Nuorten tavoittaminen vaatii verkkoa

Nuoret tavoittaa internetin kautta lähes sataprosenttisesti ja siksi sosiaalisen median käyttö markkinoinnissa on nousussa. Mediatalo Opiskelupaikan koulutus sosiaalisesta mediasta tarjoaa juuri nuorisomarkkinoinnista kiinnostuneille tietoa ja välineitä nuorten tavoittamiseen.

Sosiaalinen media koostuu verkon käyttäjistä, jotka voivat itse luoda omia sisältöjään kulloiseenkin palveluun ja pitää yhteyttä muiden käyttäjien kanssa. Tunnettuja palveluja ovat esimerkiksi Facebook, Wikipedia ja Twitter.

Mediatalo Opiskelupaikka järjestää sosiaalisesta mediasta koulutuksia nuorisoverkkomarkkinointia tehneille tai siitä kiinnostuneille tahoille.

Koulutuksen esimerkit liittyvät ikäryhmään 18 – 25-vuotiaat. Opiskelupaikan toimitusjohtaja Lasse Leponiemi kävi toukokuussa pitämässä koulutuksen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT).

Yliopiston viestintäpalvelun projektisuunnittelija Sami Jokelaisen mukaan LUT:n selvä suunta on printtimedian ohella lisätä mainostamista verkkoon. Suunnalle on perusteet, koska vuoden 2008 Nuorisobarometrin mukaan nuoret käyttävät nettiä keskimäärin 10,2 tuntia viikossa.

Nuorten nettikäyttäytymisestä kertoo myös se, että tänä vuonna yliopistoihin hakevilla oli mahdollisuus osallistua yhteishakuun sähköisellä lomakkeella. Hakijoista 99,7 haki verkossa ja heitä oli 16 prosenttia enemmän viime vuoteen verrattuna.

Jokelaisen mukaan koulutuksen parasta antia oli juuri nuorten verkossa liikkumisen analysointi.

- Analyysien avulla pystyimme näkemään, miten nuoret liikkuvat verkossa. Yllätyin, miten selkeästi nuorten liikkumista ja kiinnostuksen kohteita pystytään seuraamaan, hän hehkuttaa.

Sosiaalinen media palvelee käyttäjiään

Leponiemi on ollut mukana useissa nuorisomarkkinointiprojekteissa ja konseptoinneissa. Hän on Web Analytics Associationin jäsen ja puhuu ensi lokakuussa järjestettävässä eMetrics- tapahtumassa, joka käsittelee verkkoanalytiikan hyödyntämistä liiketoiminnassa.

Hänen sanoillaan kerrottuna sosiaalinen media on interaktiivista datavälitteistä palvelua, joka voi toimia useilla eri alustoilla tai yhdistellen eri alustoja. Palvelua voi käyttää internetissä ja vaikka matkapuhelimen kautta.

- Sosiaalinen media palvelee ennen kaikkea käyttäjiään. Se on tapa viestiä omalle lähipiirille, kuulla toisten kuulumisia, pitää verkkopäiväkirjaa ja kertoa omasta elämästään. Jokaisella palvelun käyttäjällä on oma ”suuri tarkoitus” palvelun käyttöön, Leponiemi kertoo.

Lappeenrannan teknillinen yliopisto on muutamien muiden korkeakoulujen kanssa ottanut etumatkaa, sillä sosiaalista mediaa on käytetty markkinoinnista vasta vähän aikaa.

Eväät omaan sosiaaliseen yhteisöön

Yliopiston tavoitteena on viime syksystä asti ollut satsata markkinointiin ja opiskelijarekrytointiin.

Koulutuksen tavoitteena oli oppia ymmärtämään sosiaalisen median mahdollisuuksia ja riskejä markkinointivälineenä sekä löytää mahdollisuudet tavoittaa nuoret verkosta ja siten lisätä muun muassa oppilaitoksen suosiota.

Projektisuunnittelija Sami Jokelaisen mielestä koulutukseen osallistunut viestintä- ja markkinointiväki sai koulutuksesta eväitä ja ideoita, joiden avulla yliopisto pystyy strategisesti rakentamaan verkkoon omaa sosiaalista yhteisöään.

- Sosiaalisen median hoksaaminen oli hyvä asia ja koulutus erittäin asiantunteva, Jokelainen sanoo.

Koulutuksessa tutustutaan olemassa oleviin palveluihin, opitaan kohderyhmäkohdennetun markkinoinnin perusteet verkkomaailmassa, tutustutaan käsitteeseen social intelligence ja sen käyttötapoihin, käydään läpi verkkomarkkinoinnin mitattavuus ja tuloksellisuus sekä kerrotaan, miten verkkoanalytiikkaa voi hyödyntää markkinoinnin suunnittelutyössä.

Haluatko kuulla lisää?

Tutustu Opiskelupaikan muihin palveluihin mediatiedoissa . Markkinoinnin konsultaatiopalveluissa sinua auttaa toimitusjohtaja Lasse Leponiemi.


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo