä olisi oikeudenmukaista, että hyvin koulutettu ihminen maksaisi hyvätuloisen työpaikan saatuaan osan koulutuksensa kustannuksista takaisin esimerkiksi opintolainan muodossa.

Maksullinen koulutus myös nostaisi opetuksen tasoa, koska resursseja olisi enemmän ja opiskelijatkin vaatisivat korkeampaa tasoa maksamastaan koulutuksesta.

Opintoaikoja lyhyemmäksi opinto-ohjauksella

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja Heikki Sairanen puhuu maksuttoman korkeakoulutuksen puolesta, koska ennen kaikkea se takaa tasa-arvoisuuden. Hänen mielestään myös vähävaraisempien pitää voida lukea itsensä vaikka maisteriksi asti.

Talouskasvun vahvistamista pohtinut Tanskasen työryhmä esitti helmikuussa, että opintoaikoja voitaisiin lyhentää muun muassa vähentämällä opintotukea. Sairanen ei täysin ymmärrä syitä koulutuksen maksullisuuden taustalla.

Hänen mielestään opintoaikojen lyhentämiseen on pehmeämpiäkin arvoja, kuten pääsykoejärjestelmän valtakunnallistaminen ja opinto-ohjauksen tehostus.

Kauhuskenaariossa maksullisuus kasvattaisi Sairasen mielestä luokkaeroja, joskin jo nyt varakkaiden lapset opiskelevat suuremmalla todennäköisyydellä korkeakoulussa.

– Pahin vaihtoehto on, että jokaisen vanhemman pitää alkaa säästää rahaa, jotta lapsella on mahdollisuus opiskella. Kaikilla ei ole tähän varaa, joten köyhempien perheiden lapsilla ei ole asiaa yliopistoon tai ammattikorkeakouluun, Sairanen puuskahtaa.

Vähävaraisten koulutus pitää turvata

Vaikka lukukausimaksujen kannalla onkin, Kalle Meriön mielestä vähävaraisten mahdollisuus korkeakoulutukseen pitää turvata. Hänestä pienituloiset voisi esimerkiksi vapauttaa lukukausimaksuista.

– Toisaalta, jos lukukausimaksut maksetaan opintolainalla ja valmistumisen jälkeen takaisin, ei opiskelijan tarvitse kouluun hakiessaan huolehtia pankkitilin senhetkisestä saldosta, hän kuitenkin toteaa.

Meriö näkee koulutuksen maksullisuudessa jotain huonoakin.

– Haittaa siitä olisi sellaisille opiskelijoille, jotka viihtyvät enemmän opiskelijaelämän kosteilla poluilla kuin luentosalissa.

 

Lue aiheesta kirjoitettuja artikkeleita:

Tanskasen työryhmä rajaisi maksutonta opinto-oikeutta

Lukukausimaksuista sotaa sosiaalisessa mediassa


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo