Opiskelu: Opiskelijoiden pärjäämisessä on isoja eroja

Erot opiskelijoiden taloudellisessa toimeentulossa ja opintojen etenemisessä ovat kasvaneet. Tämä käy ilmi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan teettämästä selvityksestä.

Työssäkäynti on opiskelijalle yhä tärkeämpi tulonlähde. Selvityksen mukaan opiskelijan keskitulo on 850 euroa kuukaudessa, ja siitä lähes puolet tulee palkkatöistä.

Erot palkoissa ovat kuitenkin kasvaneet: alle 300 euroa sekä yli 900 euroa kuukaudessa tienaavien ryhmät ovat kasvaneet verrattuna kahden vuoden takaiseen selvitykseen. Myös miesten ja naisten välinen palkkaero on kasvanut, vaikka molemmat paiskivat yhtä paljon töitä.

Opiskelijat kaipaavat lisää ohjausta

Töissä on käytävä, mutta opiskelijat kokevat että juuri työssäkäynti häiritsee eniten opintoja ja haittaa jaksamista. Kuusi kymmenestä vastaajasta kokee, että pystyy hoitamaan opiskeluasiat suunnitelmiensa mukaan. Kokemukseen vaikuttaa myös opiskeluympäristön ilmapiiri ja tyytyväisyys opetukseen.

Selvityksen mukaan ne pärjäävät, jotka osaavat hakea tietoa ja apua. Vain neljä kymmenestä kokee saavansa riittävästi ohjausta ja apua opintoihinsa.

Maaliskuussa 2009 toteutettuun kyselyyn vastasi 860 Helsingin yliopiston opiskelijaa.

HYYn toimeentuloselvitys


 
Etusivu Koulutus Opiskelijaelämä Pääsykoe Työpaikka & harjoittelu Ulkomaille Videot ja blogit Virtuaaliopo