Opintotuki: Lainaraha ei houkuta

Opiskelijat painavat töitä ja opintoja yhtä aikaa, ja opintolainaan turvautuu vain pieni osa opintotuen saajista. Opintotukea uudistava työryhmä haluaisi lisätä opiskelijoiden kiinnostusta lainaa kohtaan.

Opintotuki

Työssäkäynti on edelleen suosituin tapa rahoittaa opinnot. Yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista lähes 60 prosenttia käy työssä opintojen ohella, kertovat Tilastokeskuksen vuoden 2007 tiedot. Opintolanaa nosti samaan aikaan alle 15 prosenttia opiskelijoista.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan tämän kevään selvityksessä vahvistui, että opiskelijat käyvät mieluummin töissä kuin nostavat opintolainaa. Opiskelijoiden kuukauden keskitulo oli 850 euroa, ja tuloista lähes puolet tulee palkasta.

Huono työtilanne pakottaa opiskelijat kuitenkin turvautumaan yhteiskunnan tukeen. Kuluneena kesänä opintotukea nostaneiden määrä lisääntyi 29 % edellisestä kesästä. Myös opintolainaa nostettiin viime kesänä aiempaa enemmän.

Osa lainasta anteeksi?

Opiskelijajärjestöjen edustajista sekä ministeriöiden ja Kansaneläkelaitoksen väestä koostuva työryhmä esittää uudistuksia opintotukeen tämän vuoden loppuun mennessä. Taustalla on halu saada opiskelijat entistä nopeammin työelämään.

Työryhmä haluaisi muun muassa kasvattaa opintolainan suosiota. Lainahalukkuutta lisättäisiin tekemällä lainanottoa edullisemmaksi korkotuen avulla, ja opintojen loppuvaiheessa opintotuki voitaisiin muuttaa lainarahan suuntaan.

Pääministeri Vanhanen heitti keväällä ilmaan jopa ehdotuksen, että opintolainan suosiota pitäisi kasvattaa antamalla osa lainasta määräajassa valmistuneille anteeksi.

Vuoden 2006 Opiskelijatutkimuksen mukaan lainarahalla eläminen ei opiskelijoita innosta. Lainan takaisinmaksu pelottaa varsinkin nuorimpia, koska tulevaisuus näyttää epävarmalta. Mielessä kummittelevat pätkätyöt ja se, ettei omalta alalta löydy työtä lainkaan. Lainan oton houkuttelevuus vaihteleekin opiskelualoittain, asuinpaikan ja työllistymisnäkymien mukaan.

Lue lisää aiheesta:
YLEn uutinen opintotuen uudistamisesta
Opintotuen uudistaminen herättää kiivasta keskustelua


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo